ggg ggg
ggg ggg

W Gminie Tłuszcz walczą ze smogiem i dopłacają do przyłączy gazowych

11 czerwca 2018 r. ruszył nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tłuszcz dla osób fizycznych na przedsięwzięcia polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe w tym:
1) wykonanie instalacji i podłączenie do sieci gazowej;
2) wykonanie instalacji i podłączenie do własnego zbiornika LPG.
Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania, do których zalicza się: koszt przygotowania dokumentacji technicznej, koszt wykonania przyłącza gazowego oraz wykonania instalacji wewnętrznej, montaż zbiornika (kosztów kwalifikowanych nie stanowią wydatki poniesione na: zakup, montaż i instalację nowego kotła gazowego, demontaż starego kotła na paliwo stałe, wykonanie lub dostosowanie istniejącego przewodu spalinowego).
Dotacja będzie udzielana w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.
Przyznanie dotacji następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) dotychczasowy kocioł na paliwo stałe zostanie trwale zlikwidowany,
2) zostanie zamontowany i uruchomiony fabrycznie nowy (nieużywany) kocioł gazowy posiadający dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski oraz certyfikaty zgodności CE.
Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia złożenia wniosku.
Nabór wniosków trwać będzie do 11 lipca 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania nowego systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania dotacji dostępne są w Ogłoszeniu Burmistrza Tłuszcza na stronie internetowej www. tłuszcz.pl

264 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Laureaci z Polski i ze świata nagrodzeni – Podsumowanie V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych

Piąta edycja Konkursu, organizowanego przez Komitet Pamięci im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce, wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród młodzieży z kraju...

Zamknij