ggg ggg

Kolejnych 100 lat dla szkoły jubilatki (22.10.2013)

Szkoła Podstawowa w Ostrówku uroczyście obchodziła 100-lecie istnienia. W dniu 14 października 2013 r. wraz z jubileuszem obchodzono również Dzień Edukacji Narodowej.

dscf0033

Uroczystość 100-lecia szkoły rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. inf. Jan Sobechowicz – delegat ks. biskup dr Antoniego Pacyfika Dydycza ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej. Homilia dotyczyła idei ustanowienia Dnia Edukacji Narodowej oraz znaczenia odpowiedniego wychowania młodzieży. W Eucharystii wzięli udział wychowankowie ostrowskiej szkoły, ks. dr Zenon Czumaj i pallotyn ks. Piotr Chrzanowski, a także dziekan łochowski ks. kan. Ryszard Nicpoń oraz miejscowi duszpasterze: ks. Adam Bogdanowicz i ks. Tomasz Żukowski. Następnie zgromadzeni udali się na teren szkoły, gdzie ks. inf. Jan Sobechowicz w obecności gości i młodzieży dokonał aktu pobłogosławienia pamiątkowej tablicy. Wmurowano ją obok wejścia głównego do szkoły, a odsłonięcia dokonali przedstawiciela uczniów oraz dyrektor szkoły Marzenna Dobrzańska. W uroczystośći uczestniczyło wielu znakomitych gości, m.in.: Andrzej Silny- kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Janina Ewa Orzełowska- członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc- radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Joanna Kaniuk- dyrektor siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, przewodniczący Woj. Konwentu Powiatów Mieczysław Wójcik, starosta węgrowski- Krzysztof Fedorczyk, wicestarosta węgrowski- Ewa Besztak, burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł, radni powiatowi: wiceprzewodnicząca Halina Wierzchołowska, czł. Zarządu Andrzej Nowotka, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu Małgorzata Zyśk. Wśród zebranych obecny był: przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie Andrzej Suchenek wraz z wiceprzewodniczącymi Mirosławem Ziółkowskim, Sławomirem Ryszawą oraz były przewodniczący Rady Ryszard Gajewski, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych Eugeniusz Redman, komendant PSP Jarosław Soszyński, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek samorządu, służb mundurowych, obecni i dawni nauczyciele szkoły.


Główne uroczystości odbyły się wewnątrz budynku, w sali gimnastycznej szczelnie zapełnionej uczniami, kadrą pedagogiczna i gośćmi. Zebranych przywitała dyrektor szkoły Marzenna Dobrzańska.
„2 września 1913 roku stawiano pierwsze kroki w tej szkole. Zmieniały się miejsca szkoły, ale nie zmieniały się zadania: nauczanie i wychowanie” – mówiła we wprowadzeniu Pani Dyrektor. Podkreślała też, że Ostrówek powstał 129 lat temu, wraz z otwarciem fabryki, więc potrzebę nauczania i kształcenia młodzieży rozumiano doskonale. Właściciel Fabryki Mebli Metalowych i Odlewni Żelaza „Morfeusz” sfinansował pierwszy, drewniany budynek, gdzie powstało 3 oddziały, które prowadził Jan Guzow-pierwszy zatrudniony w szkole nauczyciel. Dalszą historię szkoły przedstawiła uczennica klasy VI – Agnieszka Gąsior. Dzieje to skomplikowane i przeplatane zawieruchami wojennymi, najpierw I wojną światową, gdzie działalność szkoły zamiera do 1920 r., potem po przerwach i przenosinach (do Jasiorówki) zostaje podjęta budowa nowej szkoły w 1927 r. Dopiero kolejna II wojna światowa przerywa prężny rozwój placówki, a potem trzeba odbudować szkołę i tu znów pomaga dyrekcja Fabryki Urządzeń Technicznych – Bumar Proma. Czasy PRL-u i okres stalinizmu nie jest dobry, zostaje odwołany niesłusznie dyrektor szkoły, a budynek szkoły, chociaż powiększony nie mieści napływających uczniów oraz młodzieży zasadniczej szkoły zawodowej.

W roku 1964 szkoła zawodowa przenosi się w inne miejsce, a dyrektor Halina Wierzchołowska oraz społeczeństwo Ostrówka podejmują się budowy nowej szkoły. Od września 1973 r. dzieci uczą się w obecnym budynku i tak już od 40 lat jest ona stale modernizowana, doposażona i zmieniana na potrzeby uczniów. Obecnie placówka funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół, liczącego 18 oddziałów, do których w ramach klas szkoły podstawowej, przedszkola i gimnazjum uczęszcza ogółem 367 dzieci. Szkoła zatrudnia też 47 nauczycieli i 12 pracowników obsługi.


Kolejnym punktem uroczystości był przygotowany przez uczniów szkoły program artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki związane z Dniem Edukacji Narodowej.    „Chociaż trzeba mieć cierpliwość, jak aniołów 100, aby z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy, nauczyciel to potrafi bez wyjątku aż do piątku, no a za to od nas szóstka się należy” – śpiewali młodzi wykonawcy. Podczas specjalnego multimedialnego pokazu zebrani obejrzeli film z życia szkoły od rana do zakończenia zajęć, który przyjęto wielkimi brawami. Gorąco też oklaskiwano występy dziewczynek z klasy pierwszej w kolorowym układzie tanecznym, a ofiarowane Pani Dyrektor czerwone serce było z wielką wdzięcznością przyjęte. Ukoronowaniem tej części stał się tort, na którym świeczki z okazji 100-lecia i Dania Nauczyciela, zdmuchiwali wszyscy: dyrekcja, przedstawiciele samorządu szkolnego i małe wykonawczynie z I klasy. Nie zabrakło tez kwiatów i przemówień.  Wzruszona dyrektor Marzanna Dobrzańska otrzymane kwiaty przekazała najstarszej emerytce, która stworzyła szkołę, wieloletniej dyrektorce i prywatnie swojej mamie, czyli Halinie Wierzchołowskiej.

Gratulacje złożył przedstawiciel wojewody podkreślając znaczenie nauczyciela zarówno 100 lat temu jak i obecnie. Janina Ewa Orzełowska w imieniu marszałka województwa Mazowieckiego Adama Struzika przekazała medal PRO MASOVIA nadany za kształtowanie pięknego wizerunku całego regionu, za pracę szkoły na rzecz społeczności. „Szkoła kształtuje charaktery” – mówiła.  „Nauczyciel to nie wróg, ale przyjaciel, który uczy, abyście nie zeszli z drogi” – zwracała się do uczniów, a nauczycielom przypominała, że efekty swojej pracy będą widzieć po latach. Radna Lanc gratulowała nie tylko nauczycielom, ale również rodzicom oraz samorządowi, a wszystkim, że tak wiele osób zaangażowanych jest wokół tej szkoły i że wspólnie budują tę społeczność. O wielkim wzruszeniu na widok biało czerwonych strojów pierwszoklasistek mówił starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk. Gratulował wielkiego osiągnięcia, bo jest czym się chwalić. „Dziś 100 lat szkoły, niech nam żyje 100 lat i jeszcze raz i jeszcze raz…” – kontynuował wręczając kwiaty i list gratulacyjny dyrektor Marzennie Dobrzańskiej.  Ks. Ryszard Nicpoń przytoczył słowa Jana Pawła II, który stwierdzał, że siła państwa tak jak siła kościoła mają swoje źródło w starannej edukacji narodu, a droga do dobrobytu państwa i do dobrego państwa wiedzie przez prężne uniwersytety. Słowa te wydają się bardzo trafne w odniesieniu do zmian zachodzących w naszym kraju. Burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł wspominał o czasach powołania szkoły, kiedy to powstało tylko dwie palcówki (Baczki i Ostrówek) i o potrzebie zarówno 100 lat temu, jak i dziś ludzi wykształconych w gospodarce państwa. Uważa, że jeśli będą wystarczające nakłady na szkołę i naukę, to nasz kraj ma szansę.

Narzekamy na dopłaty do szkół i gimnazjów, ale jego zdaniem reforma i przekazanie szkół samorządom było najtrafniejszym ruchem. Wszystkie zmiany starał się, jako burmistrz i samorząd, przeprowadzać łagodnie, nie krzywdząc nauczycieli. „Nauczanie, oświata, to jest zadanie zbyt poważne, żeby zostawić tylko dyrektorom i szkole, ale też władzom i administracji państwowej. Wokół oświaty powinni skupić się wszyscy. Tylko wtedy możemy zapewnić naukę naszym dzieciom i zapewnić rozwój kraju”. Złożył gratulacje dyrekcji i nauczycielom oraz wręczył na ręce pani dyrektor prezent dla szkoły. Również przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Suchenek mówił o sprawach oświaty i szkolnictwa. Na zakończenie z okazji 100-lecia w imieniu samorządu przekazał szczególny prezent, który szkole był potrzebny – projektor.  Nie mogło zabraknąć wypowiedzi byłej dyrektor szkoły Haliny Wierzchołowskiej. Wiele wspomnień i wiele lat, od kiedy po raz pierwszy, w 1952 r. znalazła się w tej szkole i w Ostrówku. Na stałe związała się ze szkołą w 1955 r., a w 1963 r. została dyrektorem. To były też wspomnienia trudnych lat doprowadzania do budowy szkoły i oddawania jej do użytku. Przepracowała 36 lat w tym 23 lata, jako dyrektor placówki. „Okres pracy tutaj był najwspanialszym w moim życiu” – mówiła. Obecnie od 26 lat jest na emeryturze, ale jako radna powiatowa współpracowała ze szkołą. „Sercem jestem w tej szkole – to moja najwspanialsza szkoła w Ostrówku, to moi najlepsi nauczyciele, to moje kochane dzieci” – kończyła przemówienie bardzo wzruszona. Następnie zaproszono gości do zwiedzania szkoły i obejrzenia okolicznościowej wystawy przygotowanej przez uczniów oraz na obiad do szkolnej stołówki.   /Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

1 689 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileusz wyszkowskiego szpitala (22.10.2013)

18 października 2013 roku uroczyście obchodzono 50-lecie Szpitala Powiatowego. Były medale, odznaczenia, nagrody i wyróżnienia…  Obchody rozpoczęto odsłonięciem tablicy pamiątkowej...

Zamknij