ggg ggg ggg

NIE dla kolei, która dzieli. TAK dla kolei, która łączy! – Wraca temat linii kolejowych przez Gminę Wieliszew

Zachęcamy mieszkańców do udziału w trwających do 18 grudnia br. konsultacjach społecznych pt. „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk”, które dotyczą modernizacji połączeń kolejowych. W zakres prac projektowych wchodzi m.in. linia nr 10, która łączy Legionowo z Tłuszczem przez Wieliszew, Nieporęt, Radzymin i Emilianów.

Ruszyły konsultacje społeczne związane z projektem „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”, które organizuje firma „Databout” na zlecenie PKP.
Zgodnie z autorami projektu: „celem konsultacji jest określenie optymalnego wariantu inwestycyjnego pozwalającego na dostosowanie układów torowych do obecnych potrzeb przewozowych, a tym samym zwiększenie zdolności przepustowych infrastruktury kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk oraz dostosowanie infrastruktury towarzyszącej pozwalającej na separację ruchu pasażerskiego i towarowego w obszarze bezpośredniego oddziaływania linii kolejowych objętych zakresem Projektu, przede wszystkim poprzez budowę nowej linii kolejowej od Warszawy Pragi do Kątnego/Świercze.”
Głównym przedmiotem konsultacji jest zwiększenie przepustowości na linii kolejowej nr 9, która łączy Warszawę Wschodnią z Nasielskiem. W zakres projektu wchodzi również linia nr 10, która łączy Legionowo z Tłuszczem i przebiega przez: Wieliszew, Nieporęt, Radzymin oraz Emilianów. Obecnie w założeniach projektowych czytamy, że planowana jest budowa drugiego toru na odcinku Legionowo-Wieliszew.
Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, obejmujące swym zasięgiem tereny Warszawy oraz powiatów: legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego. Wg inwestora budowa nowych linii ma zapewnić szereg korzyści dla miejscowości zlokalizowanych w pobliżu.

SZANSE I ZAGROŻENIA Z PUNKTU WIDZENIA WIELISZEWA

Patrząc z perspektywy społeczności Gminy Wieliszew, niektóre aspekty tej inwestycji rzeczywiście mogą znacząco poprawić jakość życia. Niestety część z nich niesie ze sobą również liczne zagrożenia: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
Skrót z Warszawy do Nasielska przez Gminę Wieliszew to wielkie zagrożenie, którego widmo niepokoi mieszkańców od wielu miesięcy. Autorzy opracowania zrezygnowali wprawdzie z poprowadzenia kolei przez Wieliszew, ale dalej sugerowany jest przejazd przez Skrzeszew w okolicach starego toru. Dodatkowo powstał nowy wariant przejazdu między Janówkiem Pierwszym a Krubinem, w którym projektanci stworzyli koncepcję odnogi od głównej trasy w kierunku Radzymina przez lasy przy Olszewnicy Nowej, Olszewnicy Starej, Kałuszynie, Skrzeszewie, Łajskach i Wieliszewie.
Powyższe propozycje sugerują powrót do strategicznej obwodnicy kolejowej pomijającej Warszawę, ale niestety, kosztem Gminy Wieliszew i jej natury. Prędkość pociągów wykazywana w koncepcji to 160 km/h, więc raczej możemy zapomnieć o przystankach kolejowych, o których wspominali zwolennicy budowy szybkiej kolei przez Gminę Wieliszew.
Co innego budowa drugiego toru linii kolejowej nr 10 na trasie Legionowo-Wieliszew z możliwością przedłużenia do Tłuszcza. To może być wielka szansa dla Gminy Wieliszew, ponieważ planowana dobudowa drugiego toru może przyczynić się do większej przepustowości, lepszej i szybszej komunikacji dla mieszkańców Gminy Wieliszew i naszego regionu – choćby do Serocka, Zegrza czy Radzymina.

Głos w sprawie zabrał już wójt Wieliszewa Paweł Kownacki, który zaapelował do mieszkańców gminy o liczny udział w ankiecie:
„W projekcie poruszane są dwie kwestie – jedna to szansa i rozbudowa linii kolejowej nr 10 na odcinku Legionowo-Tłuszcz. Planowana jest dobudowa drugiego toru, która może przyczynić się do większej przepustowości, lepszej i szybszej komunikacji dla mieszkańców naszej gminy i naszego regionu – choćby w kontekście programu Kolej+ do Serocka czy SKM do Zegrza i Radzymina.
Druga to wielkie i znane już nam ryzyko a wręcz zagrożenie dla naszej gminy, czyli skrót z Warszawy do Nasielska przez Gminę Wieliszew. Walczyliśmy o korektę tego pomysłu przy okazji projektu linii CPK. Teraz tym projektem zajmuje się PKP PLK” – przypomina wójt Paweł Kownacki zwracając się do mieszkańców:
„Proszę Państwa o liczny udział w ankiecie, by znów głos mieszkańców Gminy Wieliszew został usłyszany, a modernizacja linii kolejowych odbyła się z uwzględnieniem nie tylko wyżej wymienionych idei lepszego transportu, ale z poszanowaniem interesu i integralności społeczności Gminy Wieliszew.
Poproszę radnych o nadzwyczajne spotkanie byśmy mogli wypracować oficjalne stanowisko władz Gminy Wieliszew w tej sprawie.
Niestety, z wiadomych przyczyn nie będzie możliwe zorganizowanie dużego spotkania, ale jeśli tylko będzie możliwość zorganizowania spotkania on-line z projektantami i z Mieszkańcami poinformuję Państwa o tym” – zapewnia wójt Wieliszewa.

NADZIEJE RADZYMINA

O liczny udział w konsultacjach apelują do mieszkańców także władze Radzymina. Oczywiście obawy Wieliszewa nie dotyczą Gminy Radzymin, niemniej również z punktu widzenia tej gminy rozbudowa linii nr 10 byłaby korzystnym rozwiązaniem, które sprzyjałoby rozwojowi ruchu pasażerskiego i towarowego. Zwłaszcza, że zakres inwestycji mógłby obejmować: zbudowanie drugiego toru na trasie Legionowo-Emilianów – co najmniej do Emilianowa, czy nawet do Tłuszcza (obecne założenia do Wieliszewa). Jak również budowę peronów pasażerskich w Starym Dybowie i Emilianowie, co ułatwiłoby dojazd z rejonu Emilianowa i Woli Rasztowskiej do Radzymina, Nieporętu i dalej w kierunku Wieliszewa, Legionowa czy Warszawy.

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH

Wzorem samorządowców zachęcamy Państwa do zgłaszania tych i innych uwag w konsultacjach społecznych w ramach realizacji projektu pt.: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Tym bardziej, że jak zapewniają organizatorzy: „Wszelkie pozyskane od mieszkańców informacje będą odgrywać kluczową rolę w docelowym kształtowaniu przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej”, tym samym „pozwolą mieszkańcom gminy na realny udział w kształtowaniu infrastruktury transportu kolejowego”.
Z uwagi na panującą pandemię SARS-CoV-2 przeprowadzenie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami jest obecnie niemożliwe. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne oraz do wypełnienia ankiety konsultacyjnej.
Tylko do 18 grudnia br. włącznie można zgłaszać uwagi do założeń projektowych, wykorzystując ankietę, dostępną na stronie https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne.
Ankiety należy odsyłać na adres e-mail: ankieta@databout.pl.

/opr. R.L./

1 773 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nie podniesiono podatków w gminie Brańszczyk

Na czwartkowej sesji radni zajęli się uchwaleniem stawek podatków na 2021 rok. Sesja w dniu 26 listopada 2020 r., a...

Zamknij