ggg ggg ggg

Pamięci Senatora Zbigniewa Romaszewskiego oraz Działaczy NSZZ „Solidarność” w Zakładach Stolarki Budowlanej w Wołominie

W niedzielę, 2 września odbyło się uroczyste nadanie imienia Senatora Zbigniewa Romaszewskiego rondu u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Geodetów w Wołominie. Wydarzeniu towarzyszyła ceremonia odsłonięcia pamiątkowych tablic, poświęconych sylwetce patrona oraz twórcom i działaczom NSZZ „Solidarność” w Zakładach Stolarki Budowlanej.

Inicjatorem szczytnego przedsięwzięcia był przewodniczący Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Ryszard Madziar, przy współudziale NSZZ „Solidarność” Oddział Wołomin, na czele z przewodniczącym Józefem Radzio.
Uroczystość zainaugurowała okolicznościowa Msza Św. w Kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył ks. proboszcz Witold Gajda. We wspólnej modlitwie udział wzięli licznie przybyli goście wraz z pocztami sztandarowymi, a wśród nich, m.in.: Grzegorz Iwanicki – Sekretarz NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze wraz z Aleksandrem Piwońskim – opiekunem Grobu Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Bogdan Olszewski – delegat Rady Oddziału w Siedlcach, Marek Pniewski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Biała Podlaska, Bogdan Zieliński – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Żyrardów, Grzegorz Padzik – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Mińsk Mazowiecki, Przemysław Puchalski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Garwolin oraz Bracia TOTUS – TUUS z parafii p.w. Św. Józefa Robotnika w Wołominie. Wśród gości znaleźli się m.in.: Wojciech Kolarski – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Agnieszka Ludwin – Dyrektor w Departamencie MEN, starosta Kazimierz Rakowski, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty wraz z radnymi, delegacja Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej na czele z prezesem Władysławem Kolatorskim oraz uczniowie I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, którzy zaciągnęli wartę honorową przy tablicach.
Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność honorowych gości uroczystości: córki senatora Romaszewskiego pani Agnieszki Romaszewskiej-Guz, oraz Rodziny Jana Szubierajskiego.
W trakcie ceremonii odsłonięcia pamiątkowych tablic, kilkukrotnie podkreślono, że Ś.P. Senator Zbigniew Romaszewski był wielkim Polakiem, patriotą, wybitnym działaczem opozycji antykomunistycznej, który wspierał m.in. działaczy KZ NSZZ w wołomińskiej Stolarce. Odczytane zostały okolicznościowe pisma od Prezydenta, Premiera oraz Minister Edukacji Narodowej. Krótki rys historyczny nt. Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Stolarki Budowlanej w Wołominie przedstawił Józef Radzio.
Aktu poświęcenia tablic dokonał ks. Witold Gajda, a wzruszającą uroczystość dopełniła ceremonia złożenia pod nimi kwiatów przez delegacje.
Należy podkreślić, że uroczystość była nie tylko wyrazem hołdu dla działaczy opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim aktem przywracającym zbiorową pamięć lokalnej społeczności o Ich dokonaniach. Służą temu właśnie te tablice, które obok symbolicznego wyrazu, zawierają w sobie także konkretne treści edukacyjne, dostępne odtąd przechodniom i mieszkańcom. Na pierwszej z nich wypisano:
„Zbigniew Romaszewski (1940-2014). W niepodległej Polsce Senator RP w latach: 1989-2011, Kawaler Orderu Orła Białego, Działacz Komitetu Obrony Robotników, Twórca podziemnego radia Solidarność, Obrońca osób represjonowanych, Człowiek prawy, wierny swoim ideałom, wymagający od siebie i innych „… dochowania prostych zasad moralnych, świat będzie wtedy znacznie lepszy”.
Druga zawiera następującą inskrypcję: „Pamięci: Jana Szubierajskiego oraz Pracowników, którzy w sierpniu 1980r. tworzyli struktury NSZZ Solidarność w Zakładach Stolarki Budowlanej w Wołominie, największego producenta okien i drzwi w kraju, które mieściły się w latach 1951-2010 w pobliżu obecnego ronda.
Działaczy Związku, którzy za swoją działalność byli internowani, w okresie stanu wojennego, wszystkich Członków NSZZ Solidarność, inwigilowanych, prześladowanych, aresztowanych i karanych w czasie stanu wojennego i po jego zakończeniu, Działaczy Solidarność broniących praw pracowniczych w 30-letniej historii NSZZ Solidarność w ZSB Wołomin.”

/opr. R.L.; foto: G. Jeleń/

2 339 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Inauguracja kampanii Prawa i Sprawiedliwości w Pułtusku

9 września 2018 r. w Sali Maneż Domu Polonii odbyła się inauguracja kampanii wyborczej struktur Prawa i Sprawiedliwości miasta i...

Zamknij