ggg ggg ggg ggg

Kazimierz Rakowski Starostą, Janusz Werczyński Przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego…

W poniedziałkowy wieczór, 22 grudnia nareszcie nastąpiło oczekiwane od kilku tygodni zaprzysiężenie radnych powiatu wołomińskiego. Tuż po złożeniu ślubowania Rada dokonała także wyboru nowego starosty wołomińskiego, prezydium oraz Zarządu Powiatu.

IMG_0361

Po trzech tygodniach od momentu zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego kadencji 2014-2018, która decyzją radnego seniora Adama Łossana (PO) została przerwana, w końcu poznaliśmy odpowiedź na pytanie, kto pokieruje pracami samorządu powiatowego przez najbliższe cztery lata.

 

 

Wraz ze wznowieniem obrad o godzinie 16-ej w poniedziałek 22 grudnia, sala konferencyjna wołomińskiego starostwa wypełniła się gośćmi, wśród których przeważali dziennikarze, burmistrzowie i wójtowie oraz osoby związane z samorządem. Stawili się oczywiście również wszyscy radni powiatowi, w tym także ci, którzy decyzją komisarza wyborczego przejęli mandaty po osobach wybranych jednocześnie do Rady Powiatu i na stanowiska wójtów, czy burmistrzów.

IMG_0360

Tuż po złożeniu ślubowania, radni przystąpili do realizacji kilkupunktowego porządku obrad, na który złożyły się przede wszystkim głosowania tajne w sprawie wyboru: przewodniczącego Rady i dwóch wiceprzewodniczących, starosty, wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu.

Po wyłonieniu komisji skrutacyjnej przystąpiono zatem do wyboru przewodniczącego Rady Powiatu, spośród dwójki kandydatów – Janusza Werczyńskiego (wieloletniego burmistrza Marek), którego kandydaturę zgłosił Paweł Solis (dotychczasowy przewodniczący), oraz Katarzyny Lubiak (byłej przewodniczącej Rady Miejskiej w Wołominie), którą zgłosili radni PiS. W wyniku głosowania tajnego, nowym przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego został Janusz Werczyński (15 głosów poparcia, 13 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. Natomiast Katarzyna Lubiak otrzymała 13 głosów poparcia, 12 – przeciw i 3 wstrzymujące).

IMG_0356

– Czekają nas cztery lata ciężkiej pracy. Zrobię wszystko, żeby na tej sali panowała zawsze atmosfera zgody i współpracy – zapewniał radnych tuż po objęciu funkcji wzruszony Janusz Werczyński.

W kolejnym głosowaniu rozstrzygnęło się kto jeszcze zasiądzie w prezydium Rady w nowej kadencji. Na stanowiska wiceprzewodniczących Rady Powiatu zgłoszono trzy kandydatury: Jerzego Mikulskiego, Haliny Boneckiej i Małgorzaty Zyśk. W głosowaniu tajnym nowymi wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Jerzy Mikulski (radny okręgu Wołomin) i Halina Bonecka (radna okręgu Radzymin). Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: J. Mikulski – 16 głosów za, 13-przeciw; M. Zyśk – 13 głosów za, 14 – przeciw, 2 –wstrzymujące się; H. Bonecka – 16 głosów poparcia, 13 – przeciw.

 

 

Następne ważne głosowanie dotyczyło wyboru starosty wołomińskiego fotel którego ubiegali się: Kazimierz Rakowski oraz Ireneusz Maślany. W wyniku tajnego głosowania nowym gospodarzem powiatu został samorządowiec z 22-letnim doświadczeniem, wieloletni wójt Klembowa Kazimierz Rakowski, który uzyskał 16 głosów poparcia przy 13 sprzeciwach. (Ireneusz Maślany otrzymał 13 głosów poparcia, 15 – przeciw, 1 wstrzymujący się). Dziękując za zaufanie i wybór, nowy starosta Kazimierz Rakowski zapewnił, że będzie dążył do tego, aby w Radzie Powiatu nie było podziałów politycznych, żeby powiat stał się domem dla wszystkich dwunastu gmin, zaś jako priorytet w działaniach wskazał skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na dalszy rozwój powiatu.

IMG_0359

Wybór nowego starosty nagrodzony został gromkimi oklaskami, podobnie też podziękowano za dotychczasową służbę ustępującemu staroście Piotrowi Uścińskiemu, który w tej kadencji będzie radnym sejmiku województwa mazowieckiego.

Po dłuższej chwili gratulacji i serdecznych gestów przyszedł czas na ostatnie głosowania, nad zgłoszonymi przez starostę Kazimierza Rakowskiego kandydatami na jego zastępcę i do Zarządu Powiatu. Niespodzianek w głosowaniach tajnych nie było. Wicestarostą wybrany został Adam Łossan (16 głosów poparcia, 13 – przeciw), zaś w składzie Zarządu Powiatu znaleźli się: Marta Rajchert (PiS), Mariusz Dembiński (MWS) i Karol Małolepszy (Jeden Powiat).

Nowym włodarzom powiatu wołomińskiego gratulujemy i życzymy samych sukcesów w całej nadchodzącej kadencji.

 

/Rafał S. Lewandowski/

7 367 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sportowo, Świątecznie, Rodzinnie i Bezpiecznie…

W niedzielę, 21 grudnia w Teodorowie (gm. Dąbrówka), odbyła się impreza plenerowa „Błyśnij z nami odblaskami”, zorganizowana przez aktywnych mieszkańców...

Zamknij