ggg

Medale, nominacje i nagrody… (31.07.2012)

Doroczne Święto Policji obchodzono w Wyszkowie uroczyście i w gronie przedstawicieli powiatu, samorządów gmin powiatu wyszkowskiego, miasta oraz zaproszonych gości.Obchody Święta Policji odbyły się 27 lipca 2012 roku w auli Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie. Serdecznie witano gości: Bartłomieja Bodio – posła na Sejm RP, wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu do Spraw Służb Mundurowych, Bogdana Pągowskiego – starostę powiatu wyszkowskiego wraz z członkami Zarządu, Grzegorza Nowosielskiego – burmistrza Wyszkowa, Mieczysława Pękula – wójta gminy Brańszczyk oraz zastępcę Andrzeja Łapińskiego, Stanisława Jastrzębskiego – wójta gminy Długosiodło, Pawła Kołodziejskiego – wójta gminy Rząśnik oraz zastępcę Janusza Wultańskiego, Andrzeja Żołyńskiego – wójta gminy Somianka oraz zastępcę Agnieszkę Salwin, Adama Ołdaka – wójta gminy Zabrodzie, starszego brygadiera Ignacego Woźniaka – komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, majora Marcina Sabadyn – zastępcę komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, księdza kapelana wyszkowskich policjantów – Wojciecha Goryszewskiego, Cecylię Domżała – dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie oraz zastępcą Agnieszkę Ogonowską, Grażynę Polak – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie, podinsp. w stanie spoczynku Dariusza Kucharskiego.


„W tym roku przypada 93 rocznica powstania polskiej Policji. Jako formacja stojąca na straży ładu i porządku publicznego wciąż doskonali swoje kadry i struktury, aby jak najlepiej wypełniać swoją misję, którą jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Święto Policji to dzień szczególny, jest uhonorowaniem ciężkiej i pełnej poświęceń służby. Przypomina także o randze naszego zawodu, którego głównym zadaniem jest służba społeczeństwu.” –  zwracał się do zebranych komendant Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie insp. Adam Krzemiński. Swoim podwładnym zaś przypominał: „Wypełniając codziennie swoje zadania spotykacie się z ciemnymi stronami rzeczywistości, jesteście świadkami ludzkich dramatów i nieszczęść, odbiorcami emocji wyrażanych przez zrozpaczonych ludzi dotkniętych przestępstwem, rejestrujecie na co dzień obrazy, których często nie sposób wymazać z pamięci.Jednakże służba w Policji to także ludzka wdzięczność i uśmiech tych, którym pomogliście. Dzisiaj w Dniu Święta Policji możecie odczuwać głęboką satysfakcję z dotychczasowych dokonań.”. Słowa podziękowań kierował do pracowników policji, emerytów i rencistów policyjnych. Podkreślał wsparcie, jakie otrzymują od władz samorządowych:
„Dziękuje, za przychylny stosunek do pracy policjantów. Jestem wdzięczny za dotychczasową bardzo owocną współpracę pomiędzy Policją i przedstawicielami władz samorządowych. Dziękuje za wsparcie finansowe, jakie niejednokrotnie otrzymaliśmy. Uważam, że nasz wspólny cel, jakim jest dobro i bezpieczeństwo rodzin powiatu wyszkowskiego jest realizowany prawidłowo”.
Gratulacje i życzenia złożył poseł Bartłomiej Bodio oraz starosta Bogdan Pągowski i burmistrz Grzegorz Nowosielski . Starosta Wyszkowski – Bogdan Pągowski podziękował policjantom za codzienny trud i wysiłek wkładany w zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymanie ładu i porządku publicznego. Życzył dalszych sukcesów w wypełnianiu odpowiedzialnych zadań, satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz spokojnej i bezpiecznej służby. Pogratulował awansów, odznaczeń i nagród.W imieniu władz samorządowych wręczył list gratulacyjny Komendantowi Powiatowemu Policji – insp. Adamowi Krzemińskiemu i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp. Sylwestrowi Gąsiewskiemu oraz nagrody rzeczowe funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym.
Akt mianowania na stopień policyjny : STARSZY POSTERUNKOWY POLICJI otrzymało 12 policjantów, STARSZY SIERŻANT POLICJI    – 11, SIERŻANT SZTABOWY POLICJI  – 8, MŁODSZY ASPIRANT POLICJI – 3, ASPIRANT POLICJI – 6, ASPIRANT SZTABOWY POLICJI -7. (nazwiska poniżej)
Następnie wręczono wyróżnienia i nagrody policjantom z poszczególnych gmin powiatu wyszkowskiego. Każdy z włodarzy nagrodził wyróżniających się funkcjonariuszy z terenu swojej gminy. Wręczenie poprzedziły słowa uznania, życzenia i gratulacje. W imieniu policjantów i policjantek podziękowania za uznanie złożył as. sztabowy Mirosław Szydlik.
Obchody były też okazją do wręczenia Brązowego Medalu „Za zasługi dla Policji”, które otrzymali: starosta powiatu wyszkowskiego Bogdan Pągowski, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, a także wójtowie: Mieczysław Pękul, Stanisław Jastrzębski, Paweł Kołodziejski, Andrzej Żołyński oraz Adam Ołdak. Pozostałym gościom również wręczono podziękowania, a panie otrzymały bukiety kwiatów. Dyrektor SP ZZOZ Cecylia Domżała oraz dyrektor PUP Grażyna Polakowska wręczyły komendantowi policji upominki.
/J.Cz./


Galeria zdjęćAKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ POLICYJNY


STARSZY POSTERUNKOWY POLICJI
Damian Nawrocki
Małgorzata Czerwińska
Rafał Bloch
Monika Rogalska-Suska
Iwona Krajewska
Radosław Kuśmierczyk
Milena Przygodzka
Sebastian Szredziński
Krzysztof Prusiński
Katarzyna Stępień
Monika Dziewulska
Kamil Kurowski
Dariusz Kędzierski
Marta Gierlicka


STARSZY SIERŻANT POLICJI
Anna Zysk
Agnieszka Brodowska
Bogdan Madrak
Cezary Gruda
Mariusz Krupa
Daniel Tryc
Marzena Mielczarczyk
Ewa Wykowska
Justyna Proczka
Justyna Dawicka
Przemysław Bogdański


SIERŻANT SZTABOWY POLICJI
Piotr Gołębiewski
Paweł Gołębiewski
Artur Galik
Krzysztof Kraszewski
Radosław Lendzioszek
Edyta Prus
Mariusz Krajewski
Robert Walkowski


MŁODSZY ASPIRANT POLICJI
Adam Kulesza
Zbigniew Buczyński
Marek Cackowski


ASPIRANT POLICJI
Przemysław Ciecierski
Tomasz Czerwiński
Mariusz Kamiński
Sławomir Piątek
Robert Nikodemski
Marcin Berger


ASPIRANT SZTABOWY POLICJI
Adam Zysk
Radosław Bąbol
Elżbieta Depta
Leszek Szczechura
Tomasz Sarnacki
Mirosław Szydlik


Nagrodzeni przez starostę wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego
Mirosław Szydlik
Łukasz Leonik
Zbigniew Pepłowski
Joanna Frąckiewicz
Zbigniew Pakuła


Nagrodzeni przez burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego
Teresa Podleś
Paulina Łapa
Hanna Kudlak
Marek Cackowski
Leszek Ambroziak
Roman Kwiatkowski
Krzysztof Rojek
Piotr Gołębiewski
Paweł Gołębiewski


Nagrodzeni przez wójta Gminy Brańszczyk Mieczysława Pękula
Andrzej Kołodziejski
Marek Piórkowski
Andrzej Poplewski
Monika Dziewulska
Dariusz Urbaniak


Nagrodzeni przez wójta Gminy Zabrodzie Adama Ołdaka
Marek Glinka
Przemysław Nowotka
Przemysław Bogdański
Iwona Krajewska
Sylwester Kowalski


Nagrodzeni przez wójta Gminy Rząśnik Pawła Kołodziejskiego
Grzegorz Jasiński
Jarosław Bielecki
Paweł Bloch
Justyna Proczka
Mariola Piecychna
Andrzej Komendarski


Nagrodzeni przez wójta Gminy Długosiodło Stanisława Jastrzębskiego
Tadeusz Dawidczyk
Sylwester Puławski
Grzegorz Runo
Jolanta Szelaszuk
Martyna Perzanowska


Nagrodzeni przez wójta Gminy Somianka Andrzeja Żołyńskiego
Waldemar Borek
Zbigniew Kwieciński
Robert Walkowski
Justyna Dawicka
Piotr Ungrowski

7 089 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Piękna wakacyjna idea (31.07.2012)

W piątek 27 lipca 2012 r., na terenie wyszkowskiego Ośrodka MONAR, odbyło się spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt „Piękno w nas...

Zamknij