ggg ggg

NOWE DROGI W GMINIE ŁOCHÓW

Inwestycje drogowe to kategoria, w której po stronie potrzeb każdy samorząd ma bardzo długą listę. Zawsze największym problemem dla władz jest ustalenie kolejności ich realizacji, a to przeważnie zależy od możliwości finansowych w danym roku budżetowym.
W takich przypadkach bardzo dużą rolę odgrywają możliwości pozyskania dofinansowania na wykonanie tych zadań. Gmina Łochów do końca tego roku zakończy budowę 7 odcinków drogowych o wartości ponad 3,7 mln zł i długości ponad 2,3 km. Wartość dotacji pozyskanych na te inwestycje wynosi blisko 2,5 mln zł. Poniżej prezentujemy zestawienie zadań drogowych gminy za rok 2020.

Budowa ul. Sosnowej w Łochowie

580 mb drogi z kostki betonowej wraz z chodnikami dla pieszych, wykonanej wraz z odwodnieniem. Wartość robót 1 229 666,02 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 803 120,51 zł.

Budowa drogi gminnej w Jasiorówce

350 mb drogi asfaltowej od ul. Żeromskiego w Łochowie do miejscowości Burakowskie. Wartość wykonanych robót 663.458,46 zł. Zadanie współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 533 709 zł.

Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku

402 mb drogi z kostki betonowej. Wartość wykonanych robót 900 846,75 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 590 035,38 zł, oraz częściowo w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przebudowa ul. Kwiatowej w Łochowie

380 mb drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Wartość wykonanych robót 518.194,78 zł. Zadanie współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 417 498 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski

450 mb drogi asfaltowej. Wartość wykonanych robót 322 772,63 zł. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 125 000 zł, oraz częściowo z Funduszu Sołeckiego.

Przebudowa drogi gminnej w Budziskach

58 mb drogi z kostki betonowej wykonanej w ramach Funduszu Sołeckiego. Wartość wykonanych robót 42 481,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki

96 mb drogi z kostki betonowej. Wartość wykonanych robót 53 347,59 zł. Zadanie finansowane przez Gminę Łochów, częściowo w ramach Funduszu Sołeckiego.

Gmina podpisała już umowy z wykonawcami na kolejne inwestycje drogowe, których zakończenie planowane jest w roku 2021. Są to – „Przebudowa drogi gminnej – ul. Broniewskiego
w Ostrówku” (roboty już rozpoczęte) i „Przebudowa drogi gminnej – ul. Sosnowa w Kamionnie”, na której projekt z Funduszu Sołeckiego złożyły się cztery sołectwa: Kamionna, Zambrzyniec, Matały i Twarogi. Te zadania mają dofinansowanie w kwocie blisko 600 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie w Łochowie w ramach budowy wiaduktu PKP PLK S.A. buduje odcinek ul. Dolnej wraz z chodnikiem dla pieszych /od ul. Szkolnej do ul. Jodłowej/. Po zakończeniu zadania droga ta zostanie przekazana w zarząd Powiatowi Węgrowskiemu. Na następny rok gmina planuje budowę ul. Ogrodowej w Łochowie, a Powiat Węgrowski przebudowę drogi w Barchowie. Losy tych zadań zależą od wyników naboru do Funduszu Dróg Samorządowych. Poznamy je na początku następnego roku. Do naboru w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Burakowskie. Wyniki tego rozstrzygnięcia poznamy w okolicach maja przyszłego roku.

367 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
NIE dla kolei, która dzieli. TAK dla kolei, która łączy! – Wraca temat linii kolejowych przez Gminę Wieliszew

Zachęcamy mieszkańców do udziału w trwających do 18 grudnia br. konsultacjach społecznych pt. „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia –...

Zamknij