ggg ggg

Podają sobie ręce ponad granicami… (25.09.2012)

„Cieszymy się z przyszłej współpracy” – mówili zgodnie przedstawiciele powiatu zasławskiego, miasta Izasław i powiatu ostrowskiego podczas spotkania w Ostrowi Mazowieckiej.

20 września w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Ostrowi Maz. zainaugurowano współpracę naszego samorządu z reprezentantami miasta Izjasław i Powiatu Zasławskiego na Ukrainie. W  obecności radnych, dyrektorów jednostek, pracowników starostwa i prasy, deklarację podpisali goście z Ukrainy: Borysiuk Mykhailo przewodniczący Rady Powiatu Zasławskiego i  Walentyn Pańkowski burmistrz Miasta Izjasław oraz Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski. Deklaracja jest wolą podjęcia współpracy i zostanie na najbliższej sesji 27 września przedstawiona radnym Rady Powiatu Ostrowskiego. Przyjęcia uchwały o nawiązaniu oficjalnego partnerstwa z powiatem Zasławskim rozpocznie, jak uważają obie strony, dobrą i korzystną współpracę  samorządów.


Przed podpisaniem dokumentu Zbigniew Kamiński -starosta ostrowski przywitał zebranych i przedstawił założenia przyszłej współpracy, tj. współdziałanie w zakresie propagowania kultury, sportu, biznesu, wymiany młodzieży, zespołów i grup twórczych, wymiany doświadczeń z obszaru działań samorządowych, edukacyjnych, rozwiązań gospodarczych i wzajemnego promowania obu Partnerskich powiatów.

 

Następnie Borysiuk Mykhailo przewodniczący Rady Powiatu Zasławskiego podziękował staroście Kamińskiemu i radnym ostrowskim za podjęcie współpracy i przybliżył historię oraz przedstawił swój powiat.
Miasto Zasław zbudowano tam, gdzie łączą się ze sobą trzy rzeki Horyń, Ponora i Soszeń. Ze względu na swoje położenie miasto miało duże obronno – fortyfikacyjne znaczenie. Jest jednym z najstarszych miast na Wołyniu i był dawną rezydencją rodu Ostrogskich – Zasławskich. Chociaż miasto Zasław było znane jeszcze za czasów Rusi Kijowskiej, to pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z roku 1390.  Prawo Magdeburskie, czyli stasus miasta, Zasław otrzymał w 1583, kiedy to zostały połączone ze sobą Stare i Nowe Miasto, Stary i Nowy Zasław. Z zabytków do dni dzisiejszych w Zasławiu przetrwał kościół  św. Józefa Oblubieńca z klasztorem oo. Misjonarzy, zbudowany w latach 1747 – 1755, kościół św. Michała z klasztorem oo. Bernardynów (ufundowany przez księcia Janusza Zasławskiego i zbudowany według projektu J. Madlena w 1602-1630 roku) . Pierwszy klasztor oo Bernardynów został zrujnowany w 1648 przez kozaków Chmielnickiego, a odbudowany w latach 1727-44 r.

Obecnie w tym klasztorze znajduje się więzienie. Miasto Zasław obecnie liczy ok. 20 000 mieszkańców i jest prężnie rozwijającym się centrum powiatu zasławskiego. Głową Miasta (burmistrzem) od listopada 2010 roku jest Walentyn Pańkowski.

Powiat (rejon) Zasławski ma powierzchnie 1250 km² , 21% tej powierzchni zajmują lasy. Liczy 47 tys. mieszkańców. Siedzibą władz powiatu jest miasto Izjasław ( Zasław). Na terenie powiatu znajdują się 1 miejska rada i 29 rad wiejskich (gmin), obejmujących w sumie 91 miejscowości. W powiecie jest 41 szkół średnich, w tym jedna wieczorowa, 2 szkoły muzyczno – baletowe, Centrum Dziecięcej Twórczości, kompleks sportowo rekreacyjny, Centralny Szpital Powiatowy,  2 rejonowe szpitale, 9 ambulatorium. Głównym przemysłem w powiecie jest produkcja i przetwórstwo produktów rolnych, szeroko rozwinięty sektor przetwórstwa drzewnego. Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta w jednej osobie –  Borysiuk Mychajło.


Jak się okazało Walentyn Pańkowski- burmistrz Miasta Izjasław ma nie tylko polskie korzenie, ale też wiele sentymentu do Ostrowi Mazowieckiej. Tu obecnie mieszka i pracuje jego syn Igor (Wydział SOR w powiatowym szpitalu) wraz z synową Oksaną, która podczas spotkania tłumaczyła słowa ukraińskich gości na język polski. Następnie wraz z sekretarz starostwa ostrowskiego Jolantą Ukniewską odczytały deklarację. Pani Sekretarz po polsku, a  Oksana Pańkowska w języku ukraińskim. Burmistrz Walentyn Pańkowski mówił do zebranych: „Jestem obywatelem Ukrainy i walczę o przyszłość Ukrainy, ale też o to, by Ukraińcy poznali jakim cudownym krajem jest Polska i ludzie Polacy”. Gorąco zapraszał do Izjasławia, aby na własne oczy zobaczyć i „Odczuć to Waszym sercem” jak piękne i o 1000-letniej historii jest zarządzane przez niego miasto.  /J.Cz./

Galeria zdjęć

2 064 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Chodziło o sto tysięcy, czy może o coś więcej??? (25.09.2012)

W miniony poniedziałek, 24 września burmistrz Tłuszcza przyjął rezygnację Henryka Wysockiego z funkcji dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Decyzja...

Zamknij