ggg

Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie – etap I

Dziś, w Starostwie Powiatowym w Węgrowie podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie – etap I. Na realizację zadania Powiat Węgrowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wydarzeniu udział wzięli: Poseł na Sejm Maria Koc, Senator RP Maciej Górski, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik i właściciel firmy WIKRUSZ Adam Witkowski.
Wartość inwestycji ogółem 2 561 222,00 zł, w tym:
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 332 156,00 zł
• środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 614 533,00 zł
• środki z budżetu Miasta Węgrowa 614 533,00 zł
Zakres robót będzie obejmował: wycinkę drzew; roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi, chodników i zjazdów, ogrodzeń); przebudowę kolizji z istniejąca siecią wodociągową; budowę sieci kanalizacji deszczowej; przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną; przebudowę i budowa oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej Orange S.A.; roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne; ustawienie krawężników, obrzeży, oporników; wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, zatoki parkingowej; humusowanie i obsianie terenu oraz umocnienie skarp; montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Początek robót przyjęto na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 420821W – ul. Rynkową w km 0+000,00 natomiast koniec na połączeniu z nową nawierzchnią w km 0+166,00. Długość odcinka wynosi 166,00 m. Na całej długości odcinka zaprojektowana jest jezdnia z betonu asfaltowego, która będzie posiadała szerokości 6,50 m i 7,00 m.
Chodniki, zjazdy i zatoka postojowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Zatoka postojowa do parkowania prostopadłego do jezdni jest zaprojektowana łącznie na 29 miejsc parkingowych o wymiarach 2,50×5,00 m oraz
2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60×5,00 m.
/Info Starostwo Pow. w Węgrowie/

161 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
110. wymiana oświetlenia na terenie gm. Andrzejewo

W październiku 2023r. zakończono prace polegające na wymianie i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo. Było to zadanie pn....

Zamknij