ggg ggg ggg

Podpisano umowę na kanalizację sanitarną dla Zakręzia i ul. Stefana Okrzei

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mieszkańcy Wyszkowa będą mieć m.in. kanalizację sanitarną w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręzie.

Prezes Zarządu WFOŚiGW Anna Król, Grzegorz Nowosielski – burmistrz Wyszkowa oraz Dariusz Korczakowski- skarbnik Wyszkowa podpisują aneks

8 maja 2019 roku Anna Król Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisała aneks do umowy pożyczki na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręzie w Wyszkowie”.

W ramach zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2099,98 mb, w tym:
– kanalizacja grawitacyjna Ø300 mm o długości 356,5 mb,
– kanalizacja grawitacyjna Ø250 mm o długości 133,64 mb,
– kanalizacja grawitacyjna Ø200 mm o długości 875,41 mb,
– kanalizacja grawitacyjna Ø160 mm o długości 387,1 mb,
– kanalizacja ciśnieniowa Ø110 mm o długości 347,33 mb.
Ponadto w ramach zadania wybudowana została sieciowa przepompownia ścieków.
Realizacja inwestycji umożliwi odbiór ścieków bytowych z 61 budynków. Na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego podłączonych zostanie 16 budynków. Wnioskodawca oszacował, iż liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków na dzień efektu ekologicznego wyniesie 39 mieszkańców. Odbiornikiem ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w Rybieńku Starym.
Przedmiotowa inwestycja, której koszt całkowity wyniósł 1.386.981,31 zł, została wsparta ze środków Funduszu pożyczką w wysokości 1.296.497,01 zł.
Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,9 stopy redyskonta weksli ustalanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie może być niższe niż 1,5% w stosunku rocznym. Pożyczka zostanie spłacona w 23 ratach w latach 2019-2024.
Pożyczkobiorca będzie mógł ubiegać się o częściowe umorzenie w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie” oraz w Programie w ramach, którego został złożony wniosek o dofinansowanie.
Ale to nie jedyne wsparcie udzielane przez WFOŚiGW w Warszawie mieszkańcom powiatu wyszkowskiego. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło kilka wniosków z tego regionu Mazowsza na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” i są już zatwierdzone przez Zarząd Funduszu. Mieszkańcy gmin, które złożyły wnioski będą mogli dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie za darmo zutylizować azbest .
Gmina Wyszków złożyła również wniosek o pomoc finansową do WFOŚiGW w Warszawie na budowę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przy Przedszkolu nr 2 w Wyszkowie. Celem tego zadania jest realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze wszystkich przedszkoli publicznych w Wyszkowie poprzez zakup 12 elementów infrastruktury terenowej.
/Info/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

428 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
I Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich za nami

W czwartek, 25 kwietnia br. odbył się I Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Wydarzenie współorganizował m.in. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny – w...

Zamknij