ggg ggg

KOBYŁKA W (PRZE)BUDOWIE

W wielu miejscach Kobyłki trwają obecnie budowy nowych ulic, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy parkingów. Prowadzone są prace drogowe, m.in. przy ul. Ejtnera, Marmo, Sikorskiego, Granicznej, Czereśniowej, w okolicach stacji PKP Kobyłka-Ossów. To inwestycje, które mają podnieść komfort życia mieszkańców, a większość z tych prac zakończy się jeszcze w tym roku.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest szansą dla Kobyłki, której niewielki budżet inwestycyjny (nieco ponad 27 mln zł) nie daje możliwości budowy ulic, chodników, wodociągów i kanalizacji w takiej ilości, jakiej oczekiwaliby mieszkańcy.
Miasto poszukuje i stara się wykorzystywać wszelkie możliwości w tym zakresie. (Trzeba przyznać, że te starania przynoszą efekt, np. pozyskano dofinansowanie w wysokości aż 80% na budowę dwóch ulic – Ks. Marmo i Ejtnera. Łącznie to ponad 5,3 mln zł. Na obu ulicach trwają już prace).

FLUORESCENCYJNA KOSTKA I KOLOROWA GRA CHODNIKOWA DLA DZIECI

Przy Ks. Marmo rozpoczęto roboty niemal na całej jej długości, łącznie z Placem 15 Sierpnia, gdzie planowana jest na jednym z chodników niewielka modyfikacja założeń projektowych i wykonanie fluorescencyjnej kostki, wyznaczającej granicę z ulicą – zwiększy to bezpieczeństwo dzieci wracających z pobliskiej szkoły.
– Planujemy tam również przygotować kolorową grę chodnikową dla dzieci. To będzie nowocześniejsza wersja gry w klasy – mówi Burmistrz Edyta Zbieć. – Zależy mi, żeby nasze miasto stało się dostępniejsze, rodzinne i bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przyszłym roku chciałabym zmierzyć się również z tematem rewitalizacji Placu 15 Sierpnia, w taki sposób, by było to miejsce, w którym spędzają czas całe rodziny.
Budowa ulic Ks. Marmo i Ejtnera ma się zakończyć w grudniu. W tej chwili wykonawca prowadzi prace do skrzyżowania Ejtnera z ulicą Krzywą, ale za chwilę zapewne przejdzie do dalszej części (ulica będzie remontowana cała). W tym momencie kończy się budowa kanalizacji deszczowej, robione są krawężniki.

OBYDWIE ULICE SĄ STRATEGICZNYMI ULICAMI NA MAPIE MIASTA

Ulica ks. Marmo należy do najstarszych i najbardziej uczęszczanych. Znajduje się przy niej m.in.: zabytkowy cmentarz Parafii Św. Trójcy, posterunek Policji, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz – od niedawna – druga siedziba Przedszkola nr 1 w Kobyłce. Ulica Ejtnera z kolei będzie jedną z dróg dojazdowych do Węzła Kobyłka drogi ekspresowej S8, ma więc znaczenie dla komunikacyjnej organizacji miasta w przyszłości i jest częścią wizji rozwoju Kobyłki w tej kadencji. Myśląc strategicznie, Urząd Miasta już złożył kolejny wniosek o dofinansowanie do realizacji ulicy Kordeckiego, która łączy się z ulicą Ejtnera, stanowiąc ciąg komunikacyjny.
– Ulica Kordeckiego spełnia wymagania programu FDS i naszym zdaniem mamy duże szanse pozyskać środki na jej budowę – mówi Edyta Zbieć.

TRWA RÓWNIEŻ BUDOWA DWÓCH PARKINGÓW „PARKUJ I JEDŹ”

Powstają one w pobliżu stacji PKP Kobyłka i Ossów, dzięki czemu już na początku przyszłego roku będzie można zaparkować 116 samochodów. Zakończenie realizacji całego projektu przewidywane jest do końca grudnia tego roku. Oba parkingi będą wybudowane z pełną infrastrukturą techniczną – oświetleniem, siecią kanalizacji deszczowej, siecią wodociągową, monitoringiem, a także systemem ewidencji parkujących pojazdów. Na parkingach przewidziano wiaty rowerowe, z miejscem na ponad 80 rowerów.

NAJWIĘKSZA TRWAJĄCA INWESTYCJA TO BUDOWA UL. SIKORSKIEGO ZA 11 MLN ZŁ

Największa inwestycja, trwająca obecnie w Kobyłce to budowa ul. Sikorskiego, której koszt to prawie 11 mln zł. Oprócz budowy drogi z odwodnieniem, inwestycja zakłada także budowę przepompowni, odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowę niektórych urządzeń infrastruktury technicznej, budowę i przebudowę zjazdów, chodników, opasek, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a także prace wykończeniowe w postaci wysiania trawy. Niedawno została wylana ostatnia warstwa asfaltu od strony ulicy Nadarzyn. Cała budowa ma się zakończyć w lutym 2020 r.

TRWA ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

W ulicach: Graniczna (na odc. od ul. Napoleona do ul. Słowackiego) i Słowackiego (na odc. od ul. Granicznej do ul. Pieniążka) wylana została nakładka asfaltowa. W wielu ulicach buduje się sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Do końca listopada będzie gotowa infrastruktura wodociągowa i odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej, a do końca października w ulicy dojazdowej do ulicy Sikorskiego (jest to ulica o nowej nazwie – Rotmistrza Witolda Pileckiego). Kanalizacja jest budowana również w ul. Oleńki, Modrzewiowej i Kleeberga.
Z kolei, w ulicach: Mieszka I, Królowej Marysieńki oraz Szwoleżerów w Kobyłce powstaje oświetlenie drogowe. (Wszystkie te trzy inwestycje zakończą się w jeszcze w październiku).
/opr. KW, źródło UM/

499 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiat wołomiński i gmina Jadów otrzymały dofinansowanie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

W miniony czwartek, 3 października w Ministerstwie Środowiska, odbyła się uroczystość podpisania umów na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony...

Zamknij