ggg ggg
ggg ggg

Oto placówka oświatowa na miarę XXI wieku, która jest i będzie wspaniałą wizytówką gminy Radzymin!

W ubiegły czwartek, 5 października władze Radzymina na czele z burmistrzem Krzysztofem Chacińskim, dokonały symbolicznego otwarcia nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka. – Tworzenie szkoły od podstaw to zadanie trudne. My do tego budynku wchodzimy z tradycjami i dobrą opinią, wypracowaną przez wiele pokoleń młodych ludzi, nauczycieli i dyrektorów – powiedziała w tej historycznej chwili dyrektor placówki Elżbieta Jeleń.

 

fot8

Już na wstępie należy zauważyć, że oficjalne oddanie do użytku nowego budynku nastąpiło w symbolicznym momencie, kiedy to w związku z reformą systemu edukacji wygaszone zostały gimnazja. Tym samym, budowany z myślą o Gimnazjum nr 1 im. mjra Stefana Waltera obiekt, w wyniku reformy oświaty stał się siedzibą ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka.
Uroczystość symbolicznego przekazania nowoczesnego gmachu wraz z halą sportową, zainaugurowała Msza Święta, którą w intencji społeczności szkolnej odprawił w radzymińskiej Kolegiacie JE biskup Marek Solarczyk.
Następnie, goście oraz obecni na Mszy uczniowie w uroczystym przemarszu udali się do nowego budynku szkoły przy ul. Batorego. Tam, w obecności wielu znamienitych gości, samorządowcy poprzedniej i obecnej kadencji wspólnie dokonali uroczystego aktu przecięcia wstęgi. Bardzo ważnym momentem uroczystości było poświęcenie szkolnych pomieszczeń przez biskupa Solarczyka. Jego Ekscelencja poświęcił również krzyże oraz emblematy z godłem państwowym, które zostały zawieszone w salach lekcyjnych.
Dalsza część uroczystości odbyła się w nowej hali sportowej. Na początku głos zabrał burmistrz Krzysztof Chaciński, który dokonał powitania gości. Wśród zgromadzonych znaleźli się m.in.: poseł Piotr Uściński, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marzena Małek, starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki wraz z radnymi, wiceburmistrz Jarosław Grenda, burmistrz Radzymina w poprzedniej kadencji Zbigniew Piotrowski wraz z ówczesnym wiceburmistrzem Andrzejem Siarną oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Brodziakiem i radnymi. Obecni byli również: ppłk Jarosław Wasilewski reprezentujący dowódcę 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, dziekan radzymiński ks. Stanisław Popis, proboszcz parafii p.w. Jana Pawła II ks. Krzysztof Ziółkowski, Edward Kulka, kierownik budowy, reprezentujący firmę REMEX – Generalnego Wykonawcę, architekci – Antoni Byszewski oraz państwo – Anna Sienkiewicz i Hubert Sułaga, pracownicy Referatu Inwestycji UMiG Radzymin na czele z kierownikiem Mariuszem Kierszulisem, dyrektorzy Centrum Usług Wspólnych – Halina Kondratczyk i jej następca Krzysztof Czuba, przedstawiciele Koła Emerytowanych Nauczycieli na czele z p. Hanną Grzegorek, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w Gminie Radzymin, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych, które wspierają szkołę w działalności edukacyjnej i patriotycznej na czele z prezesem TPR Janem Wnukiem.
– Szanowni Państwo, największą wartością jest inwestycja w człowieka, a inwestycja w młodego człowieka daje podwójną satysfakcję, bo stopa zwrotu jest o wiele większa. Inwestując w ten budynek, gmina Radzymin zainwestowała w radzymińskie nowe pokolenie. Dzięki tej inwestycji udało się stworzyć godne i dobre warunki nauki. Być może wśród uczniów tej szkoły są przyszli medaliści olimpiad, przyszli nobliści? Mam nadzieję, że stworzone warunki pomogą takie nowe pokolenia wykształcić – powiedział burmistrz Krzysztof Chaciński a następnie dodał: – Kiedy ja kończyłem szkołę podstawową a było to w 2000 r., we wszystkich radzymińskich szkołach podstawowych uczyło się 1700 uczniów. I już wtedy mówiło się, że konieczna jest rozbudowa, że jest ciasno, że nauka jest dwuzmianowa. W 2007 r. kiedy w Radzyminie zaczęły powstawać pierwsze osiedla wielorodzinne tych uczniów było już dwa tysiące. W tym roku uczniów jest trzy tysiące. Zwróćcie Państwo uwagę, wzrost z 1700 do 3000. A tak naprawdę, radykalnie warunki oświatowe zaczęły poprawiać się od trzech lat. Idąc do wyborów w 2014 r. widziałem tę zatrważającą perspektywę demograficzną i widziałem męczarnie młodych rodziców. Złożyłem im wtedy jasną deklarację: Stworzę i rozbuduję zaplecze edukacyjne w Gminie Radzymin. I udało mi się. W ciągu 3 lat udało się stworzyć 1000 miejsc w szkołach i 1100 miejsc w przedszkolach. To nie koniec naszych wysiłków, w tym roku Rada Miejska wsparła także rodziców najmłodszych dzieci. Poprzez „Bon Malucha” wpisujemy się w politykę prorodzinną rządu i wspieramy rodzinę. Te stworzone miejsca to po prostu dotrzymanie danego słowa – mówił z dumą burmistrz, dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji oraz życząc uczniom i nauczycielom, jak najlepszej pracy i nauki w nowym budynku.
Kolejnym z mówców, był poseł Piotr Uściński, który jak sam przyznał, wzruszył się pięknym wykonaniem wszystkich zwrotek hymnu narodowego przez szkolny chór pod kierunkiem p. Iwony Kalickiej. – Chciałem podziękować radnej Sejmiku Marzenie Małek za to, że mnie zachęciła do przyjazdu na tę uroczystość. Zachwyciłem się i wzruszyłem wykonaniem hymnu. Ale to jest Radzymin, tego właśnie można spodziewać się po Radzyminie. Bardzo serdecznie gratuluję Pani Dyrektor i Gronu Pedagogicznemu za to, że wychowujecie Państwo młode pokolenie w duchu wartości patriotycznych i chrześcijańskich – mówił poseł i na zakończenie złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. W podobnym tonie wypowiedział się starosta Kazimierz Rakowski:
– Z wielką radością jechałem do Radzymina, ponieważ wiem, że rozwój oświaty jest tutaj ogromny. To miasto słynie młodzieżą. Serce się raduje, że Radzymin się rozwija. Cieszę się, że powiat również przyczynia się do tego, żeby ta oświata była na jak najwyższym poziomie. To jest naprawdę piękna rzecz, że jest ta ciągłość, jeżeli chodzi o kierowanie działaniami samorządu na przestrzeni kadencji – zwrócił uwagę starosta, a następnie wręczył Pani Dyrektor kwiaty oraz publikacje historyczne wydane przez powiat, do szkolnej biblioteki.
– Pragnę podziękować Panu Burmistrzowi za wybór daty otwarcia tego monumentalnego budynku. Jesteśmy w budynku Gimnazjum im. mjra Stefana Waltera w 126. rocznicę jego urodzin, która mija właśnie dzisiaj. Wczoraj minęła 97. rocznica jego śmierci, także pięknie wpisuje się to nasze dzisiejsze spotkanie w te historyczne rocznice. Obecność rajców miejskich poprzedniej kadencji świadczy o tym, że w sercach i pamięci noszą swoje decyzje z minionego czasu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że należy tak przygotować infrastrukturę miasta, żebyśmy mogli młodych ludzi kształcić w najlepszych warunkach. Chcę podziękować zespołowi z Referatu Inwestycji. Ten właśnie budynek, ta inwestycja jest wspaniałym przykładem przekazania schedy jednej kadencji, jednego burmistrza na ręce drugiego burmistrza. Doskonale zdaję sobie sprawę jak wiele wysiłku, wyrzeczeń, a zarazem ile dobrej woli dedykowała oświacie Rada Miejska poprzednich kadencji, bo przecież wybudowaliśmy trzy hale sportowe, rozbudowaliśmy szkoły w Nadmie i Słupnie, zdając sobie sprawę, że Radzymin się zmienia, podwaja się liczba mieszkańców, że jest to miasto o najwyższym wskaźniku w Polsce dzieci i młodzieży uczącej się. Chcę podziękować Panu Przewodniczącemu poprzedniej kadencji, a także radnemu – nieobecnemu tutaj panu Cezaremu Wnukowi, który tak emocjonalnie zabiegał o budowę tej właśnie placówki, a ciągle inne priorytety spychały ją na dalszy plan – wspominał burmistrz Piotrowski dodając na zakończenie: – Dziś, kiedy odbieram swoje wnuczęta z tej szkoły to cieszę się bardzo, że mogą uczyć się w tak bezpiecznym i dobrym miejscu. Raz jeszcze chcę podziękować za kontynuację tego dzieła, za to, że pozostał wspaniały pomnik majora Waltera, który od teraz znajduje się w obrębie Szkoły Podstawowej nr 1.
Do słów byłego, wieloletniego gospodarza Miasta Cudu nad Wisłą odniósł się Krzysztof Dobrzyniecki – przewodniczący Rady Miejskiej obecnej kadencji:
– Dzisiejsza uroczystość to dzień, w którym w moim życiu historia zatacza krąg. 21 lat temu opuszczałem mury Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka jako absolwent. Wówczas kończyłem tę szkołę jako ośmioklasową.

Dziś, po tych 21 latach przychodzi mi stanąć przed Państwem, jako przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie, rozpoczynając kolejny etap ośmioletniej szkoły podstawowej. Tym bardziej jest to dla mnie dzień wyjątkowy, że mogę podziękować swoim poprzednikom – Radzie Miejskiej kadencji 2010/2014 na czele z ówczesnym przewodniczącym p. Markiem Brodziakiem, jak również Panem burmistrzem Zbigniewem Piotrowskim. My jako kontynuatorzy władzy samorządowej zrealizowaliśmy ten plan. Wy rozpoczynaliście to jako budowę Gimnazjum im. mjra S. Waltera. Nam, na skutek przemian oświatowych przychodzi oddawać ten budynek, jako Szkołę Podstawową nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka. Za ten Wasz wkład bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również obecnej Radzie Miejskiej i Panu burmistrzowi Chacińskiemu, że wspólnie możemy realizować zamierzony cel rozwoju i poprawy warunków oświatowych w naszej gminie. Z tego miejsca chcę dać słowo Panu Burmistrzowi Piotrowskiemu, że obecna władza nie zapomni o majorze Walterze, patronie Gimnazjum i uczci jego pamięć w stosowny i godny sposób – zapewnił przewodniczący.
Podczas oficjalnej części głos zabrała również p. Agnieszka Myśliwiec, która w imieniu Rady Rodziców przekazała serdeczne podziękowania i gratulacje pod adresem władz samorządowych. Zgromadzonych poinformowano również, iż okolicznościowe listy na dzisiejszą uroczystość wystosowali: senator RP prof. Jan Żaryn oraz marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik.
Następnie, odbyła się ceremonia przekazania symbolicznego klucza do nowego budynku, który samorządowcy powierzyli dyrektor szkoły Elżbiecie Jeleń.
– Z prawdziwym wzruszeniem staję przed Państwem, mam bowiem świadomość niepowtarzalności chwili. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w progach naszej szkoły. Tu powstała placówka na miarę XXI wieku jest i będzie wspaniałą wizytówką naszej gminy. Tworzenie szkoły od podstaw to zadanie trudne. My do tego budynku wchodzimy z tradycjami i dobrą opinią wypracowaną już wcześniej przez wiele pokoleń młodych ludzi, nauczycieli i dyrektorów. Ten teren szkoły od ponad 80 lat tętni gwarem wielu pokoleń, które właśnie tu rozpoczynają najważniejszą przygodę życia – edukację – mówiła pani dyrektor, a następnie zwróciła się do młodzieży i rodziców: – Drodzy uczniowie, piękny budynek to tylko część szkoły. Zasadniczą jej treść i wartość stanowicie Wy. To dla Was ma to być miejsce szczególne. Miejsce, do którego co dzień chętnie będziecie przychodzić. Miejsce, gdzie będą królowały: mądrość, życzliwość, tolerancja. To Waszymi marzeniami i sukcesami wypełnią się mury tej placówki. To Wasze osiągnięcia będą stanowić jej dorobek. Pragnę podziękować też wszystkim rodzicom, którzy są wspaniałymi partnerami w realizacji statutowych zadań szkoły a także wspaniałymi partnerami w procesie wychowania – mówiła p. Elżbieta Jeleń apelując na zakończenie do włodarzy o wsparcie remontu i modernizacji zabytkowej części szkoły.
Oficjalną część programu zakończyły słowa podziękowania i kwiaty, które od społeczności szkolnej otrzymali: poseł Piotr Uściński, starosta Kazimierz Rakowski, burmistrz Krzysztof Chaciński, burmistrz Zbigniew Piotrowski, pan Mariusz Kierszulis oraz pan Edward Kulka, (który odbierając bukiet podarował uczniom prezent w postaci zestawu piłek).
W dalszej części spotkania przyszedł czas na występy artystyczne. Wnikliwe pochylenie się nad historią swojej szkoły, skłoniło członków Koła Polonistycznego „Pisarek”, którzy pod kierunkiem p. Weroniki Szymankiewicz i p. Barbary Gryglewicz-Piekarz przygotowali część historyczną, do nadania jej wymownego tytułu: „Una Schola mater nostra est!- Jedna szkoła jest naszą matką.” Uczniowie wcielając się w postaci historyczne (m.in.: Jana Radzymińskiego, księdza Kazimierza Narbutta, burmistrza Stanisława Marszała, Dominika Rusiniaka, Mariana Pisarka, mjr. Stefana Waltera) w niezwykle sugestywny sposób przedstawili historię radzymińskiej oświaty, której korzenie jak się okazuje sięgają epoki średniowiecza. Spadkobierczynią owych, wielowiekowych tradycji jest właśnie Szkoła Podstawowa nr 1, jako najstarsza szkoła w Radzyminie.
Widzowie dowiedzieli się, że to właśnie „Stalowa Jedynka” dała początek Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera. Występy uczniów uzupełnione były prezentacją multimedialną przygotowaną przez p. Dorotę Poznańską, zaś o historyczne stroje zadbał p. Grzegorz Jeleń. (Podziękowania należą się także p. Iwonie Smoczyńskiej za wspaniałą dekorację oraz p. Pawłowi Cybulskiemu za obsługę techniczną uroczystości).
Na zakończenie akademii młodzież gremialnie odśpiewała hymn szkoły, po czym uczennice pod kierunkiem p. Mirosławy Góral i p. Justyny Kobak, wykonały misternie przygotowany taniec z szarfami, który spotkał się z uznaniem obecnych na uroczystości gości.
Ostatnim akordem uroczystości był poczęstunek oraz możliwość zwiedzenia nowego budynku, w którym znalazło się m.in.: 13 nowoczesnych sal lekcyjnych, 3 sale językowe, pracownia komputerowa i chemiczna, biblioteka, stołówka, gabinety pedagoga, psychologa i logopedy oraz zaplecze administracyjne. Słowem to wszystko, co potrzebne do funkcjonowania szkole XXI wieku. /Weronika Szymankiewicz/

 

1 994 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Święto Seniora 2017 z humorem i po cygańsku

W dniach 1, 6 i 7 października wyszkowscy seniorzy mogli uczestniczyć w cyklu spotkań i wydarzeń im dedykowanych z okazji...

Zamknij