ggg ggg

Podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W”

W dniu 1 września 2020 r. władze Powiatu Ostrowskiego zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W” oraz z firmą PROEPSIL INŻYNIERIA LĄDOWA SP. Z O.O. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad ww. zadaniem inwestycyjnym.

Koszt robót budowlanych wyniesie
2 053 082,19 zł, natomiast koszt pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 14 391,00 zł.
Powiat Ostrowski otrzymał dotację w wysokości 50 % kosztów zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej. Pomocy finansowej na realizację ww. zadania udzielą również Gmina Andrzejewo oraz Gmina Szulborze Wielkie.
Projektowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie obiektu w zakresie rozbiórki istniejącej konstrukcji, posadowieniu i budowie w jego miejscu nowego mostu wraz z dojazdami. Inwestycja ma na celu dostosowanie własności użytkowych obiektu i dojazdów do obowiązujących normatywów oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu. Konstrukcja nowego mostu zostanie wykonana w postaci konstrukcji łukowej z blach falistych. W ramach prac projektuje się poszerzenie korpusu drogowego, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostanie również odmulenie i umocnienie koryta cieku w obrębie projektowanego mostu.

/Opracowała: Sylwia Kolankiewicz/

154 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – S 61 Podborze – Śniadowo

W dniu 3 września br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zorganizowała posiedzenie Zespołu Oceny przedsięwzięć inwestycyjnych –...

Zamknij