ggg ggg
ggg ggg

Nocne wotum zaufania dla burmistrza Krzysztofa Chacińskiego

W poniedziałkowe popołudnie, 17 czerwca rozpoczęła się dziesiąta sesja Rady Miejskiej, która zakończyła się we wtorek nad ranem. Pod osłoną czerwcowej nocy udzielone zostało pierwsze w historii wotum zaufania dla burmistrza Radzymina.

Wyczerpanie porządku obrad trwającej ponad trzynaście godzin sesji, wyczerpało radzymińskich radnych. Tym bardziej, że część absolutoryjną obrad poprzedziły kwestie związane z nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin (dyskusja nad ponad 300 uwagami mieszkańców, przegłosowanie każdej z nich i ostatecznie przyjęcie nowego studium musiało potrwać i zakończyło grubo po północy).
Trudno zatem dziwić się, że pierwsza w historii debata nad raportem o stanie gminy miała charakter raczej symboliczny, w której (nie licząc przewodniczącego Piotra Rembelskiego) najbardziej słyszalny był głos szczególnie wytrwałych radnych opozycji – Przemysława Śledzia i Marka Brodziaka, na których to pytania odpowiadał burmistrz Krzysztof Chaciński. (Właściwie, biorąc pod uwagę niezbyt szerokie grono aktywnych dyskutantów należałoby powiedzieć, że były to raczej „nocne radzyminiaków rozmowy” aniżeli debata :).
Mniej więcej kwadrans po drugiej w nocy, przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Radzymina, które Krzysztof Chaciński otrzymał 16 głosami „za” przy 1 sprzeciwie i 4 głosach „wstrzymujących się”.
Następnie przegłosowano uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza Radzymina z tytułu wykonania budżetu za rok 2018, którą przyjęto 15 głosami „za” przy 6 „wstrzymujących się”.
Tej nocy, zdecydowanie najlepszy wynik osiągnęła uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2018 rok, którą poparło 17 radnych przy 4 głosach „wstrzymujących się”.
– Choć nie zawsze wszystko się udaje, zawsze dokładam wszelkich starań, żeby budować silną pozycję ekonomiczną gminy, która przekłada się na rozwiązywanie konkretnych problemów mieszkańców. Droga do celu jest wciąż bardzo odległa, ale wierzę, że każdy kolejny rok będzie dla naszej gminy i jej mieszkańców lepszy niż poprzedni. Dziękuję za okazane zaufanie i liczę na współpracę ze wszystkimi środowiskami – napisał burmistrz Krzysztof Chaciński na swoim profilu na fb, po zakończeniu sesji.
Gratulując burmistrzowi Krzysztofowi Chacińskiemu uzyskanego absolutorium dodajmy, iż dochody budżetu Gminy Radzymin za 2018 r. zostały wykonane na poziomie 98,59% planu, z tego dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 80,85% planu, a dochody bieżące 100,85% planu po zmianach.
Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 97,72%, przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 96,67% planu, a wydatki bieżące 98,08% planu po zmianach.
Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 11.575.755,18 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 13.173.332,00 zł.
Na koniec 2018 r. zobowiązania gminy wyniosły 46.511.066,50 zł, co stanowiło 31,84% wykonanych dochodów budżetu, przy czym Gmina Radzymin nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.
Zrealizowane obciążenia budżetu Gminy z tytułu obsługi długu stanowiły 3,92% wykonanych dochodów budżetu Gminy ogółem.
/R.L./

290 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jednomyślne absolutorium dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego

We wtorek, 18 czerwca odbyła się ósma sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, podczas której radni jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem Zarządowi...

Zamknij