ggg ggg

Chodziło o sto tysięcy, czy może o coś więcej??? (25.09.2012)

W miniony poniedziałek, 24 września burmistrz Tłuszcza przyjął rezygnację Henryka Wysockiego z funkcji dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Decyzja zapadła tydzień po sesji Rady Miejskiej, na której radni nie zdecydowali się na przyznanie CKSiR dotacji w kwocie 100 tysięcy złotych.

Podczas obrad w ramach siedemnastej sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, które odbyły się w poniedziałek 17 września rajcowie zdecydowali wstrzymać się z podjęciem decyzji w sprawie udzielenia dotacji dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Stało się tak na wniosek radnego Roberta Szydlika, który swój postulat uzasadnił m.in. tym, iż dyrektor CKSiR powinien dysponować budżetem ustalonym na początku roku. Pieniędzy brakuje również innym placówkom – bibliotece, szkołom. Tymczasem w porównaniu z rokiem ubiegłym, tegoroczny budżet dla Centrum Kultury i tak został zwiększony. – Podtrzymuję swoje zdanie, że środki zabezpieczone na ten rok były wydawane lekką ręką. Zaznaczam jednak, że jest to moja osobista opinia – mówił Robert Szydlik.
Najwyraźniej więc, wątpliwości radnego nie zdołały rozwiać nawet szczegółowe wyjaśnienia przedstawione kilkanaście minut wcześniej przez dyrektora CKSiR. Henryk Wysocki argumenty przemawiające za celowością przyznania dotacji kierowanej przez niego placówce zawarł w liczącym aż dwanaście stron pisemnym stanowisku, będącym odpowiedzią na głośne Stanowisko Klubu Radnych Razem dla Gminy z dnia 20 sierpnia br w sprawie wniosku Dyrektora CKSIR w Tłuszczu o zwiększenie dotacji podmiotowej w roku budżetowym 2012 oraz przeprowadzonych w sierpniu 2012 zwolnień grupowych w tej placówce.
Podczas poniedziałkowego wystąpienia dyrektor wyjaśniał radnym, iż wobec wzrostu kosztów m.in. organizacji tegorocznych imprez w porównaniu z rokiem ubiegłym, jak również przejęciem z dniem 1 stycznia przez Centrum Kultury nowych zadań, związanych chociażby z utrzymaniem Orlików i placów zabaw, oczywistym było, iż roczny budżet placówki opiewający na kwotę 840 tysięcy złotych jest niedoszacowany.
Dyrektor bezskutecznie próbował przekonać radnych, że dotacja, o którą zabiega w merytorycznie uzasadnionym wniosku to niezbędne środki dla funkcjonowania Centrum i jednocześnie przestrzegał, że ustalenie przyszłorocznego budżetu w takiej samej jak obecnie wysokości będzie kolejną finansową pułapką.
Henryk Wysocki wytłumaczył w swym stanowisku również kwestię głośnej w sierpniu sprawy redukcji etatów w CKSiR. W opinii dyrektora była to decyzja budząca emocje i niepopularna, ale uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia. Zaznaczył przy tym, iż cofnięcie zwolnień było jego suwerenną decyzją, podjętą jednakże po konsultacjach z burmistrzem, jako pracodawcą zatrudniającym dyrektora CKSiR, do których miał pełne prawo.
Radni nie przychylili się do wniosku dyrektora Wysockiego, pomimo iż o przyznanie dotacji w wysokości 100 tysięcy złotych zaapelował również burmistrz Paweł Bednarczyk. Gospodarz miasta przypomniał rajcom, iż przy pisaniu tegorocznego budżetu były wspólne ustalenia, że jeśli którejś z jednostek zabraknie pieniędzy w ciągu roku, będą przyznawane dofinansowania. Burmistrz zapowiedział także, że nie zamierza ulec naciskom niektórych radnych, którzy namawiają go do odwołania Henryka Wysockiego z funkcji dyrektora. – Jako pracodawca będę bronił swojego pracownika – zapewniał Paweł Bednarczyk.
Stanowisko w sprawie zajął także wiceburmistrz Waldemar Banaszek, ostro krytykując radnych, za kierowane pod adresem dyrektora Wysockiego zarzuty o rzekomej niegospodarności. Wiceburmistrz skonfrontował je z przykładami niegospodarności, które miały miejsce w latach ubiegłych, a za które w jego opinii odpowiadają radni.
Pomimo tak zdecydowanych stanowisk zaprezentowanych podczas siedemnastej sesji, wydaje się, że sprawa znalazła dość zaskakujący finał. W poniedziałek, 24 września, a więc po upływie tygodnia od sesji ukazało się zarządzenie Burmistrza Tłuszcza w sprawie odwołania Henryka Wysockiego z funkcji dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, z dniem 30 września 2012r.
Z uzasadnienia tej decyzji wynika, iż „powodem odwołania jest złożenie przez Pana Henryka Wysockiego rezygnacji z pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 października 2012 r”.
(Redakcja „Kuriera W” postanowiła zwrócić się do burmistrza Pawła Bednarczyka z prośbą o komentarz w tej sprawie. Treść owej wypowiedzi publikujemy poniżej).
/Rafał S. Lewandowski/

Komentarz burmistrza Pawła Bednarczyka w sprawie odwołania Henryka  Wysockiego z funkcji dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
Z dn. 24 września 2012r.

Pan Dyrektor sam podjął decyzję i sam złożył wypowiedzenie. Pragnę zaznaczyć jednak, że uczynił to z dużą klasą. W mojej ocenie pan Henryk Wysocki sprawdzał się w roli dyrektora CKSiR. Jest dobrym managerem, mającym równocześnie duże doświadczenie w pracy w kulturze – nie tylko w zarządzaniu instytucjami kultury, ale także w samej animacji. Można było na niego liczyć np. w kwestii zarówno organizacji, jak i kompleksowego prowadzenia imprez kulturalnych. Trzeba przyznać, że pobudził działalność CKSiR w Tłuszczu, przyczynił się też do powstania nowych sekcji.
Należy tutaj podkreślić jego szczególne zaangażowanie i wkład w organizację 150-lecia Drogi Żelaznej Petersburg-Warszawa i Dni Tłuszcza.  Dyrektor nawiązał kontakt z topowymi artystami i osobiście czuwał nad przebiegiem całej imprezy. W mojej ocenie były to bardzo profesjonalnie przygotowane wydarzenia artystyczne. Jestem przekonany, że mieszkańcy naszej gminy zapamiętają właśnie te obchody.
Owszem – ma silny charakter i jest dość impulsywny, co pomaga w pracy, ale może także przeszkadzać. Tak też się zdarzało. Jednakże mimo wszystko doskonale zarządzał zespołem pracowników CKSiR. Dzięki temu Centrum mogło prężnie działać. Trzeba jednak pamiętać również o tym, że często bywał prowokowany przez rozmaite środowiska i osoby. Gdyby nie to – bez wątpienia sytuacji konfliktowych byłoby zdecydowanie mniej. Może wtedy łatwiej byłoby zauważyć, jak wiele zdziałał w kulturze. Niestety tak jest, że polityka zawsze przykrywa kulturę. Jeśli ktoś chce obiektywnie spojrzeć na jego kadencję – niech zobaczy jak wyglądała animacja kultury w trakcie jego pracy w Tłuszczu.

1 042 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
XV jubileuszowe „Rally Wyszków 2012” (25.09.2012)

Samochodowe zawody 22 września opanowały drogi powiatu wyszkowskiego, a 23 września zawładnęły centrum miasta Wyszkowa.   Rally Wyszków o Puchar...

Zamknij