ggg ggg
ggg ggg

Łochów: 15 lat w Unii Europejskiej

Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, 14 maja br. wziął udział w Konferencji „15-lecie Powiatu Węgrowskiego w Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Ewę Besztak Starostę Węgrowskiego i Wicestarostę Marka Renika.

Konferencja, z udziałem gości honorowych: Wicemarszałków Senatu RP Marii Koc i Adama Bielana, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Węgrowskiego, Samorządowców i mieszkańców, poświęcona była zmianom, jakie zaszły w lokalnych samorządach w ciągu ostatnich 15 lat.
Jaki wpływ przez te ostatnie piętnaście lat Unia Europejską miała na poziom życia w naszej gminie? Czy wykorzystaliśmy szansę, jaką dała nam Wspólna Europa? Co osiągnęliśmy? Przystępując do UE w dniu 1 maja 2004 roku mieliśmy ogromny apetyt, aby z unijnego tortu wykroić jak największy kawałek na realizację zadań bezpośrednio na terenie naszej gminy. Pierwsze dwa lata 2004-2006, a również rok 2003, to pierwsze nasze kroki w dążeniu do pozyskania środków unijnych. Pierwsze złożone wnioski, pierwsze wykonane inwestycje. Dopiero nowa perspektywa unijnego budżetu na lata 2007-2013 pokazała, jakie są możliwości w zakresie wykorzystania środków pomocowych. Dziś praktycznie kończymy realizację inwestycji z dofinansowaniem z unijnego budżetu na lata 2014-2020. Co się zmieniło? Prawie wszystko! Zmiany w naszej gminie najlepiej widać po ilości wodociągów, przyłączy kanalizacyjnych, panelach solarnych i fotowoltaicznych na dachach domów mieszkańców gminy i ilości asfaltowych dróg gminnych.
Burmistrz Łochowa podczas konferencji w Węgrowie przedstawił efekty pozyskanych środków unijnych przez Gminę Łochów w latach 2003 – 2019. Wartość całkowita projektów z dotacją z Unii Europejskiej, wliczając środki przedakcesyjne, to prawie 135 mln zł, w tym samo dofinansowanie to ponad 91 mln zł. Udział środków unijnych, biorąc pod uwagę zadania zrealizowane w gminie Łochów, przedstawia się następująco: gospodarka wodno – ściekowa – około 28 mln zł, odnawialne źródła energii – ponad 14 mln zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ponad 5 mln zł, na infrastrukturę drogową pozyskano ok 27 mln zł, na budowę i remonty świetlic wiejskich ok. 9 mln zł, 1 mln na budowę targowiska „Mój Rynek”.
W Łochowie, w trakcie realizacji są jeszcze prowadzone 2 zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Jest to budowa parkingu P+R dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą informacyjną dla podróżnych, z dotacją ponad 3 mln i utworzenie parku miejskiego „Dębinka” w Łochowie z dofinansowaniem prawie 5 mln.
Burmistrz Robert Gołaszewski w swoim wystąpieniu podziękował swojemu poprzednikowi Śp. Burmistrzowi Marianowi Dzięciołowi, Radnym Rady Miejskiej poprzedniej i obecnej kadencji, pracownikom Urzędu Miejskiego w Łochowie i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tych projektów.

/Info/

404 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Linia Powstańców przywrócona szerokiej pamięci

18 maja, w lesie przy szosie koło wsi Ochudno (Gmina Rząśnik) odbyła się polowa uroczystość patriotyczna „Dzień Pamięci 1863”, związana...

Zamknij