ggg

Młodzi barmani z Warszawy, Małkini Górnej i ZSTZ rywalizowali w Radzyminie…

W piątek, 6 marca w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, po raz pierwszy odbył się Międzyszkolny Konkurs Barmański „Soft Drink” pod honorowym patronatem Starosty Wołomińskiego.

101

Do udziału w pierwszej edycji konkursu, adresowanego do szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomiczno-hotelarskim przystąpili reprezentanci: Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich ul. Majdańska w Warszawie oraz Technikum Zawodowego w ZSTZ w Radzyminie.
Konkurs miał na celu promocję dobrze zorganizowanej, szybkiej i sprawnej pracy profesjonalnego barmana oraz jego kreatywności i umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami pracy. Nad prawidłowością przebiegu turniejowych zmagań ze strony organizatora czuwały nauczycielki przedmiotów gastronomicznych – p. Barbara Rogaczyk i p. Dorota Gastoł. Z kolei, „Soft drinki” przygotowane przez uczniów, (sposób ich wykonania zgodny ze sztuką barmańską i zasadami bhp, prawidłowe podanie oraz walory smakowe i estetyczne) oceniało znamienite Jury w składzie: pan Jerzy Czapla – Mistrz Polski Barmanów, przedstawiciel EURO Toques Polska, oraz pan Adam Musiatewicz – Trener Baristów, posiadający tytuł Master Barista.
Przebieg konkursu przedstawiał się następująco: W pierwszym etapie uczestnik musiał wykonać dekorację do drinka własnej propozycji w ograniczonym czasie do 15 minut , następnie sporządzić soft drinka (long drinka) w dwóch porcjach w czasie max. 7 min. po czym następowała prezentacja drinków i ich degustacja. W kolejnym etapie należało wykonać zadanie polegające na sporządzeniu soft drinka (napoju mieszanego) z max. sześciu składników i jego dekoracji w czasie zaledwie jednego kwadransa.
Kryteriami, którymi kierowało się w swej pracy Jury było: prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami bhp; prawidłowość wykonania drinka, zgodnie ze sztuką barmańską w określonym czasie, oraz ocena organoleptyczna.

100
Mając powyższe na uwadze, jurorzy po obradach zadecydowali, że w konkursie zwyciężyła uczennica Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej. Drugie i trzecie miejsce przypadło gospodarzom, czyli uczniom z Technikum Zawodowego w ZSTZ w Radzyminie, zaś czwarte miejsce zajęła przedstawicielka Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. Przyłączając się do gratulacji dodajmy, że w podsumowaniu Jury stwierdziło, iż wiedza i umiejętności, jakie zaprezentowali poszczególni uczniowie były na wysokim poziomie.
Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na wręczenie dyplomów i atrakcyjnych nagród rzeczowych, ufundowanych przez patrona honorowego konkursu, czyli Starostwo Powiatu Wołomińskiego.
W imieniu organizatorów Międzyszkolnego Konkursu Barmańskiego „Soft Drink”, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim szkołom za udział w jego pierwszej edycji, dziękujemy Staroście Wołomińskiemu za objęcie patronatem konkursu, Powiatowi Wołomińskiemu za ufundowanie nagród rzeczowych, oraz firmie „Victoria CYMES” za przekazanie syropów. Szczególne podziękowania za pracę w komisji składamy panu Jerzemu Czapli przedstawicielowi „EURO Toques Polska” i Centrum Szkolenia Barmanów w Legionowie, oraz panu Adamowi Musiatewiczowi za współpracę i okazane zainteresowanie zawodową aktywnością młodzieży biorącej udział w konkursie. Patronat medialny nad konkursem sprawował tygodnik regionalny „Kurier W”.
/opr. Barbara Rogaczyk, R.L./

2 182 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uczniowie „Stalowej Jedynki” przypomnieli chlubne, polsko – amerykańskie tradycje walk o niepodległość pod „Gwiaździstym Znakiem”…

W pierwszą środę marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie odbył się uroczysty apel...

Zamknij