ggg
ggg ggg

Październikowa Sesja Rady Miejskiej

25.10.2017 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się LI (51) Sesja Rady Miejskiej w Łochowie.

fot1Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Suchenek rozpoczął ją od wręczenia podziękowań dla Andrzeja Nowotki, długoletniego dyrektora Gimnazjum w Łochowie. W następnej kolejności głos zabrał Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk, który mówił o realizowanych i planowanych inwestycjach powiatu na terenie Gminy Łochów. Pod nieobecność Burmistrza Roberta Gołaszewskiego relację z podejmowanych decyzji i zarządzeń w okresie pomiędzy Sesjami zdała Z-ca Burmistrza Małgorzata Łotarska. Następnie radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwała Nr LI/348/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.10.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2017 – 2035.
• Uchwała Nr LI/349/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.10.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
• Uchwała Nr LI/350/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.10.2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/309/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II”
• Uchwała Nr LI/351/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.10.2017 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.”
• Uchwała Nr LI/352/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.10.2017 w sprawie udzielenia w 2017 pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego.

Po długiej dyskusji odrzucono stosunkiem głosów 6/5 propozycję uchwały w sprawie zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z 46 do 43.
W trakcie Sesji Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Krzysztof Szulim w formie prezentacji przedstawił analizę za rok szkolny 2016/2017: wyników egzaminów gimnazjalnych, osiągnięć przedmiotowych i sportowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 178 uczniów III klasy gimnazjum, zdając test humanistyczny , matematyczno – przyrodniczy i językowy.
Najlepszy wynik w Gminie Łochów z testów humanistycznych osiągnęło Gimnazjum w Kamionnie, z matematycznego – Gimnazjum w Gwizdałach a z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym – Gimnazjum w Łochowie.
Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, takich jak uprzednie osiągnięcia uczniów, materialne i kulturowe zasoby rodzinne czy genetycznie uwarunkowane zdolności. Jeżeli tak, to wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza. Znacznie lepszym wskaźnikiem efektywności nauczania są miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Mierząc tym wskaźnikiem – najlepszy wynik osiągnęło Publiczne Gimnazjum w Kamionnie.
Podsumowując rok szkolny 2016/2017 pod względem sukcesów dydaktyczno-sportowych, można śmiało stwierdzić, że był on bardzo udany. Uczniowie łochowskich szkół rozwijali skrzydła w różnorodnych dziedzinach, osiągając sukcesy w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych, powiatowych, a także gminnych. Każdy miał szansę sprawdzić się w dziedzinie, która jest jego najmocniejszą stroną. Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom osiągnięć, doceniamy ciężką pracę, która daje wspaniałe efekty.
Pełną relację z 51 Sesji Rady Miejskiej w Łochowie można obejrzeć na kanale YouTube użytkownika NaChłopskiRozum.pl
/Info/

Galeria Zdjęć

895 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy Przedświt to „Przedświt”, czyli o związkach Wieszczów z Wąsewem

Przedświt to niewielka wioska w Gminie Wąsewo, niewielka, ale dynamiczna i aktywna na wielu polach życia społecznego z prężnie działającym...

Zamknij