ggg ggg

Najmłodsi w Strażackiej Rodzinie gminy Radzymin i powiatu wołomińskiego ślubowali na poświęcony Sztandar… (03.07.2012)

Świętojańska niedziela 24 czerwca, była historycznym dniem dla społeczności Nadmy, gminy Radzymin i całego powiatu wołomińskiego. Tego dnia strażacy z nowo powstałej, istniejącej zaledwie od pół roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadmie złożyli uroczystą przysięgę i otrzymali sztandar.

Ceremonię zaprzysiężenia nadmeńskich strażaków poprzedziło uroczyste nabożeństwo odpustowe w kaplicy p.w. Św. Jana Chrzciciela, któremu przewodniczył JE ks. biskup Marek Solarczyk. W trakcie Mszy Świętej poświęcony został sztandar jednostki z wizerunkiem Świętego Floriana. Po zakończeniu części religijnej uroczystości, licznie zgromadzeni goście, mieszkańcy i strażacy w asyście patrolu konnego, wołomińskich motocyklistów z formacji Rydwany Czasu, kilkudziesięciu pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych jednostek OSP (głównie z terenu powiatu wołomińskiego oraz organizacji społecznych i służby papieskiej Totus Tuus), przemaszerowali przy akompaniamencie orkiestry dętej na teren Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia. Dalszą część uroczystości zainaugurowała bowiem ceremonia odsłonięcia i poświęcenia popiersia patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na szkolnym dziedzińcu. Zgromadzeni wysłuchali hymnu szkoły i krótkiego programu artystycznego w wykonaniu uczniów pod kierunkiem nauczycieli i dyrektora placówki p. Andrzeja Krystyniaka. Kolejnym oczekiwanym i równie uroczystym punktem programu była przysięga „druhów – świeżaków” w oprawie strażackiego ceremoniału. Na początek, dowódca uroczystości dh Tomasz Siarna (OSP St. Załubice) złożył meldunek gotowości przed prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie, druhem Wiesławem Grędą. Po oddaniu honorów sztandarom, odegraniu hymnu państwowego przez Radzymińską Orkiestrę Dętą i podniesieniu flagi państwowej na wysięgniku samochodu SD-30 należącego do OSP Radzymin, rozbrzmiała rota strażackiej przysięgi, którą przed Bogiem i ludźmi złożył blisko stuosobowy oddział nadmeńskich ochotników:
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie  uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność i tradycje, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.  Okolicznościowe przemówienia wygłosili (jednocześnie składając gratulacje na ręce prezesa OSP Nadma druha Krzysztofa Namedyńskiego): starosta powiatu wołomińskiego Piotr Uściński, burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Brodziakiem i wiceburmistrzem Andrzejem Siarną, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie bryg. Bogdan Jarczewski oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Wiesław Gręda.
– Cieszy nas bardzo i składamy najlepsze gratulacje społeczności Nadmy, że zechciała podnieść godność tej miejscowości, powołując Ochotniczą Straż Pożarną. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wielkim szacunkiem obdarzani są strażacy -ochotnicy na terenie gminy Radzymin. Bardzo zachęcam, abyście uczyli się od najlepszych, bo nasze jednostki są pierwszymi w powiecie wołomińskim – mówił burmistrz Zbigniew Piotrowski.


Z kolei starosta wołomiński Piotr Uściński zauważył: – Takiego dnia i takiego odpustu Nadma jeszcze nie przeżywała. Zapewniam, że cały powiat będzie kibicował tej jednostce, aby rosła w siłę, aby wiernie służyła przez długie lata lokalnej społeczności. Wraz z najlepszymi życzeniami, strażacy z Nadmy otrzymali również okolicznościowe prezenty. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Brodziak wręczył druhom pamiątkową grawerkę gratulacyjną od władz Radzymina, zaś prezes Zarządu Oddziału Powiatowego komplet umundurowania. Druh prezes Wiesław Gręda odczytał również okolicznościowy list od druha Antoniego Tarczyńskiego – prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, po czym zaapelował do mieszkańców Nadmy i władz gminy Radzymin o wsparcie dla świeżo upieczonej jednostki. – Pamiętajcie, strażacy odwdzięczą się wam z nawiązką, kiedy przyjdzie sytuacja zagrożenia. Trzeba jednakże powiedzieć, że i w sytuacji spokoju strażacy z Nadmy potrafią okazać swoją wdzięczność. Podczas niedzielnego święta, dh Namedyński nagrodził nie tylko wyróżniających się w codziennej pracy druhów, ale też osoby i instytucje wspierające rozwój kierowanej przez niego jednostki pamiątkowymi dyplomami. (Wśród odbierających podziękowania znalazły się m.in.: jednostki OSP Radzymin i OSP St. Załubice). Oficjalną część uroczystości zakończyła ceremonia wbicia gwoździ w okolicznościową tarczę przez fundatorów sztandaru OSP w Nadmie.

 W owym, zaszczytnym gronie poza wspomnianymi wcześniej znaleźli się m.in.: burmistrz Kobyłki Robert Roguski, kapłani okolicznych parafii na czele z dziekanem radzymińskim ks. prałatem Stanisławem Kuciem oraz proboszczem miejscowej parafii druhem ks. Grzegorzem Mioduchowskim, rajcowie miejscy, burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, wiceburmistrz Andrzej Siarna, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak, a także liczne osoby prywatne i lokalni przedsiębiorcy. Święto zakończył poczęstunek i festyn strażacki, podczas którego zaprezentowały się miejscowe zespoły młodzieżowe i emeryckie. Wśród atrakcji dla publiczności nie zabrakło pokazu gaśniczego, a także możliwości (odpłatnego co prawda) lotu motolotnią. Warto na zakończenie przypomnieć, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Nadmie jest szóstą jednostką w gminie Radzymin i 45 w powiecie wołomińskim. W jej strukturach powołana została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z piętnastoosobową grupą „Płomyki”, zrzeszającą najmłodszych entuzjastów pożarnictwa, a także Ochotnicza Drużyna Lotnicza. (Ciekawostką jest, że jednostka już wkrótce dysponować będzie ultralekkim samolotem patrolowym, który obecnie przechodzi procedurę rejestracyjną. W Nadmie funkcjonuje już lądowisko, które świeżo upieczeni strażacy wybudowali w czynie społecznym).
Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek.

/Rafał S. Lewandowski,
foto: Dawid Kaza/

2 031 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Statut MDK okrojony przez radnych (03.07.2012)

Podczas ostatnich obrad wołomińscy radni uchwalili nowy statut Miejskiego Domu Kultury. Nie obyło się jednak bez gorącej  dyskusji, a także...

Zamknij