ggg ggg

Jubileusz wyszkowskiego szpitala (22.10.2013)

18 października 2013 roku uroczyście obchodzono 50-lecie Szpitala Powiatowego. Były medale, odznaczenia, nagrody i wyróżnienia…

 Obchody rozpoczęto odsłonięciem tablicy pamiątkowej usytuowanej na placu przed budynkiem szpitala (od strony ul. 3 Maja), która ma przypominać o tegorocznym jubileuszu placówki. Umieszczoną na solidnym kamieniu tablicę wspólnie odsłonili: wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, starosta wyszkowski Bogdan Pągowski, przewodnicząca Rady Powiatu Justyna Garbarczyk, dyrektor szpitala Cecylia Domżała i ks. proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha Roman Karaś. Tuż po odsłonięciu ks. proboszcz odmówił modlitwę oraz poświęcił tablicę, a następnie zebrani udali się do kościoła na uroczystą Mszę Świętą również celebrowaną przez ks. proboszcza Romana Karasia.

dscf3188
Główne uroczystości odbyły się w hali sportowej Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyszkowie. Prowadzenie powierzono uczniom Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie. Kilkaset osób przybyło na jubileuszowe obchody. Wśród nich byli m.in.: Cezary Rzemek -podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,  wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, europoseł Jarosław Kalinowski, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Popielarz, z-ca dyr. Maz. Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Grzegorz Świętorecki, kier. wydz. Jednostki Marcin Zalewski, radni sejmiku mazowieckiego: Marian Krupiński, Krzysztof Żochowski, Marian Jakubczak (były radny II i VIII kadencji sejmu z naszego okręgu), przedstawiciele Mazowieckiego Funduszu Zdrowia – dyr. Adam Twarowski, delegatury w Ostrołęce Grażyna Duszak, starosta wyszkowski Bogdan Pągowski, wicestarosta Zdzisław Bocian, przewodnicząca Rady Powiatu Justyna Garbarczyk, Bogdan Frąckiewicz oraz radni powiatowi, przewodnicząca Rady Społecznej SP ZZOZ Teresa Trzaska, przedstawiciel wojewódzkiej Rady Społecznej Marek Siekierski, wiceprezes Związku Pracowników Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych Mieczysław Romejko, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Jackiem Bachańskim oraz radnymi miejskimi, wójtowie gmin powiatu wyszkowskiego wraz  z przewodniczącymi rad gmin, przedstawiciele Szkoły Wyższej im Pawła Włodkowica, duszpasterze, przedstawiciele zakładów, instytucji i jednostek samorządowych.
Szczególnie witany był pierwszy dyrektor szpitala w Wyszkowie dr Marian Pietrzykowski. To właśnie on w 1961 roku przeciął wstęgę przy otwarciu budowy szpitala. Wspomniano również wszystkich następnych dyrektorów: Magdalenę Kowalską, Wojciecha Kluczyńskiego, Antoniego Niemczyka, Zygmunta Sapkowskiego.
Jak podkreślała obecna dyrektor Cecylia Domżała w swoim wystąpieniu „Szpital od 1963 r. nieustannie świadczy usługi mając na względzie dobro chorego. (…) Jubileusz to dowód wdzięczności, szacunku i sposób podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do jego powstania, istnienia i wkładali wiele wysiłku w jego rozwój. (…) Serdeczne, wielkie słowa uznania składam w kierunku pracowników byłych, obecnych i tych, co odeszli. Za pracę i poświęcenie i trud, aby przez 50-lat tworzyć pozytywny wizerunek szpitala”. Złożyła również wyrazy podziękowań władzom, od marszałka po samorząd, za wszelką pomoc w realizacji ważnych dla szpitala przedsięwzięć. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych pracowników.

dscf3155
Budowa szpitala rozpoczęła się w 1961 r., a do użytku został oddany 16 listopada 1963 r.  W szpitalu było wówczas 158 łóżek. Funkcjonowały 4 podstawowe oddziały: chirurgia, pediatria, położnictwo – ginekologia, chorób wewnętrznych oraz izba przyjęć. W 1971 r. Szpital Powiatowy w Wyszkowie stał się jednostką organizacyjną  Zespołu Opieki Zdrowotnej. Od 1975 do 1999 r. nosił nazwę Szpitala Rejonowego. W 1999 r. wyszkowski szpital przekształcił się w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który w 2000 r. zmienił nazwę na SPZZOZ i ponownie otrzymał status Szpitala Powiatowego. Podejmowano szereg modernizacji, remontów i poszerzano zakres działania, m.in.: w latach 2001-2004 funkcjonował Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w 2003 r. uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy, w 2007 r. powstał nowoczesny pododdział chirurgii urazowo-ortopedycznej, w latach 2008-2009 unowocześniono blok operacyjny, w 2010 r. rozpoczął funkcjonowanie nowoczesny Zakład Rehabilitacji Leczniczej, powstał też Dzienny Ośrodek Rehabilitacji, od lipca 2010 r. na terenie Zakładu ruszyła pracownia tomografii komputerowej, w 2011 r. wyremontowano Oddziału Chirurgii Ogólnej, w roku 2012 zbudowano lądowisko dla śmigłowców ratunkowych. Jest się, czym pochwalić, bo dodatkowo zadbano o nowe ogrodzenie, parkingi, podjęto prace przy termomodernizacji budynków szpitala, który dzisiaj liczy 189 łóżek na 8 oddziałach.

O wszystkim tym i jeszcze więcej informacji na temat działań szpitala i jego pracowników, dowiedzieli się zebrani podczas specjalnej prezentacji multimedialnej przedstawionej przez z-cę dyrektora ds. ekonomiczno – administracyjnych Agnieszkę Ogonowską oraz krótkiego filmu na temat szpitala.
Podczas Jubileuszu starosta wyszkowski Bogdan Pągowski podkreślał, że obecnie zarządzająca szpitalem dyrektor Cecylia Dmożała jest rekordzistką pośród 23 dyrektorów, którzy pracowali w szpitalu, a swoją funkcję pełni już 10 lat. Podziękował też wszystkim pracownikom za solidną, uczciwą pracę dla dobra pacjentów i zapewnił, że będą dbali korzystając ze środków zarówno własnych jak i Unii Europejskiej o zabezpieczanie działania szpitala. Wraz z przewodnicząca Rady Powiatu wręczył okolicznościowy upominek dyrektor Cecylii Domżała.
11 osób otrzymało z rąk wojewody Jacka Kozłowskiego odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP podczas uroczystość 50-lecia Szpitala Powiatowego w Wyszkowie. „Ogromnym, ogromnym zaszczytem dla mnie jest wręczenie medali za długoletnią służbę. Służba to słowo – to taki szczególny sposób pełnienia swoich zadań, gdy ważniejsze niż własny interes jest dobro innych” – zwracał się wojewoda do zebranych.  Srebrnym Krzyżem Zasługi wyróżniona została Cecylia Domżała-dyrektor Szpitala Powiatowego w Wyszkowie, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano Joannę Małgorzatę Kukawkę-Jurczyk -ordynator oddziału pediatrycznego.  Złotymi medalami za długoletnią służbę zostali odznaczeni: Renata Błędkowska, naczelna pielęgniarka, Robert Dominowski, lekarz, kierownik pracowni endoskopii oraz odcinka jednodniowej gastroenterologii, Halina Izabela Lenard–Sawicka, zastępca ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego, Zofia Barbara Mielczarczyk, pielęgniarka oddziałową oddziału neonatologicznego, Danuta Wiśniewska, pielęgniarka poradni diabetologicznej.         Cezary Rzemek podsekretarz Stanu w ministerstwie Zdrowia w imieniu ministra Zdrowia wręczył odznakę honorową 45 pracownikom oraz 2 osobom współpracującym: staroście wyszkowskiemu Bogdanowi Pągowskiemu i skarbnik Annie Anuszewskiej. Z okazji jubileuszu Adam Struzik-marszałek województwa mazowieckiego, medal pamiątkowy „Pro Masovia” nadał Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. To wyjątkowe wyróżnienie za działania za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego wręczył wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski oraz Marian Krupiński-radny sejmiku województwa. Dyplomy uznania otrzymało również od marszałka – 52 pracowników wyszkowskiego szpitala. Była też jeszcze jedna i szczególna nagroda dyrektor szpitala „Otwarte serce”, która jest przyznawana raz w roku od 2010 r. za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie, otwartość na nowe wyzwania i skuteczność w działaniu na rzecz zakładu. Otrzymała nagrodę w formie statuetki Joanna Kukawka-Jurczyk na wniosek kapituły, której przewodniczącym jest starosta Bogdan Pągowski. W imieniu swoim i innych nagrodzonych podziękowania wygłosiła szczególnie doceniona w tym roku Joanna Kukawka – Jurczyk.
Jubileusz był okazją do podzielenia się przemyśleniami na temat działania wyszkowskiego szpitala przez gości biorących udział w uroczystościach. Europoseł Jarosław Kalinowski wręczył bukiet czerwonych róż na ręce dyrektor Cecylii Domżała wraz z gratulacjami, ze się udało wielkimi wyrzeczeniami, ciągłą troską stworzyć taką placówkę, a także rozbudować i rozwijać, aby sprostać potrzebom mieszkańców. „To szczególny dzień, który zamyka szereg jubileuszy placówek powołanych w latach sześćdziesiątych, a powstawały dzięki społeczeństwu i mieszkańcom” – mówił wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski. O latach swojej pracy wspominał pierwszy dyrektor szpitala Marian Pietrzykowski wręczając na zakończenie kwiaty i upominki od dyrektorów innych placówek obecnej Pani Dyrektor. Nie był to koniec, gdyż z okazji jubileuszu pracownicy szpitala i dyrektor Domżała otrzymali mnóstwo gratulacji, życzeń i prezentów. Były też miłe dla pracowników szpitala zapewnienia wójtów gmin powiatu wyszkowskiego o podejmowanych decyzjach przekazania środków na wyposażenie wyszkowskiego szpitala. Ta część tak się przeciągnęła, że niestety musiano zrezygnować z planowanego wykładu, a jubileusz zakończył koncert młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Wyszkowie oraz zaproszenie na poczęstunek.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

1 506 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wspólne świętowanie nauczycieli wyszkowskiego ZNP (22.10.2013)

18 października 2013 r. w gościnnej Restauracji „Kamiza” w Wyszkowie spotkali się nauczyciele zrzeszeni w powiatowym oddziale ZNP, aby wspólnie...

Zamknij