ggg ggg ggg

Pierwszy w Ząbkach tytuł „Szkoły uczącej się” dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. św. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jana Pawła II jest pierwszą placówką oświatową w Ząbkach, która otrzymała tytuł „Szkoły uczącej się” za lata 2021-2023. Tytuł ten nie tylko świadczy o dwuletnim zaangażowaniu i rozwoju placówki w ramach programu „Szkoła ucząca się”, ale też stanowi potwierdzenie, że dyrekcja i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie
I i III strategii oceniania kształtującego oraz współpracę nauczycieli w tym zakresie.

W czwartek, 9 lutego br. Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jana Pawła II uroczyście zakończyła dwuletnią realizację pierwszego poziomu Całościowego Rozwoju Szkoły – projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Przygotowania potrzebne do wejścia w program CRS1 zaczęły się już w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021. W czasie trwania realizacji zadań zmienialiśmy kulturę swojej pracy, w co zaangażowani byli nauczyciele, uczniowie, jak również rodzice.
W ramach pierwszego poziomu Całościowego Rozwoju Szkoły jego uczestnicy wzięli udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych.
Nasza placówka wspierana była indywidualnie przez asystenta szkoły – praktyka oceniania kształtującego (OK) p. Katarzynę Jakubowską. W szkole – w dwóch zespołach, pod przewodnictwem szkolnych liderów –
p. Agnieszki Krupsińskiej – Pietrzak oraz p. Katarzyny Pasierb pracowali nauczyciele, na co dzień z ocenianiem kształtującym spotykali się uczniowie, rodzice byli informowani na bieżąco o uczestnictwie szkoły w CRS1. Na poziomie podstawowym szkoła poznała i wprowadziła do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną.
Ocenianie kształtujące nazywane jest również „ocenianiem pomagającym się uczyć”. Strategia ta przynosi duże efekty w pracy z uczniami. Stwarza atmosferę sprzyjającą uczeniu się, przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces uczenia się.
Elementy oceniania kształtującego służą uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę. Pomagają uczniowi w trakcie świadomego procesu uczenia się, powodują, że uczeń staje się bardziej samodzielny.
Jako grono pedagogiczne jesteśmy dumni ze swojej pracy i wprowadzonych zmian. Uzyskany przez naszą placówkę tytuł „Szkoły uczącej się” jest pierwszym dla szkoły z Ząbek, co wyróżnia nas spośród innych szkół. Wspólna praca w programie była i jest dużym wyzwaniem, ale jesteśmy przekonani, że razem – jako społeczność szkolna – pomyślnie budujemy atmosferę życzliwości, wsparcia i akceptacji, która pomaga dzieciom świadomie i efektywnie uczyć się.

/Dyrekcja i Nauczyciele
SP nr 4 w Ząbkach/

342 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Niewiędnące kwiaty uczuć” Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie poznają twórczość i biografię Patronki Szkoły Rok szkolny 2022/2023 ogłoszony został w Szkole...

Zamknij