ggg ggg ggg

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadmie silna młodym pokoleniem!

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadmie jest znakomitym przykładem na to, że obok zadań z zakresu ratownictwa można realizować również efektywną działalność prewencyjną i edukacyjną w społeczności lokalnej, poprzez aktywną pracę z dziećmi i młodzieżą. Przy nadmeńskiej jednostce, która w sumie zrzesza aż 70 członków, prężnie działa nie tylko Młodzieżowa, ale również Dziecięca Drużyna Pożarnicza.

Okazję do podsumowania wielopłaszczyznowej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadmie (gm. Radzymin), stanowiło walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok, które odbyło się w sobotni wieczór, 9 marca.
Oficjalna część zebrania zorganizowana została w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, dzięki życzliwości współpracującej z jednostką Dyrektor Szkoły pani Wiesławie Świeczak.
W obradach, obok licznie przybyłych druhen i druhów (należy podkreślić, że obecnych było 36 z 37 członków uprawnionych do głosowania), udział wzięli również zaproszeni goście, a wśród nich: Komendant Powiatowy PSP w Wołominie mł. bryg. Andrzej Wysocki, wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Piotr Rembelski wraz z wiceprzewodniczącą Izabelą Paciorek oraz radny Marek Brodziak. Ponadto, obecni byli m.in.: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Radzymin st. asp. sztab. Dariusz Dąbkowski, pani dyrektor W. Świeczak, pani Z. Michalska oraz delegacja z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Słupno na czele z prezesem dh Adamem Łupińskim.
Otwarcia obrad i oficjalnego powitania uczestników dokonał prezes Zarządu jednostki dh Dariusz Wojda, (a od niedawna także sołtys Nadmy Starej). Przed przystąpieniem do realizacji formalnej części zebrania, odegrano hymn „Rycerze Św. Floriana” oraz uczczono minutą ciszy druhów z terenu gminy, którzy odeszli na wieczną wartę, w tym zmarłego niedawno ś.p. dh Władysława Całkę – wieloletniego prezesa OSP Radzymin.
Po uroczystym wstępie przyszedł czas na realizację kolejnych punktów porządku obrad: dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, protokolanta a także wyłoniono Komisję Uchwał i Wniosków. Następnie, zaprezentowane zostały: sprawozdania z działalności w 2018 r., sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
W okresie sprawozdawczym jednostka OSP Nadma zrzeszała w sumie 70 członków. Przy jednostce funkcjonowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Dziecięca Drużyna Pożarnicza. Zarząd pracował w następującym składzie: Prezes dh Dariusz Wojda, Naczelnik dha Ewelina Marcinkiewicz, Skarbnik dha Jadwiga Stankiewicz, Gospodarz dh Adam Stankiewicz, Sekretarz dha Paulina Jaworska, Członek Zarządu, a zarazem dh kapelan ks. proboszcz Grzegorz Mioduchowski oraz kronikarz dh Adam Cituk.
Jak podkreślił dh prezes Dariusz Wojda, w minionym roku nadmeńscy strażacy, co prawda nie musieli podejmować zbyt wielu działań ratowniczo-gaśniczych, za to aktywnie pracowali na rzecz społeczności lokalnej i gminnej. Druhowie własnym sumptem wystawili piękną kapliczkę ze świętym Florianem, którą uroczyście poświęcono i odsłonięto w dn. 4 maja 2018 r., podczas obchodów Dnia Strażaka. W ramach współpracy z parafią, strażacy uczestniczyli w uroczystościach tj. peregrynacji obrazu M.B Częstochowskiej czy odsłonięciu krzyża misyjnego. Ponadto, w 2018 r. druhowie OSP Nadma aktywnie włączali się w inicjatywy związane z obchodami jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uczestnicząc w wydarzeniach w Nadmie, Radzyminie i Warszawie.
Kontynuowano szkolenie członków jednostki. (Druhowie ukończyli kursy: podstawowy – 3 os., kierowcy konserwatora – 2 os. , KPP – 3 os., dowódcy – 2 osoby).
– Szczególnie mocny nacisk kładziemy na krzewienie ducha strażackiego i wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży, popularyzując zasady bezpiecznego zachowania w wielu miejscach (w 2018 r. były to: akcja „bezpieczna droga do szkoły”, szkolenia dzieci „Ratujmy i uczmy ratować” WOŚP) – podkreślił druh prezes. Odczytaniu sprawozdań towarzyszył pokaz zdjęć z wieloaspektowej działalności jednostki w 2018 roku.
Trzeba przyznać, że działalność ta spotkała się nie tylko z uznaniem ze strony gości, ale także została bardzo dobrze oceniona przez walne zebranie, czego potwierdzeniem było udzielone jednomyślnie absolutorium dla Zarządu. Z pełną aprobatą przyjęto również plan działalności na rok bieżący, w którym priorytetem będzie aktywizacja działania bojówki i pozyskiwanie dotacji na dalszy rozwój jednostki, w tym DDP i MDP. Zarząd zamierza współpracować z władzami gminy przy projekcie rozbudowy szkoły oraz obiektu strażnicy wraz z pomieszczeniami na cele kulturalne i społeczne.
Godne odnotowania, że pomimo szerokiego zakresu omawianych spraw, obrady przebiegły sprawnie. W porządku zebrania znaleziono nawet czas na uroczyste i wzruszające akcenty. Z okazji przypadającego niedawno Dnia Kobiet, wszystkim paniom wręczono kwiaty od strażaków. Z kolei, Zarząd jednostki przekazał podziękowania dla darczyńców (dzięki nim jednostka otrzymała nareszcie wyczekiwane od dawna ubiory przeciw owadom błonoskrzydłowym – szerszeniom) oraz osób wspierających działalność OSP Nadma. Specjalne słowa wdzięczności przekazano druhowi kapelanowi – ks. Grzegorzowi Mioduchowskiemu i dyrektor szkoły pani Wiesławie Świeczak.
Szczególnie doniosłą chwilę stanowiło wręczenie dyplomów wyróżniającym się druhom (zwłaszcza z DDP i MDP). Zgodnie z tradycją jednostki przyznano także puchar, dyplom i tytuł „Strażaka Roku”, na który w 2018r. w zgodnej ocenie druhen i druhów zapracował sobie prezes dh Dariusz Wojda. (Serdecznie gratulujemy!)
Ostatnim punktem oficjalnej części zebrania, po zakończeniu której odbył się poczęstunek w tymczasowej strażnicy, były wystąpienia okolicznościowe gości. W ich trakcie padło wiele ciepłych słów pod adresem strażaków z Nadmy. Wszyscy komplementowali aktywną, wielopłaszczyznową działalność jednostki, chwaląc wysiłki podejmowane na rzecz ponadpokoleniowej integracji lokalnej społeczności, a zwłaszcza pracę z najmłodszymi. Jak powiedział Komendant Powiatowy mł. bryg. Andrzej Wysocki cieszy fakt, że strażacy z OSP Nadma aktywnie działają i inwestują w młodych. Tym bardziej, że edukując i wychowując młodzież w duchu strażackich wartości, jednoczą wokół tej idei starsze i młodsze pokolenia mieszkańców.
Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Ze swej strony również przyłączamy się do gratulacji dla wszystkich druhów OSP Nadma i Zarządu na czele z druhem prezesem Dariuszem Wojdą, życząc utrzymania jedności i wytrwałości w dążeniu do realizacji wszelkich zamierzeń, służących dalszemu rozwojowi jednostki. Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/opr. R.L. foto: OSP Nadma/

924 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowni Państwo, mieszkańcy Ząbek. W grudniu 2018 roku Pani Burmistrz Małgorzata Zyśk wybrała mnie na swojego zastępcę. Był to dla...

Zamknij