ggg ggg ggg

Podpisanie umów w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

W dniu 14 marca 2023 r. w Andrzejewie podpisano umowy w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Dokumenty zostały podpisane pomiędzy Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego, a władzami Gminy Andrzejewo.

Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowały: Elżbieta Lanc oraz Janina Orzełowska, zaś Gminę Andrzejewo: Wójt Gminy Beata Ponichtera oraz Skarbnik Gminy Paulina Pecura. Na spotkaniu obecni byli Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Mirosław Augustyniak oraz Marcin Grabowski. W podpisanych umowach określono zakres finansowy zadań oraz termin ich realizacji. W zdarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście. Byli to m.in. przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Ołdak-Polonia oraz sołtysi poszczególnych miejscowości.
Jedna z umów dotyczyła rozbudowy budynku szkoły w miejscowości Ołdaki-Polonia. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 1 450 000,00zł, gdzie kwota dofinansowania na rok 2023 wyniesie: 870 000,00zł. Wkład własny Gminy to – 580 000,00zl. Termin realizacji rozbudowy budynku szkoły określono w czasie: od 02.03.2023r.
do 20.11.2023r.
Kolejna umowa dotyczyła wymiany nawierzchni na drodze gminnej nr 26112W w miejscowości Przeździecko-Lenarty. Koszt całkowity wykonania zadania wyniesie 850 000,00zł. Dofinansowanie na rok 2023 mieści się w kwocie
510 000,00zł, gdzie wkład własny Gminy będzie wynosił 340 000,00 zł.
Termin realizacji został zaplanowany w czasie od 02.03.2023r. do 30.11.2023 r.
Trzecia umowa dotyczyła przebudowy odcinków dróg gminnych, wykonanych technologią potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Koszt całkowity zadania wynosi 1 300 000,00zł. Kwota dofinansowania to: 772 889,00 zł; zaś wkład własny Gminy – 527 111,00 zł. Termin realizacji określono w dniach: od 01.03.2023 r. do 20.11.2023r.
Ostatnia umowa dotyczyła modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby-Bolędy. Koszt całkowity zadania został oszacowany na sumę 350 000,00zł, gdzie dofinansowanie również wyniesie
350 000,00zł. Realizacja zadania nastąpi w grudniu 2023 r.
Podczas spotkania głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. W swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważne dla gminy są planowane inwestycje.

/Info UG Andrzejewo/

292 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzień Sołtysa 2023 w gminie Małkinia Górna

10 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbyło się uroczyste spotkanie z Sołtysami z...

Zamknij