ggg ggg

Krzysztof Sobieski jednogłośnie odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wyszkowie

W poniedziałek,
9 marca 2020 r. po blisko tygodniu od wybuchu skandalicznych informacji dotyczących radnego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wyszkowie Krzysztofa Sobieskiego została zwołana nadzwyczajna sesja. Jej wynik był do przewidzenia – wszyscy radni opowiedzieli się za odwołaniu radnego z tej funkcji.

Po ujawnieniu informacji na temat zachowań radnego wobec młodzieży i jego aktywności w mediach społecznościowych, stanowisko wobec nagłośnionej sprawy dotyczącej radnego Krzysztofa Sobieskiego wystosował Zarząd Prawa i Sprawiedliwości oraz Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, który zapowiedział podjęcie działań Rady wobec radnego. 5 marca Krzysztof Sobieski złożył rezygnację z mandatu radnego i na sesji nadzwyczajnej figurował już jako radny skreślony z listy. Sam również nie zjawił się na sesji w dniu 9 marca. Po złożeniu rezygnacji i mandatu Komisarz Wyborczy po 14 dniach ma czas na wydanie postanowienia o wygaszeniu mandatu. Na początku sesji został na wniosek radnych zmieniony porządek obrad w głosowaniu, a następnie radny Wojciech Rojek w imieniu Wspólnoty Samorządowej i Razem dla Ziemi Wyszkowskiej zgłosił wniosek o odwołanie Krzysztofa Sobieskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Do wniosku przyłączyli się radni Prawa i Sprawiedliwości oraz radni klubu Masz Wybór. W zaistniałą sytuację wprowadziła radę przewodnicząca Elżbieta Piórkowska. Oględnie, ale zdecydowanie odniosła się do „nieobyczajnego zachowania radnego wobec młodzieży”. Stwierdziła również, że „Ta sytuacja ugodziła w nasze dobre imię”, jako radnych. Trzeba zaznaczyć, że we wniosku o odwołanie z funkcji radni wyrazili kategoryczny sprzeciw wobec zachowań radnego Krzysztofa Sobieskiego, szczególnie tych nieprzyzwoitych dotyczących jego zachowań w stosunku do osób nieletnich. Radca prawny poinformował radnych, że Prokuratura wszczęła postępowanie z art. 200 Kodeksu karnego, a zatem nawiązywania niedozwolonego kontaktu z osobami poniżej 15. roku życia i prezentowania pornografii. Postępowanie dotyczy w sprawie, więc zarzutów radnemu nie postawiono, ale Rada ma prawo o zdecydowaniu o pozbawieniu go funkcji.
W krótkiej, acz nieco zaskakującej wymianie poglądów i pytań radnego Dariusza Glinki, który drążył temat przedstawiając się jako osoba nieświadoma sytuacji, powołano Komisję Skrutacyjną i określono sposób przeprowadzenia głosowania.
W głosowaniu tajnym radni jednogłośnie (20 głosów – za) zagłosowali za odwołaniem z funkcji wiceprzewodniczącego Krzysztofa Sobieskiego.
Obecny mandat w związku z wnioskiem radnego Krzysztofa Sobieskiego wygaśnie, a
mandat obejmie osoba z listy PiS z kolejnym wynikiem. W okręgu nr 3 jest to Mirosław Andrzej Powierza, który w wyborach samorządowych uzyskał 160 głosów.
/Janina Czerwińska/

204 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileusz 100-lecia urodzin P. Wacława Harkawika

Dnia 07.03. 2020 r.w sobotnie popołudnie mieszkaniec Gminy Łochów - Pan Wacław Harkawik /ur.05.03.1920 r. w m. Wejszyce/ obchodził wyjątkowy...

Zamknij