ggg ggg
ggg ggg

Medale Heleny i Ignacego Jana Paderewskich wręczone z okazji obchodów 11 listopada 2019 r.

W dniu 11 listopada odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łochowie, w trakcie której wręczono Medale Heleny i Ignacego Jana Paderewskich przyznawane corocznie zasłużonym mieszkańcom gminy i miasta Łochów.

 

W kategorii: Zasłużony dla kultury medal otrzymał Zespół Gwizdalanki.

Zespół Gwizdalanki liczy 9 osób, a działalność prowadzi od 2011 roku. Powstał pod wpływem potrzeby kultywowania, między innymi, tradycyjnych pieśni ludowych przekazujących treści kulturowe łochowskiego regionu.
Zespół dotychczas wziął udział w Festiwalu Zbliżenia Kultur, „Dniach Łochowa”, podczas Biesiady Twórców Seniorów w Łochowie, w Przeglądzie Wiejskich Zespołów Kabaretowych „Stopa” w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz my” oraz w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, w Festiwalu Zbliżenia Kultur „Ligawki 2017”.
Do szczególnych osiągnięć zespołu należą: wyróżnienie podczas X MIVENA Etno za Kabaret „Kopa chłopa”, udział w Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów, II miejsce w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Gospodyń Wiejskich podczas I Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Węgrowskiego, w VI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”, a także udział w Festiwalu Miodu i Chleba. Gwizdalanki same tworzą teksty do piosenek i kabaretowych występów. Zespół to seniorki aktywne społecznie, gotowe do śpiewania w każdej chwili. Łączą śpiew z obrzędami i spotkaniami towarzyskimi. Zespół promuje kulturę ludową przekazywaną z pokolenia na pokolenie, w powiecie węgrowskim i gminie Łochów.
Gwizdalanki poprzez swoje działanie zwiększają uczestnictwo mieszkańców wsi Gwizdały w dziedzinie kultury i kultywowania folkloru poprzez wykonywanie utworów śpiewanych niegdyś na tym terenie. Członkinie zespołu szukają informacji spotykając się z innymi mieszkańcami, spisując archaiczne teksy piosenek, które dzięki temu mogą ponownie uzyskać światło dzienne i wpajać wartości o naszym regionie. Kierownikiem zespołu jest Małgorzata Kułak. Do roku 2016 kierownikiem muzycznym był oddany zespołowi Wojciech Winogrodzki, natomiast od 2018 roku z grupą ćwiczy i koncertuje wspaniały muzyk Robert Lipka.

 

W kategorii: Zasłużony dla sportu i turystyki medal otrzymał Klub motocyklowy MAD MOOSE FG Łochów

Motocykliści z Klubu Motocyklowego o nazwie MAD MOOSE FG ŁOCHÓW to ludzie nietuzinkowi. Działają pod nową nazwą, ale przez wiele lat można było usłyszeć i zobaczyć na naszych ulicach motocyklistów z logo łosia i nazwą Wściekły Łoś Łochów. Od kilku ostatnich lat klub motocyklowy jest widziany pod międzynarodową nazwą MAD MOOSE FG ŁOCHÓW i właśnie te osoby na swoich motocyklach przemierzają całą Polskę, a i większa część Europy jest już im dobrze znana. W ostatnich latach klub odwiedził kilkanaście państw UE jak i kraje spoza UE, promując naszą gminę, nazwą klubu i informacją z jakiego miasta klub pochodzi na kamizelkach.
W tym roku klub obchodził 20-lecie swojej działalności. W ciągu tych lat klub zorganizował 16 edycji zlotów motocyklowych, na które przyjeżdżają fani motocykli z całej Polski, jak i sąsiednich krajów. Zorganizował 4 edycje otwarcia sezonu motocyklowego w Parafii Łochów. Zorganizował niezliczoną liczbę spotkań o charakterze motocyklowym na terenie naszej gminy. Bierze udział w obchodach uroczystości patriotyczno-kulturalnych w Gminie Łochów: uroczystościach w Jerzyskach, obchodach 11 Listopada, Święta Flagi. Klub aktywnie wspiera lokalne stowarzyszenia i imprezy poprzez udział w imprezach charytatywnych wspieranie Stowarzyszenia Jacy? Tacy? i Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łochowie i Ostrówku.

 

W kategorii: Przyjaciel Gminy medal otrzymał Prezes Zarządu PKP INTERCITY Pan Marek Chraniuk

Pan Marek Chraniuk jest absolwentem Wydziału Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ukończył studia podyplomowe z dziedziny zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Szczecińskim oraz z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Pasjonat kolei, od 24 lat związany z Polskimi Kolejami Państwowymi, a od 2006 roku z PKP Intercity.
Specjalizuje się m.in. w opracowywaniu ofert przewozowych i taryfowych. Współpracował m.in. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji umów dotyczących organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich, w tym międzynarodowych.
W marcu 2016 roku został Prezesem Zarządu spółki PKP Intercity, ponownie wybrany na to stanowisko w lipcu 2019 r.
Obecnie kierowana przez niego firma zatrudnia 8,5 tys. pracowników i z roku na rok uzyskuje coraz lepsze wyniki finansowe. Rok 2018 spółka zamknęła zyskiem na poziomie 174 mln zł, a ilość pasażerów wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 46 mln osób. Dane z tego roku potwierdzają właściwy kierunek rozwoju spółki, a sam Prezes komentuje to w jednym z wywiadów słowami:
– „…Mam już najświeższe dane z pierwszego kwartału tego roku i jeśli porównamy je do analogicznego okresu z roku 2015, to okazuje się, że nastąpił aż 70-procentowy wzrost liczby pasażerów. To wprost niebywały wynik, pokazujący, że pasażerowie wracają na kolej – mówił z dumą Chraniuk. Dodał, że wzrost wynika z faktu, że sama kolej wychodzi naprzeciw pasażerom i staje się wobec nich przyjazna.
Łochów jest potwierdzeniem słów Pana Prezesa.
Burmistrz Robert Gołaszewski przy wsparciu parlamentarzystów starania
o potrzebę postojów w Łochowie pociągów PKP Intercity rozpoczął zaraz po objęciu funkcji w 2016 roku. Mało kto wówczas wierzył, że jest to możliwe, ale na konkrety nie trzeba było długo czekać. Dzięki przychylnej decyzji Zarządu PKP Intercity, którym kieruje Pan Prezes Marek Chraniuk już w 2017 roku spółka uruchomiła pilotażowy program postojów uwzględniający stację ŁOCHÓW, który w kolejnych latach był sukcesywnie rozszerzany. Na początku były to dwa postoje, dziś mamy ich 11, a w grudniu już niemal wszystkie krajowe pociągi tej spółki przejeżdżające przez nasze miasto będą do dyspozycji pasażerów. Dziś z Łochowa szybko i bezpiecznie można bezpośrednio dojechać nie tylko do Warszawy Centralnej, czy Białegostoku, ale też do Bielska Białej, Częstochowy, Gorzowa Wielkopolskiego, Jeleniej Góry, Katowic, Łodzi, Poznania, Wrocławia i Żywca. Oferta PKP Intercity cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu. Szczególnie, jeśli dotyczy to osób codziennie dojeżdżających do pracy, czy naszej młodzieży wspinającej się na kolejne ścieżki edukacji.
Z całego serca dziękujemy i życzymy Panu Prezesowi kolejnych sukcesów na płaszczyźnie rodzinnej i zawodowej.

 

W kategorii: Samorządowiec Roku medal otrzymała Z-ca Burmistrza Łochowa Pani Małgorzata ŁotarskaZastępca Burmistrza Łochowa Pani Małgorzata Łotarska.


Pani Małgorzata Łotarska w październiku 2019 roku obchodziła jubileusz 40 lecia pracy zawodowej, w tym prawie 30 lat w samorządzie, z czego 22 lata przepracowała w Urzędzie Miejskim w Łochowie. W Urzędzie pracowała na stanowiskach: sekretarki, referenta w dziale rolnictwa, podinspektora w wydziale komunikacji i podatków, księgowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie i Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, zastępcy skarbnika, a obecnie pełni funkcję zastępcy Burmistrza. W okresie 2010-2014 była radną Rady Miejskiej w Łochowie i pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Usług i Wytwórczości oraz V-ce Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Praca na różnych stanowiskach pozwoliła jej bardzo dobrze zapoznać się ze specyfiką pracy w urzędzie, co pomaga jej dzisiaj pełnić funkcję zastępcy Burmistrza. Dzięki swemu wykształceniu i doświadczeniu, codziennej pracy
i fachowości, pomysłom i decyzjom, efektywnie nadzoruje pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Łochów, czym przyczynia się do rozwoju naszej małej Ojczyzny
i społeczności lokalnej.
Z powodu nieobecności zastępcy Burmistrza Pani Małgorzaty Łotarskiej medal zostanie wręczony na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.

 

W kategorii: Menedżer – Przedsiębiorca Roku medal otrzymała Grupa Martin Sp. z o.o. Mariusz Krysik

Firmy prowadzone przez Pana Mariusza Krysika działają od wielu lat, jednak pod logiem Grupa Martin zaistniała na rynku w 2016 roku. Działa głównie w branży budowy dróg i mostów oraz torowisk pod linie kolejowe. Jest firmą bardzo ekspansywną i przebojem wdziera się do czołówki tego typu firm w regionie. Zostało to zauważone i docenione przez miesięcznik FORBS, który w czerwcu 2019 r. przyznał Grupie MARTIN – Diamenty Forbsa 2019 w kategorii firmy o poziomie przychodów od 5 do 50 mln. Grupa MARTIN z przychodem powyżej 15 mln. Zajęła II miejsce na Mazowszu. Sztandarowe inwestycje realizowane przez Grupę MARTIN to między innymi: modernizacja linii kolejowej nr 7 – odcinek Nałęczów – Lublin, budowa torowiska na linii 75 odcink Sadowne – Czyżew. W ostatnich kilku miesiącach można było zaobserwować bardzo sprawne wykonywanie robót budowlanych, modernizujących węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP w Łochowie. Budowę prowadzi Grupa Martin w ramach realizacji projektu „Parkuj i jedź”. Aktualnie w firmie pracuje ok. 150 osób, tym samym firma stała się znaczącym pracodawcą na łochowskim rynku pracy.

 

W kategorii: Wolontariusz roku przyznano dwa medale.

Pierwszy medal w kategorii: Wolontariusz roku otrzymał Pan Włodzimierz Mrowiński

Pan Włodzimierz Mrowiński jest związany z Samorządowym Domem Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości” w Ostrówku od 20 lat. Od początku zajmował stanowisko opiekuna. Wraz z upływem lat standardy Domu zmieniały się i dzięki temu pan Mrowiński mógł rozwijać swoje wykształcenie. Jako jeden z pierwszych pracowników ukończył szkołę medyczną w Warszawie i otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje opiekuna medycznego. Jego praca polega nie tylko na zaspakajaniu codziennych potrzeb podopiecznych. To – w najprostszych słowach – i jego dom. Dbałość o wygląd, o prawidłowe funkcjonowanie wszelkich urządzeń, bezpieczeństwo i komfort pensjonariuszy to codzienne czynności pana Włodzimierza. Poprzez swoje działanie motywuje podopiecznych do pozytywnych zachowań, do zaangażowania w życie Domu. Każdy, kto zgłasza się do niego o pomoc, jest wysłuchany i wsparty czynnym działaniem w rozwiązaniu problemu. Pan Włodzimierz angażuje się w prace poprawiające wygląd i estetykę miejsc pochówku dawnych Mieszkańców SDPS. Samodzielnie wykonuje prace porządkowe, remontowe i dekoracyjne na cmentarzu. Te bardzo szlachetne cechy charakteru, sprawiają, że chęć niesienia pomocy przyciąga do niego wiele osób. Są to ludzie chorzy, osamotnieni. Dlatego poza pracą pan Mrowiński angażuje się w pracę charytatywną. Znany jest wielu mieszkańcom naszej gminy jako cierpliwy i odpowiedzialny człowiek. Jeśli zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, można liczyć na jego wsparcie. Bardzo ważne są instytucje, które przekazują najważniejsze wartości wolontariackie. My możemy poszczycić się wolontariuszem – instytucją.

 

Drugi medal w kategorii: Wolontariusz roku otrzymał Pan Marcin Wyszyński

Pan Marcin Wyszyński zawodowo jest funkcjonariuszem Służby Więziennej.
Poza pracą zawodową pasjonuje się historią i militariami. Dużą część prywatnego życia poświęca na zgłębianie i kultywowanie tradycji i historii. Poza działalnością rekonstrukcyjną czynnie krzewi wiedzę historyczną oręża polskiego poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia. Działań z tym związanych było bardzo dużo. Pan Marcin Wyszyński jest koordynatorem i rekonstruktorem uroczystości upamiętniających wydarzenia z różnych okresów historycznych m.in.: uroczystości związane z sierpniem 1944 r., potyczki pod Jerzyskami, przedsięwzięcia związane z Powstaniem Warszawskim, uroczystości upamiętniające śmierć ostatniego żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka „Lalka” w rocznicę śmierci, uroczystości związane z rocznicą zrzutu „Zapory” we wsi Łosino koło Wyszkowa, działania związane z ponownym pochówkiem ofiar zbrodni w Łodziskach i „Łupaszki” w Warszawie, upamiętnienie śmierci kpt Raginisa w Wiznie, „Inki” i „Zagończyka” w Gdańsku, asystował honorowo i rekonstruował potyczkę w Grannem w 225. rocznicę, upamiętnił Katyński Marsz Cieni w Warszawie i Lelisie oraz potyczkę pod Rozbitym Kamieniem. Ponadto prowadzi lokalne uroczystości poświęcone dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych i ludności cywilnej
Wielokrotnie użyczał kolekcji swoich militariów i umundurowania na potrzeby wystaw i prelekcji, które też prowadził osobiście w szkołach i innych instytucjach.
Ponadto od 2015 r. był wolontariuszem i koordynował akcje: „Paczka dla Bohatera”. Inicjuje odnawianie grobów zlokalizowanych w łochowskich lasach osób poległych w latach 1939-45. Za dotychczasową działalność posiada odznaki: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi nadaną przez Polski Czerwony Krzyż, odznakę pamiątkową ,,Za akcję Burza” nadaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz liczne podziękowania od dyrektorów i komendantów ośrodków Służby Więziennej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i szkół.

 

W kategorii: Darczyńca – Mecenas Roku medal otrzymała firma Piece Kamionna

Piece Kamionna, której właścicielem jest Pan Piotr Tężyński jest firmą zajmującą się produkcją kotłów do centralnego ogrzewania. Wieloletnie doświadczenie, konsekwencja w dążeniu do wysokiego poziomu jakości oraz wykwalifikowana kadra przyczyniły się do osiągnięcia ugruntowanej pozycji rynkowej i uznania wśród klientów. Celem firmy jest ciągłe podnoszenie jakości oferowanych produktów, tak aby nawet najbardziej wymagający konsument był w pełni zadowolony z zakupu. Gwarantuje fachowość oraz terminowość świadczonych usług.
Firma zajmuje się produkcją nowoczesnych pieców c.o. spełniających najnowsze wymogi 5 klasy emisji spalin oraz dyrektywy Ecodesign. Produkty tworzone są w taki sposób, aby zapewnić prostotę obsługi przy jednoczesnej maksymalnej sprawności urządzenia. Piece wyposażone są w funkcje obejmujące między innymi: regulację nadmuchu, sterowanie komputerowe czy podajniki automatyczne. Najważniejszą kwestią jest dla firmy zadowolenie Klienta.
Firma Piece Kamionna, od wielu lat wspiera finansowo wydarzenia kulturalne i sportowe na terenie miasta i gminy Łochów.

 

W kategorii: Zasłużony dla Bezpieczeństwa Publicznego medal otrzymał Komendant Gminny OSP Paweł Łabaj

Paweł Łabaj – oficer Państwowej Straży Pożarnej w stopniu starszego kapitana, dowódca I zmiany Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Węgrowie, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej PSP w Węgrowie, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku, pełniący w obecnej kadencji funkcję Naczelnika, ratownik wodny, ratownik medyczny, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Gminnego w Łochowie.
Swoim zaangażowaniem zdecydowanie wyróżniający się spośród strażaków naszej gminy i powiatu. Sumiennie i przede wszystkim efektywnie pilotował wiele projektów i rozliczeń dotacji dla OSP. Prywatnie osoba, która nigdy nie odmówi pomocy, świetny kolega, współpracownik, oddany służbie, znajdujący czas dla każdego i w każdej sprawie.

 

W kategorii: Zasłużony dla Ziemi Łochowskiej medal otrzymał Ks. Roman Kowerdziej

Ks. Roman Kowerdziej, odebrał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka, ukończył studia z zakresu teologii pastoralnej i liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia z zakresu teologii duchowości na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Kolejne miejsca pracy – wikariusz parafii: Miłkowice Maćki, Hajnówka, Ciechanowiec, Bielsk Podlaski, Sokołów Podlaski, rektor kaplicy w Czartajewie, proboszcz parafii: Czartajew, Perlejewo, Łochów.
Ks. Roman Kowierdziej sprawował (niektóre nadal) liczne urzędy i funkcje diecezjalne: diecezjalny duszpasterz Pomocników Matki Kościoła diecezjalny referent maryjny i mariologiczny, członek Komisji ds. duszpastersko-liturgicznych I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej, członek Komisji ds. duszpasterskich Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna, asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, członek Rady Kapłańskiej, dyrektor Ekumenicznego Ośrodka Młodzieży w Czartajewie, diecezjalny koordynator Duszpasterstwa Maryjnego, dyrektor Wydziału ds. Młodzieży Kurii Diecezjalnej, członek Rady Duszpasterskiej, członek Diecezjalnej Komisji ds. Personalnych, wicedziekan Dekanatu Ciechanowieckiego, kanonik Węgrowskiej Kapituły Kolegiackiej.
W 2010 roku odznaczony Krzyżem Papieskim Diecezji Drohiczyńskiej
W okresie, kiedy sprawował urząd proboszcza parafii w Łochowie wykonał szereg prac związanych z usprawnieniem parafii i otoczenia kościoła parafialnego, między innymi: wykonał parking przy kościele na 80 samochodów i dodatkowy parking z boku kościoła, odnowił część salek parafialnych (wyposażenie dekanalnej poradni rodzinnej, sali dla scholii dziecięcej i młodzieżowej oraz chóru parafialnego i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży), odnowił pomieszczenia wewnątrz parafii: kancelarię, zakrystię, korytarze, mieszkania księży, założył ogród przy kościele, oświetlenie zewnętrzne kościoła, odnowił elewację dzwonnicy kościoła, ustawił nowy krzyż misyjny, rozpoczął prace dotyczące realizacji budowy nowego ołtarza w kościele parafialnym.
Swoją energią i wsparciem dla działań innych księży przyczynił się do rozwoju życia parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Łochowie.

 

W uroczystości uczestniczył wicestarosta powiatu węgrowskiego Marek Renik. Po wręczeniu odznaczeń, wszystkim nagrodzonym złożył gratulacje, podkreślając, że nieprzypadkowo z okazji obchodów 11 Listopada odbierają medale: „ Wy właśnie budujecie niepodległość. Tym co robicie, otaczacie opieką, budujecie firmy… a bez niepodległości nie byłoby niczego, nie byłoby nas. Wyrażam wdzięczność podobnie jak wielu przed nami”. Zaapelował również o pomaganie młodzieży, bo dziś jest im trudniej odróżnić co jest ważne, co jest prawdą… Nie tak jak jego pokoleniu wiele lat temu.
Podziękował burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej Sławomirowi Ryszawie oraz radnym za piękną uroczystość.
/J.Cz./

 

1 086 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Odbiór inwestycji pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631km”.

W dniu 30 października br. odbył się odbiór inwestycji pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku...

Zamknij