ggg
ggg ggg

Oświadczenie Burmistrza Łochowa

Oświadczenie Burmistrza Łochowa

Szanowni Państwo

W marcu po raz kolejny na łamach Gazety Łochowskiej i na portalach społecznościowych ukazała się cała seria kłamliwych materiałów na temat najważniejszej, wyczekiwanej od lat inwestycji w miejscu obecnego przejazdu kolejowego na ul. Wyszkowskiej. Artykuł w naszej lokalnej gazecie zawiera wiele kłamstw i insynuacji m.in. na temat zaangażowania i roli mojej osoby. Znając oczekiwania naszych mieszkańców od samego początku zależało mi na tej inwestycji, bo ona jest konieczna nie tylko dla nas, mieszkańców Gminy Łochów, ale też dla wszystkich przejeżdżających przez naszą gminę.
W mojej ocenie cały temat ma szerszy, polityczny kontekst. Informacja na temat działań Prokuratury w tej sprawie i artykule w Gazecie Wyborczej pierwsza pojawiła się na stornie facebookowej Komitetu Wyborczego Wspólna Droga WWE, z którego to komitetu startował jeden z protestujących panów. Obydwaj panowie podpisani jako autorzy materiału według logiki powinni wspierać budowę Obwodnicy Łochowa, bo ta inwestycja wyprowadzi tranzyt z ulicy Wyszkowskiej. Rzeczywistość pokazała, że jest zupełnie inaczej. Panowie torpedowali również i tę inwestycję. Wracając do stawianych mi zarzutów pragnę zwrócić Państwa uwagę, że podobną opinię na temat koncepcji wiaduktu cztery miesiące później podpisał również poprzedni Starosta Węgrowski, który kandydował w wyborach z tego samego Komitetu. Kopia Zawiadomienia o wszczęciu śledztwa, z sygnaturą sprawy została sfałszowana poprzez ingerencję w tekst i rozklejona na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego. Czemu to ma służyć ? Wyjaśnieniu sprawy …
Zarzuty, że burmistrz Gołaszewski nagle wymyślił sobie wiadukt w Łochowie również są nieprawdziwe. Już plan miasta Łochowa z 1994 roku wspominał o przyszłej budowie wiaduktu w ul. Wyszkowskiej. W styczniu 2015 roku na zwołanej w sobotni poranek Sesji Nadzwyczajnej w porządku obrad był pkt. 4, który brzmi – „Opinia Rady Miejskiej w Łochowie w sprawie wprowadzenia do Rządowego programu Budowy Dróg Krajowych wiaduktu na ul. Wyszkowskiej w mieście Łochów oraz modernizacji DK50”. Odniesienie do deklaracji budowy w tym miejscu do końca 2020 roku przez PKP wiaduktu znajdujemy dwukrotnie w uzasadnieniu tejże opinii. Przypominam Państwu, że wówczas miałem zaszczyt sprawować funkcję radnego Rady Miejskiej i nie byłem wtedy burmistrzem.
Informacje, które sugerują, że ukrywałem decyzję PKP o zmianie koncepcji również nie znajdują potwierdzenia w faktach. Już tydzień po czerwcowym spotkaniu w Urzędzie /2017 r./ ukazał się artykuł w „Kurierze W” z relacją z tego spotkania – pt. „Miał być tunel, będzie wiadukt ?”.
A jednak w Gazecie Łochowskiej autorzy piszą – „…Należy nadmienić, że przy tak ważnej inwestycji nikt z radnych nie znał szczegółów odnośnie zamiany tunelu na wiadukt…”.
Pozwolę sobie przedstawić fakty.
– na spotkanie 12 czerwca 2017 r. zaproszeni byli wszyscy radni, a obecna była większość /8/ i nie było ani jednego głosu sprzeciwu. Było poparcie wersji z wiaduktem.
– 26 czerwca 2017 r. na Komisjach połączonych była mowa o wiadukcie i również nie było sprzeciwu radnych.
– 28 czerwca 2017 r. w trakcie Sesji przekazałem informację o planowanej budowie wiaduktu i zaprosiłem zainteresowane osoby w celu przekazania kontaktu do inwestora i wykonawcy.
– 25 lipca 2017 r. na tydzień przed podpisaniem opinii w trakcie Sesji Nadzwyczajnej referowałem radnym stale rozwijającą się koncepcję wiaduktu i tu również nie było sprzeciwu.
– 30 sierpnia 2017 r. na Sesji Nadzwyczajnej Rady również mówiłem o postępach prac projektowych nad koncepcją wiaduktu.
– 27 września 2017 r. na Sesji Rady Miejskiej podałem informację o spotkaniach dotyczących budowy wiaduktu.
Jakim prawem osoby te wypowiadają się w imieniu Radnych ?
Osoby protestujące podpierają się w swoich działaniach listami poparcia od mieszkańców. Część tych osób w ogóle nie mieszka w naszej gminie. W mojej ocenie zbiórka podpisów za opcją tunelu została zmanipulowana. Jaką wiedzę na temat możliwości budowy tunelu otrzymały osoby składające swój podpis na listach? Czy były świadome do czego zostaną wykorzystane ich podpisy ? Z tego, co wiem nie były one zapoznane z treścią skargi skierowanej do Prezydenta RP, do której listy zostały załączone. W piśmie do Prezydenta Andrzeja Dudy panowie zmieniają parametry długości wiaduktu podając – 600mb, a w rzeczywistości obiekt jest o 118m krótszy oraz jego wysokości – 12 m + 3m ekranów co jest nieprawdą. Wysokość obiektu nad torami kolejowymi, to ponad 9m i ekranów w tym miejscu projekt nie przewiduje. Z kolei w Gazecie Łochowskiej autorzy wprowadzają czytelnika w błąd podając średnice zewnętrzne rond na drogach krajowych – 15m i 17m, a w rzeczywistości ich średnice będą dwa razy większe – odpowiednio 30m /DK62/ i 34m/DK50/. Bardzo dziwne jest to, że osoby, które publicznie pouczają inżynierów drogownictwa i „opracowują koncepcję” budowy tunelu nie potrafią odróżnić średnicy ronda od jego promienia. Więc Panowie, kto tu – „pisze nuty i kto fałszywie śpiewa ?…” cytuję za Wami.
W Gazecie Łochowskiej Panowie piszą, że w przypadku powstania tej inwestycji – „…Mieszkańcy są narażeni na wzmożony hałas, pył i spaliny…”. A jak jest tam teraz ? Jak będzie po zakończonej modernizacji linii kolejowej, kiedy znacznie zwiększy się natężenie ruchu pociągów, a przez to szlabany będą jeszcze częściej zamknięte.
W całej tej sprawie pomijam oszczerstwa skierowane na moją osobę, ale stwierdzam, że tego typu nieodpowiedzialne działania mogą doprowadzić do całkowitego zablokowania tej inwestycji. W mojej ocenie sytuacja jest bardzo poważna. Z informacji uzyskanych od PKP wiadomo, że do roku 2025 na tej linii mają być zlikwidowane wszystkie przejazdy w poziomie szyn. Obecnie firma PORR ma podpisaną umowę, z której z przyczyn od niej niezależnych z każdym tygodniem trudniej będzie się jej wywiązać. W tej sytuacji apeluję do wszystkich osób zaangażowanych w tę sprawę – pośrednio i bezpośrednio – o odpowiedzialność i rozsądek.
Dziękuję za uwagę

2 361 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
KPP Węgrów – Zdarzenia drogowe w powiecie węgrowskim

W ostatnich dniach doszło do kilku zdarzeń drogowych na terenie powiatu węgrowskiego. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drodze....

Zamknij