ggg ggg

„PARKUJ I JEDŹ” MA WYKONAWCĘ

W imieniu Gminy Łochów Pani Małgorzata Łotarska Zastępca Burmistrza Łochowa przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Marii Komudy podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”.

Głównym wykonawcą inwestycji została firma Grupa Martin Spółka z o.o. na czele z panem Prezesem Mariuszem Krysikiem. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 4 437 000,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2020 roku.
Zadanie obejmuje:
– budowę parkingu (P+R) dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą informacyjną dla podróżnych;
– budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 1,9 km;
– budowę miejsc postojowych dla rowerów;
– przebudowanie i zagospodarowanie terenu wokół dworca kolejowego z utworzeniem punktu przesiadkowego dla podróżujących komunikacją publiczną (autobusy);
Przedmiotowe zadanie jest dofinansowane w ramach działania: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimedalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

/A. Grądzka/

489 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Cheerleaders Iskra z I i II lokatą wracają z zawodów w Budapeszcie

Cheerleaders Iskra - zespół działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie w dniach od 12 do 15 kwietnia 2019 roku...

Zamknij