ggg ggg

Podpisanie umowy na dofinasowanie w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

W dniu 30 lipca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie miało miejsce podpisanie umów dotyczących przekazania środków finansowych, które mazowieckie samorządy pozyskały na cele szeroko rozumianej pomocy społecznej. Powiat Ostrowski, reprezentowany był przez Starostę Ostrowskiego p. Zbigniewa Chrupka, Wicestarostę p. Józefa Rostkowskiego i Skarbnika Powiatu p. Małgorzatę Konrad.

Ostrowski samorząd , w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” pozyskał 163 540,00 zł dofinansowania.
Głównym celem tego Projektu jest wsparcie podopiecznych placówek, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, które otrzymają pomoc w zakresie m.in. zakupu komputerów na realizowanie zadań w trybie zdalnej nauki, wyposażenie miejsc kwarantanny w pieczy zastępczej, zabezpieczenie potrzebnych do nauki programów specjalistycznych dla niepełnosprawnych dzieci oraz środków bezpieczeństwa i higieny osobistej w postaci płynów dezynfekcyjnych, maseczek higienicznych i jednorazowych rękawiczek. Bezpośrednim realizatorem i powiatowym koordynatorem działań w ramach Projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej.
/Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej/

143 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Trwa remont drogi wojewódzkiej 627 w Ostrowi Mazowieckiej

Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku ulic Lubiejewska, gen. Grota-Roweckiego i 3 Maja do skrzyżowania z ulicą...

Zamknij