ggg ggg
ggg ggg

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie stawia na młodzież i rozwój jednostki

W przededniu jubileuszu 55–lecia istnienia jednostki, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie, z dumą zaprezentowali sześcioosobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, sprawnie podsumowali całoroczną działalność i wyznaczyli cele, mające służyć dalszemu pomyślnemu rozwojowi jednostki.

SONY DSC

W obecności licznie zgromadzonych gości, strażacy – ochotnicy z Rudy, dokonali podsumowania działalności w pracowitym 2018 roku oraz przedstawili swoje plany na bliższą i dalszą przyszłość.
Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie odbyło się w sobotę 23 lutego. Jak już wspomniano, obok druhów, wzięli w nim udział licznie przybyli goście, a wśród nich m.in.: Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, radni: Ewelina Kostrzewa i Zbigniew Jabłoński, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Artur Kacperczak, przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. asp. Grzegorz Kamiński, dyżurny GCRK w Radzyminie Tomasz Bielec oraz delegacja Zarządu zaprzyjaźnionej jednostki OSP St. Załubice na czele z prezesem dh Andrzejem Siarną.
Po uroczystym odegraniu hymnu „Rycerze Świętego Floriana” nastąpiło oficjalne powitanie licznie zgromadzonej strażackiej braci (w tym działającej przy jednostce MDP) oraz zaproszonych gości, którego dokonał Prezes Zarządu OSP Ruda dh Włodzimierz Dąbrowski.
Wraz z przystąpieniem do formalnej części obrad, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Henryk Klimkiewicz, protokolanta (dh Krzysztof Michalczuk) oraz komisji uchwał i wniosków. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu i jednostki w 2018 roku, które przedstawił zebranym dh Marek Potęga.
Zebrani mogli dowiedzieć się, że w okresie sprawozdawczym OSP Ruda zrzeszała łącznie 43 członków, w tym sześć druhen i sześciu członków honorowych. Przy jednostce prężnie działała sześcioosobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarniczą, a także drużyna sportowa piłki nożnej.
Jak wynika z danych KP PSP w Wołominie, w okresie sprawozdawczym jednostka OSP Ruda uczestniczyła w 26 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Wśród nich przeważały wyjazdy do pożarów (21 interwencji), zaś w jednym przypadku jednostka podejmowała działania poza terenem gminy, wyjeżdżając do wypadku w Ryni (gm. Nieporęt).
W działaniach ratowniczych najwięcej razy uczestniczyli następujący druhowie:
Michał Milewski – 19 akcji, Marek Potęga – 18, Janusz Jankowski – 16, Mateusz Pisarek – 14, Rafał Jankowski – 12, Mariusz Sokołowski – 9, Piotr Jankowski – 8, Krzysztof Michalczuk – 7, Jacek Potęga – 5, Radosław Pisarek – 5.
W minionym roku, obok działalności ratowniczej strażacy OSP Ruda podejmowali szereg inicjatyw społecznych. Przeprowadzono 4 pogadanki z zakresu prewencji, wykonano prace na rzecz jednostki w postaci remontu zaplecza i kuchni w strażnicy oraz wymiany pokrycia dachu na części garażowej, montażu okien i drzwi w garażu. Jak co roku, OSP Ruda aktywnie wspierała organizację uroczystości patriotycznych i religijnych odbywających się na terenie gminy Radzymin i parafii Nowe Załubice.
Jednostka zdołała pozyskać dotacje zewnętrzne m.in. z Funduszu Sprawiedliwości, Fundacji Orlen i Powiatu Wołomińskiego na zakup wyposażenia, w tym: opryskiwacza do gaszenia traw, masztu oświetleniowego, czujnika prądu, deski medycznej, bosaka, torby medycznej R1, defibrylatora AED, a także aparatu powietrznego, zakupionego z funduszu sołeckiego.
Ponadto przeprowadzono kurs z zakresu ratownictwa, w którym uczestniczyło 5 druhów.
W dalszej części zebrania przedstawione zostały sprawozdania finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Zaprezentowano również plan działalności na rok bieżący, z którego wynika, iż jednostka planuje przyjąć 4 nowych członków zwyczajnych, 2 kobiety i 6 MDP. Ważnym zadaniem będzie pozyskanie butli tlenowej z maską do torby medycznej R1, a także dokończenie budowy garażu i modernizacja ogrodzenia wraz z przeniesieniem bramy wjazdowej. (Poinformowano również o planach na nieco dalszą przyszłość. Mianowicie, w związku z przypadającym w 2020 roku jubileuszem 55-lecia istnienia OSP Ruda, Zarząd będzie podejmował wysiłki w kierunku zakupu nowego samochodu gaśniczego).
Jak można było się spodziewać działalność Zarządu i plany na przyszłość zostały dobrze ocenione, zarówno przez Komisję Rewizyjną, jak też walne zebranie strażackiej braci o czym świadczy udzielone bezdyskusyjnie i jednomyślnie absolutorium.
Na zakończenie sprawnie przeprowadzonej formalnej części obrad, przyszedł czas na wystąpienia gości. Jako pierwszy głos zabrał Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak, który pogratulował Zarządowi absolutorium i podziękował druhom z Rudy za zaangażowanie w akcje ratownicze oraz za obecność na uroczystościach, w tym gminnych obchodach 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
– Sześciu adeptów MDP świadczy, że jednostka żyje i ma zamiar się rozwijać. Życzę Wam, aby ten rok był czasem dalszego rozwoju, aby większość Waszych planów została zrealizowana – powiedział wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki.
Gratulacje z tytułu udzielonego absolutorium złożył również radny Zbigniew Jabłoński, który życząc jednostce wielu sukcesów, w tym spełnienia zamiarów inwestycyjnych, za sukces uznał powołanie MDP i wybór sołtysa – strażaka dh Krzysztofa Michalczuka.
Z kolei, obecny na zebraniu prezes OSP St. Załubice dh Andrzej Siarna podzielił się z kolegami z Rudy i przedstawicielami samorządu gminnego dłuższą refleksją na temat strażackiej codzienności i związanych z nią problemów, które należy rozwiązać.
Niewątpliwie jednak, z największą uwagą i entuzjazmem przyjęto wystąpienie radnego powiatowego, a zarazem członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego Pawła Dąbrowskiego, który gratulując Zarządowi absolutorium, a jednostce powołania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zapewnił:
– Moje serce związane jest z Rudą, tu się urodziłem i wychowałem, należałem do tej jednostki, więc mogę przyobiecać jako członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, że jak będzie już ten wniosek na samochód, co będę mógł to pomogę. Możecie na mnie liczyć.
Ze swej strony również przyłączamy się do gratulacji dla Zarządu i całej jednostki, życząc druhom z Rudy dalszego, prężnego rozwoju oraz spełnienia wieloletnich marzeń o nowym samochodzie. Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!
/R. S. Lewandowski/

579 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
KPP Węgrów

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Chcesz wiedzieć czy w miejscowości w której mieszkasz jest bezpiecznie ? Chcesz anonimowo zgłosić sytuacje w...

Zamknij