ggg ggg ggg

Kapitan Ryszard Downar-Zapolski – Bohater Słupna i Radzymina z 1920 roku upamiętniony

W dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 13-ej, w Zespole Szkół w Słupnie odbyła się uroczystość otwarcia „Szlaku bojowego 85 Pułku Piechoty Strzelców Wileńskich” połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej ku czci kapitana Ryszarda Downar–Zapolskiego.

 

101

 

Organizatorem przedsięwzięcia mającego na celu utrwalenie pamięci o bohaterach „Cudu nad Wisłą”, w tym o poległym w dniu 14 sierpnia 1920 r. w Słupnie kapitanie, było Towarzystwo Przyjaciół Radzymina oraz Zespół Szkół w Słupnie.
„Szlak bojowy 85. Pułku Piechoty Strzelców Wileńskich”, wiedzie od ulicy Fabrycznej w Markach przez Pustelnik i Strugę do Radzymina. Stanęło przy nim 10 tablic ilustrujących chwalebną drogę wileńskiego pułku na pole bitwy o Radzymin, a jedna z nich została ustawiona właśnie przy Zespole Szkół w Słupnie.
Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy oraz poświęcenie szlaku bojowego.
W tym dniu upamiętniliśmy również kapitana Ryszarda Downar – Zapolskiego, dowódcę I batalionu 85 pp. Strzelców Wileńskich poległego bohaterską śmiercią w Słupnie 14 sierpnia w boju z bolszewikami o Radzymin. (Tablica poświęcona kapitanowi została ustawiona między Dębami Pamięci, które już od 6 lat rosną przed szkołą. Podczas uroczystości honorową wartę przy obelisku pełnili uczniowie przebrani w mundury z epoki).
O szlaku bojowym opowiedzieli zebranym autorzy opracowania szlaku, panowie: Marian Ryszard Sawicki i Jan Wnuk, zaś sylwetkę kpt. Ryszarda Downar – Zapolskiego – szczególnie zasłużonego bohatera walk o Radzymin, przedstawiła wicedyrektor ZS pani Elżbieta Wyszyńska. Uroczystość uświetnił swoim występem szkolny chór Canto oraz uczniowie klas drugich gimnazjum, którzy zaprezentowali wzruszający program artystyczny pt. „Wileńscy Żołnierze na radzymińskim szlaku”, przygotowany w ramach realizowanego przez nich projektu edukacyjnego.
Odsłonięcia pamiątkowych tablic dokonali zacni goście, a wśród nich m.in.: przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie pan Krzysztof Dobrzyniecki, przedstawiciel starosty powiatu wołomińskiego pan Andrzej Siarna, wiceburmistrz Marek pan Zbigniew Zalas, prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina pan Jan Wnuk oraz dyrektor Zespołu Szkół w Słupnie pani Elżbieta Bielec. Poświęcenia tablic dokonał ksiądz Piotr Kluk – proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej i Błogosławionego Bronisława Markiewicza w Słupnie.
Projekt został zrealizowany z dotacji powiatu wołomińskiego przy finansowym wsparciu gminy Radzymin i funduszy własnych Towarzystwa Przyjaciół Radzymina oraz Zespołu Szkół w Słupnie.
Uroczystość była piękną lekcją patriotyzmu, pokazującą wielką historię małego miasta i jego okolic.

/opr. R.L. na podst. info ZS Słupno;
foto: Jacek Góral/

 

Galeria Zdjęć

4 212 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Budżet na 2017 r. przyjęty JEDNOGŁOŚNIE

Sesja Rady Miejskiej w Łochowie, która odbyła się 30 grudnia 2016 r. przebiegła w twórczej i merytorycznej atmosferze. Najważniejsza z...

Zamknij