ggg ggg

Negocjacje zakończone sukcesem (12.06.2012)

W dniu 6 czerwca 2012r. starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski wraz z naczelnikiem Wydziału Wdrażania Programów Pomocowych Ewą Ćwik uczestniczyli w negocjacjach dotyczących dofinansowania projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie”.

Efektem spotkania w dniu 6 czerwca jest dofinansowanie projektu Powiatu Wyszkowskiego w wysokości 83,36% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 8 100 839,11 zł.
Wniosek Powiatu Wyszkowskiego został złożony 10 czerwca 2009 r. w ramach Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Łączny koszt inwestycji wg kosztorysów inwestorskich wyniesie 9 717 897,20 zł.  Powiat Wyszkowski wniesie swój wkład w wysokości 1 617 058,09 zł. Jak widać zabiegi trwały długo, ale są już zadowalające rezultaty.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Wyszkowie jest placówką kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną i dodatkowymi dysfunkcjami w wieku od 6 do 25 roku życia. Kompleks tworzą:
 – Szkoła Podstawowa Specjalna
 – Gimnazjum Specjalne
 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 – kucharz małej gastronomii, mechanik maszyn i urządzeń rolniczych i mechanik samochodowy.
 – Szkoła  Przysposabiająca do Pracy
 – Internat
 – Dwie Szkoły Filialne przy DPS dla dzieci w Niegowie i Gaju „ Fiszorze” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.    

Łącznie nauką objętych było w latach 2006-2011 pond 1 000 uczniów i uczennic w tym ponad 800 z terenów wiejskich. Proces edukacji uczniów odbywa się w bardzo skromnych warunkach lokalowych – małe sale dydaktyczne, brak sali gimnastycznej, mała ilość łazienek, brak toalet dostosowanych do potrzeb uczniów na wózkach, brak możliwości nauki na piętrze dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego mającego na celu rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie jest budowa budynku wolnostojącego dwukondygnacyjnego z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonego. W wyniku rozbudowy powiększy się powierzchnia użytkowa (z 1150 m2 do powierzchni 2372 m2), co stworzy możliwości prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży, jak również umożliwi prowadzenie zajęć w sali doświadczenia świata. Obecnie nie ma możliwości wykorzystania specjalistycznego sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych.

Obiekt zaprojektowano tak, aby wszystkie jego części były dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dane liczbowe budynku:
 – Powierzchnia zabudowy – 1 594,6 m2
 – Powierzchnia użytkowa parteru – 1 348,0 m2
 – Powierzchnia użytkowa piętra – 1 024,0 m2
 – Powierzchnia użytkowa budynku– 2 372,0 m2
 – Wysokość – 11,4 m
 – Liczba kondygnacji – 2 + wentylatornia na poddaszu

W parterze powstanie:
 – 6 sal szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną,
 – 3 sale gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną,
 – 3 sale szkoły przysposabiającej do pracy,
 – sala doświadczania świata,
 – pomieszczenie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego,
 – pracownia kucharza małej gastronomii,
 – jadalnia do spożywania posiłków dla 60 uczniów (posiłki będą dowożone gotowe     w termosach, nakładane na talerze w rozdzielni,  przewiduje się spożywanie posiłków   w stołówce w dwóch turach),
 – pomieszczenia administracyjne,
 – pokój socjalny obsługi,
 – szatnia okryć wierzchnich dla uczniów,
 – sanitariaty,
 – sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym.

Na piętrze przewiduje się:
 – 3 sale gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością lekką,
 – 3 sale zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością lekką,
 – sala komputerowa,
 – sala integracji sensorycznej,
 – sala rehabilitacyjna,
 – świetlica,
 – pomieszczenie biblioteczne,
 – pokój nauczycielski,
 – gabinet: psychologa, z-cy dyrektora, logopedy, zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,
 – toalety,
 – internat : 4 pokoje 6-osobowe, 1 pokój 3-osobowy, 1 pokój 1-osobowy, świetlica, pokój wychowawców, 2 toalety z natryskami.
Rozbudowa SOSz-W w Wyszkowie pozwoli na danie uczniom niepełnosprawnym zwłaszcza tym,   z rodzin, które borykają się z wielorakimi problemami,   tego, czego nie  mogą otrzymać w swoich domach. Biorąc pod uwagę powyższe oraz konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży godziwych warunków życia, wychowania i rozwoju, a przede wszystkim kierując się dobrem dzieci niepełnosprawnych oraz brakiem możliwości finansowych Powiat Wyszkowski w zakresie rozbudowy SOSz-W zwrócił się o przyznanie dofinansowania. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla naszego regionu oraz powód do zadowolenia z sukcesu długotrwałych zabiegów ze strony starosty Bogdana Pągowskiego i pracowników starostwa. Doprowadzenie do rozbudowy cieszy również dyrekcję ośrodka, która o potrzebach swoich podopiecznych sygnalizowała od lat.
/K.W + info starostwo/

921 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Święto Gminy (05.06.2012)

W drugiej Defiladzie Talentów podczas Święta Gminy Wieliszew przedstawiło swoje pasje, zainteresowania, aktywności ponad 800 mieszkańców. Gwiazdą wieczoru był zespół...

Zamknij