ggg
ggg ggg

Podpisanie umowy na przebudowę drogi

22 lutego br. doszło do podpisania umowy pomiędzy powiatem wyszkowskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego oraz Wicestarostę Leszka Marszała, a Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o., ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Agnieszką Chmielewską.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn – Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku na odcinku o długości 1 901 m (od km 4+353 do km 6+254).
Koszt inwestycji obejmującej odcinek o długości ok. 1,9 km to 1 841 880,88 zł brutto. Powiat stara się o dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 133 550,00 zł. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019. Obecnie wniosek znajduje się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowieckiego i oczekuje na zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
1) Robót przygotowawczych
2) Robót rozbiórkowych
3) Robót ziemnych
4) Korytowania
5) Poboczy
6) Chodników i zjazdów
7) Nawierzchni jezdni
8) Krawężników i obrzeży
9) Przepustów i odwodnienia
10) Inżynierii ruchu drogowego
11) Regulacji wysokościowej
12) Robót wykończeniowych

Prace mają zostać wykonane do 9 sierpnia 2019 r.
/Info/

 

1 186 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiatowy Konkurs Literacki„Pióro szuka talentu”

21 lutego 2019 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łochowie odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia XVIII edycji Powiatowego...

Zamknij