ggg ggg ggg

Burmistrz Tłuszcza z absolutorium i wotum zaufania

Czerwiec to dla samorządów miesiąc, w który podsumowuje się poprzedni rok, głównie w zakresie realizacji inwestycji i zasadności poniesionych wydatków. Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej radni udzielili Burmistrzowi Tłuszcza wotum zaufania i absolutorium.

Tzw. sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych sesji. Czas podsumowania, jak organ nadzorujący, czyli radni oceniają skuteczność działań organu wykonawczego, czyli Burmistrza. Głosowanie, które zakończyło się wynikiem 12 głosów „za” oraz 3 głosów „wstrzymuję się” było następstwem długich dyskusji, analizy dokumentów i sprawozdań nie tylko Radnych, ale także Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2021 rok. Przedstawiony raport o stanie gminy Tłuszcz, również spotkał się z aprobatą radnych, którzy udzielili Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi wotum zaufania.
– Dziękuję Radnym za pozytywne ocenienie mojej pracy w roku, który był bardzo wymagający pod wieloma względami. Dziękuję również moim współpracownikom- Zastępcy Waldemarowi Banaszkowi, Sekretarzowi Tomaszowi Jusińskiemu oraz Skarbnik Gminy Halinie Kusak, która czuwa nad finansami gminy. Absolutorium i wotum zaufania jest wspólnym sukcesem wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych, szkół oraz sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. Dziękuję mieszkańcom za wsparcie i zaufanie- powiedział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk

/Info UG Tluszcz/

471 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Piknik edukacyjny „Bezpieczne wakacje”

W ubiegłą niedzielę, 3 lipca w Helenowie odbył się Piknik edukacyjny „Bezpieczne wakacje”. Jest to już kolejne wydarzenie zorganizowane w...

Zamknij