ggg ggg ggg ggg

Oficjalne otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych

27 czerwca 2022 r. odbyło się jedno z najważniejszych dla gminy i regionu oficjalne już otwarcie nowej placówki – Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 298 000 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego w kwocie: 1 885 610 zł oraz 412 390 zł ze środków własnych Gminy Zaręby Kościelne.
Centrum rozpoczęło swoją działalność od 1 lipca 2022 roku, a kierownikiem placówki została Magdalena Świerczewska. Obiekt, w którym znajduje się centrum dawnej pełnił funkcję posterunku policji, obecnie przeszedł modernizację i został rozbudowany na potrzeby nowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego. Był to dwukondygnacyjny budynek z lat 70 ubiegłego wieku o powierzchni 602 m2 i teraz posiada trzy kondygnacje. Jest wyposażony w windę oraz został przystosowany dla chorych i niepełnosprawnych – nie posiada barier architektonicznych. Centra Opiekuńczo-Mieszkalne są przeznaczone dla dorosłych osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Pobyt w Centrum jest bezpłatny. W Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Zarębach Kościelnych są 24 miejsca:
6 miejsc dla osób na pobyt całodobowy (7 dni w tygodniu) i 18 miejsc dla osób na pobyt dzienny. W tej chwili wszystkie miejsca są już zajęte. Pobyt dzienny będzie obejmował 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, zapewniony będzie dojazd do placówki.
Gości i mieszkańców uczestniczących w otwarciu przywitała wójt gminy Zaręby kościelne Urszula Wołosiewicz podkreślając jak ważna jest ta placówka dla mieszkańców gminy i regionu. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, a ks. Jan Wróbel poświęcił obiekt. Po zwiedzeniu budynku goście udali się na dalszą część spotkania w Starym Młynie. W tej części uroczystości wójt Urszula Wołosiewicz podziękowała za pomoc przy opracowaniu wniosku, przyznaną dotację pozwalającą na powstanie Centrum oraz utrzymanie przez kolejne 5 lat. Wręczyła pamiątkowe statuetki przybyłym gościom i osobom, dzięki którym inwestycja mogła powstać: wojewodzie mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi, dyrektor Biura Wojewody Zuzannie Zacharewicz, posłowi Markowi Zagórskiemu i kierownikowi Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcinowi Grabowskiemu. Pamiątkowa statuetka zostanie też przekazana dla minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Pani Wójt podziękowała też pracownikom Urzędu Gminy, radnym gminy, projektantom, wykonawcom, inspekcjom i strażom powiatowym za pracę w trakcie przygotowywania inwestycji i wniosków oraz firmie Sun Factory za sprawne i terminowe wykonanie prac budowlanych. Podziękowania otrzymali również wójtowie gmin: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur i Szulborze Wielkie. Tak szerokie porozumienie umożliwia prowadzenie działalności Centrum w kolejnych latach. Wszyscy zebrani zapoznali się z prezentację multimedialną dot. przebiegu prac. Na zakończenie organizatorzy przygotowali występ zespołu „Zapominajka” z Zarąb Kościelnych.
/KW/

2 472 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Tłuszcza z absolutorium i wotum zaufania

Czerwiec to dla samorządów miesiąc, w który podsumowuje się poprzedni rok, głównie w zakresie realizacji inwestycji i zasadności poniesionych wydatków....

Zamknij