ggg ggg ggg ggg

Podpisanie umowy – COM 2023

W dniu 17 lutego 2023 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz przy kontrasygnacie skarbnika Pani Agnieszki Rostkowskiej podpisały umowę z Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w zakresie Modułu II na prowadzenie centrum w
2023 roku wyniosło 1 088 294,40 zł.
Podczas uroczystości Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski powiedział: Dla samorządów, ale także dla władz centralnych, oprócz inwestowania w drogi czy w szeroko rozumianą infrastrukturę lokalną, jednym z kluczowych zadań powinno być wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Centra opiekuńczo-mieszkalne to program, dzięki któremu taka pomoc jest realna. To niezwykle ważne, żeby budować takie miejsca, które pozwolą zapewnić dobrą opiekę potrzebującym oraz ich rodzinom. Dziękuję samorządom, że podjęli się realizacji tak ważnego i trudnego celu.
Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Zarębach Kościelnych funkcjonuje od 1 lipca 2022 roku i zapewnia wsparcie dla 24 dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym 18 osób korzysta z pobytu dziennego oraz 6 osób w ramach pobytu całodobowego. Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” to jeden z resortowych programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.
Podczas pobytu w Centrum osoby niepełnosprawne mają zapewnione każdego dnia różnorodne zajęcia, rehabilitację, opiekę pielęgniarską, psychologiczną, posiłki oraz codzienny dowóz dla osób korzystających z dziennego pobytu. Opiekę nad osobami niepełnosprawnymi zapewniają opiekunki medyczne.
/Info UG Zaręby Kościelne/

366 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jesteś naszym bohaterem

Wiktor jest niespełna 17-letnim mieszkańcem Jasienicy uczącym sięw I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie w klasie o...

Zamknij