ggg ggg
ggg ggg

O co chodzi? Już przesądzili o winie burmistrza Łochowa?

Gmina Łochów miejsce piękne, ale też przez ostatnie lata miejsce rozwijające się i odrabiające zapóźnienia. Rozrost miejscowości, inwestycje i prace zmieniające życie jego mieszkańców są coraz bardziej widoczne: nowe drogi, chodniki, budowane i modernizowane ulice, nowe budynki, przepięknie zmodernizowany dworzec kolejowy, parkingi … no i nowe inwestycje drogowe oraz kolejowe, które stają się przekleństwem dla mieszkańców i władz samorządowych oraz niezasłużoną karą dla burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego. Mieszkańców gmina Łochów ma około 18 tysięcy, a przez ostatnie lata grupa kilkudziesięciu osób protestuje, na początku przeciw obwodnicy Łochowa, teraz wiaduktowi w ciągu ul. Wyszkowskiej.

Ośrodkiem administracyjnym i usługowym gminy jest miasto Łochów. Atutem gminy jest stosunkowo bliskie położenie od Warszawy, stolicy kraju i województwa mazowieckiego oraz położenie przy skrzyżowaniu ważnych dróg (droga krajowa nr 50 i nr 62) rangi krajowej oraz przebieg przez miasto linii kolejowej relacji Białystok – Łochów – Warszawa, należącej do krajowego systemu kolejowego. Ośrodek powiatowy – Węgrów znajduje się w odległości około 30 km od Łochowa i poniżej 15 km od granicy gminy. Najbliższe miasto – Wyszków, znajduje się w odległości 17 km od Łochowa. Gmina graniczy z gminami Sadowne, Stoczek i Korytnica z powiatu Węgrów, z gminą Jadów z powiatu Wołomin oraz z gminami Wyszków i Brańszczyk z powiatu Wyszków.
Wydaje się, że inwestycje są bardzo pożądane i miasto na tym tylko zyska. Ale nie – od lat trwa zażarta walka tak naprawdę o szansę zmian w Łochowie, aby nie przypominało miasteczka z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Obecna awantura dotyczy inwestycji PLK PKP– budowy drogi kolejowej Rail Baltica, a konkretnie chodzi o bezkolizyjny przejazd z torami i drogą krajową nr 50, który powstanie w miejsce przejazdu kolejowego kat. A, w ciągu drogi krajowej numer 62, na ul. Wyszkowskiej w Łochowie. Są osoby, które od dłuższego czasu robią wszystko, żeby inwestycja w kształcie wiaduktu w Łochowie nie powstała. Dlaczego? Bo miał być wiadukt! Były skargi do sądu, skargi do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skarga trafiła także do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, złożono ją także do Prokuratury w Warszawie i Węgrowie oraz do Komisji Europejskiej.
I jak się okazuje na podatny grunt trafiła skarga w Prokuraturze Rejonowej w Węgrowie. Prokurator Sylwia Kiersnowska z Prokuratury Regionalnej w Węgrowie postawiła zarzuty burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu działania na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego mieszkańców Łochowa posiadających lub użytkujących nieruchomości w pobliżu planowanej inwestycji. Na czym polega przekroczenie uprawnień? Bo wydał pozytywną opinię do przedstawionej mu koncepcji wiaduktu, którą wedle prawa musiał wydać inwestorowi, czyli PLK PKP. Ciekawe jest to, że wraz z nim takich opinii wydało kolejne 13 podmiotów m.in. starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, straż, policja, marszałek województwa mazowieckiego, itp.
Badają w prokuraturze i już przesądzili o winie Burmistrza Łochowa
Badają sprawę w prokuraturze, udzielają wywiadu i próbują radykalnymi stwierdzeniami udowodnić winę burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego. Z takim podejściem prokuratury nie można się zgodzić i również nie zgadzają się z nim, niektórzy radni poprzedniej oraz obecnej kadencji Rady Miejskiej w Łochowie.
Należy przytoczyć słowa z ostatniego wywiadu 6 listopada udzielonego przez Jarosława Kowalczyka prokuratora rejonowego portalowi podlasie24.pl cyt.:
„- Nasze postępowanie dotyczy wyłącznie ewentualnej odpowiedzialności karnej burmistrza za bardzo konkretny czyn polegający na jednoosobowym pozytywnym zaopiniowaniu zmiany koncepcji inwestycji – mówi prokurator rejonowy, Jarosław Kowalczyk i dodaje, że z materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że dla inwestora warunkiem dokonania zmiany formy, była opinia samorządu lokalnego”.
A tu wynika z wypowiedzi Burmistrza Łochowa, który to wielokrotnie w swoich wypowiedziach powtarza: „Ja wydałem opinię na temat zaproponowanego rozwiązania, a nie decyzję zmieniającą.”(…) Jako burmistrz dostałem do zaopiniowania – uwaga – koncepcję wiaduktu, a nie koncepcję tunelu. Zaopiniowałem to co dostałem, bo trudno zaopiniować coś, o co druga strona nie wnioskuje”. Mówi też, że inwestor podjął decyzję o zmianie koncepcji z tunelu w ul. Wyszkowskiej na wiadukt, dwa miesiące wcześniejszej niż ta jego opinia.
„W maju 2017 roku PKP podpisała z wykonawcą na wykonanie w tym miejscu bezkolizyjnego skrzyżowania w formie tunelu, ale umowa przewidywała, że jeżeli wykonawca wykaże, że lepszym rozwiązaniem, bardziej optymalnym ze względu na różne czynniki będzie wiadukt, to jest to dopuszczalne i miesiąc po podpisaniu umowy, PKP poprosiła o spotkanie u nas w urzędzie, byli tam przedstawiciele Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych, byli tam radni Rady Miejskiej w Łochowie i dyskutowaliśmy. Panowie inżynierowie przedstawiali nam słabe i dobre strony jednego i drugiego rozwiązania” – mówił w programie Telewizji Republika burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski.
Jest to zgodne z tym, co pamiętają i potwierdzają naszej gazecie radni, uczestniczący podczas spotkania w dniu 12 czerwca 2017 roku. Spotkanie zostało zorganizowane przez burmistrza na prośbę inwestora PKP. Było to już po podpisaniu (maj 2017 r.) przez PKP i wykonawcę umowy na wykonanie tunelu.
Ja jako przedstawiciel redakcji byłam również na tym spotkaniu i rzeczywiście tłumaczono nam szczegółowo, dlaczego wiadukt jest korzystniejszy. Co do roli PLK PKP – inwestora, należy przyznać rację Burmistrzowi Łochowa, że sam fakt przygotowania dwóch projektów z czego forsowany był przede wszystkim wiadukt, świadczy o wcześniejszych uzgodnieniach i dokonaniu wyboru przez inwestora jednego z wariantów. Przygotowana była projekcja przez biuro projektowe, podawano szczegółowe dane…
Protestów właściwie oprócz emocjonalnych wypowiedzi 2-3 osób mieszkających najbliżej inwestycji przy ul. Wyszkowskiej nie było. A i te straciły na sile po deklaracji korzystnego wykupu posesji. Przebieg spotkania rzeczywiście pokazywał, że wszyscy uczestnicy podzielili sugestie, że dalej będzie się procedowało projekt wiaduktu.
W spotkaniu tym wzięli udział radni Rady Miejskiej, m.in. radna Urszula Kalinowska – późniejsza przewodnicząca Rady po ustąpieniu przewodniczącego Andrzeja Suchenka.
Burmistrz Gołaszewski w jednym z wywiadów mówił:
„Uzgodnienia PKP PLK z samorządem gminy zapadły na spotkaniu 12 czerwca 2017r., a nie poprzez wydanie opinii 2 sierpnia 2017 r. Ta ostatnia zgodnie z prawem o transporcie kolejowym musi być wydana przez burmistrza lub wójta, a nie przez radę”(…) „Ówczesny starosta wydając opinię w grudniu 2017 r., pozytywną opinię, również nie zwoływał rady”. Ustawa o transporcie kolejowym wskazuje zarząd, a więc burmistrza, wójta samorządu jako jedyny organ zobowiązany do wydania opinii.
To nie jest gminna inwestycja, o której decyduje rada i burmistrz a w wypadku inwestycji infrastrukturalnej, ponadlokalnej, prawo zobowiązuje burmistrza a nie radę do wydania opinii”.
A taką informację zamieściłam w gazecie po spotkaniu:
„Bezkolizyjny przejazd z torami i drogą krajową nr 50 powstanie w miejsce przejazdu kolejowego kat. A, w ciągu drogi krajowej numer 62, na ul. Wyszkowskiej w Łochowie. Firma PORR Polska Infrastructure S.A., wykonawca tej inwestycji, przygotowała dwie koncepcje rozwiązań przebudowy tego przejazdu.
12 czerwca b.r. Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski zorganizował spotkanie z prezentacją wariantów skrzyżowania dwupoziomowego linii kolejowej z DK62. W spotkaniu uczestniczyli ze strony PKP PLK dyrektorzy: Krzysztof Pietras i Ewa Bąk, GDDKiA reprezentowali: dyrektor Leszek Sekulski, Jarosław Wrzosek, Antoni Dziekoński i Adam Kulma. Wykonawcę reprezentował Krzysztof Rzeźnikiewicz dyrektor Oddziału Inżynieryjnego firmy PORR.
Firma PORR przedstawiła radnym miejskim i pracownikom Urzędu Miejskiego proponowane rozwiązania konstrukcyjne dla prezentowanych wariantów przebudowy skrzyżowania (wiadukt lub tunel). Omówione zostały warunki gruntowe i warunki późniejszej eksploatacji. Po dyskusji strony ustaliły, że dalsze prace powinny być skierowane ku uszczegółowieniu koncepcji z wiaduktem nad przejazdem kolejowym. Burmistrz Robert Gołaszewski zwrócił uwagę na to, że przebudowa nie może być utrudnieniem w ruchu lokalnym dla mieszkańców Łochowa. Głównie chodzi o włączenie do DK62 ulic: Dolnej i Świerkowej.
W ciągu miesiąca projektant ma przedstawić koncepcję przebudowy, która uwzględnia wszystkie uwagi poruszone na spotkaniu. Poniżej prezentujemy Państwu harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
• Podpisanie umowy z Zamawiającym – 05.05.2017 it.
Co ciekawsze o argumentach jakie zdecydowały o zmianie koncepcji przez inwestora szczegółowo wypowiedział się w piśmie Zarządu PKP PLK z lutego 2018 roku do wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, do której poskarżyli się protestujący.
Jako gazeta zaprosiliśmy przewodniczącego obecnej rady Sławomira Ryszawę oraz kilkoro radnych o skomentowanie tego, co dzieje się obecnie w Łochowie, o skierowanych do prokuratury zarzutach wobec burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego zainicjowanych przez grupę mieszkańców. Radni również jednoznacznie stwierdzili, że Dyrekcja PKP PLK przyjechała na spotkanie z gotowymi dwoma projektami. Panowie projektanci zdecydowanie przedstawiali projekt wiaduktu, jako znacznie lepszy dla Łochowa. Bardzo szczegółowo tłumaczono, dlaczego tunel jest gorszym rozwiązaniem przede wszystkim ze względu na grunt, przeciekanie, przesuwanie się wód gruntowych, rozwiązań technicznych… itp.
Radni potwierdzają, że uwagi osób ze spotkań zostały włączone do opinii burmistrza – czyli wsłuchiwał się w postulaty mieszkańców, uwzględniał je, opinię więc wydał na podstawie rozmów i spotkań oraz wypowiedzi innych.
Jak to się ma do stwierdzeń prokuratorów o jednoosobowym podejmowaniu decyzji, czy dla inwestora warunkiem dokonania zmiany formy, była opinia samorządu lokalnego?
I tak dochodzimy do czegoś na co zwróciła uwagę jedna z radnych podczas spotkania z nasza gazetą. Budowa wiaduktu, czy tunelu nie należy do zadań własnych gminy/burmistrza, burmistrz nie odpowiada za działalność inwestora, wykonawcy jakimi są PLK PKP, GDDKiA, burmistrz nie odpowiada za zaniedbania, nienależyte wykonanie zadania, odciągnięcie budowy w czasie. Zwróciła również uwagę na brak konsultacji, potem analizy – na ile i ilu mieszkańców może ucierpieć i w jakim wymiarze.
Jak na razie borykamy się z aktywną mniejszością, bo tak mniej więcej na kilkadziesiąt osób podpisujących się pod protestami kierowanymi do różnych instytucji – figuruje kilkoro najbliższych właścicieli posesji przy ul. Wyszkowskiej (wraz z rodzinami to około 30 osób), a przypomnę naszym czytelnikom, że gmina Łochów liczy około 18 tysięcy mieszkańców. Dyktat mniejszości jest tu porażający. Może to było też przyczyną, że inwestor zdecydował się na forsowanie koncepcji pobudowania wiaduktu. Te ustalenia zawarłam w kolejnym fragmencie relacji. „Podczas spotkania projektant i wykonawcy zwracali uwagę, iż zmiana została zaproponowana w związku ze złymi warunkami gruntowo – wodnymi, czyli mówiąc zwyczajnie, woda będzie zalewać tunel właśnie w tym miejscu. Poza tym trzeba by przy budowie tunelu zabierać tereny sąsiednich posesji. Trudno też byłoby wygospodarować tereny pod drogi dojazdowe. Według projektanta opcja z wiaduktem mieści się w pasie drogowym GDDKiA, a wariant z tunelem powoduje ingerencje w prywatne posesje przez co byłyby wyburzane ogrodzenia, aby zapewnić drogi dojazdowe Nieco złagodzono ton na informację o ewentualnych odszkodowaniach, a co bardziej bojowi biznesmeni przyznali, że nikt o tym z nimi nie rozmawiał. Za odpowiednie odszkodowanie byliby skłonni przenieść biznes w inne miejsce”.
Mamy, więc sprzeczne interesy, sprzeczne wyjaśnienia głównych graczy, ale też w tle stoją osoby, którym zależało na budowaniu konfliktu, na protestach, angażowaniu się w eskalację niezadowolenia niewielkiej grupy osób.
/Janina Czerwińska/

519 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Medale Heleny i Ignacego Jana Paderewskich wręczone z okazji obchodów 11 listopada 2019 r.

W dniu 11 listopada odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łochowie, w trakcie której wręczono Medale Heleny i Ignacego...

Zamknij