ggg ggg

Kobiety gospodarne, wyjątkowe !!!

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich.

Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru Koło Gospodyń Wiejskich nabywa osobowość prawną.
Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno Koło Gospodyń Wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do Kół Gospodyń Wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.
Członkiem Koła Gospodyń Wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności Koła Gospodyń Wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.
Wsparcie finansowe od 3 do 5 tys. zł w zależności od liczby członków.
Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają doradztwo, wsparcie i opiekę przy tworzeniu i prowadzeniu Kół Gospodyń Wiejskich w tym przez powołanie pełnomocników do spraw Kół Gospodyń Wiejskich.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż
do 27 grudnia. Data wpływu wniosku do Agencji jest równoznaczna z datą jego złożenia.
Szczegółowe informacje otrzymają państwo w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

878 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radni podjęli uchwałę w sprawie niższego wynagrodzenia dla Wójta Radosława Korzeniewskiego

O tym, że początki bywają trudne wiadomo nie od dziś. W Dąbrówce, pierwsze tygodnie nowej kadencji 2018-2023 okazują się wyjątkowo...

Zamknij