ggg ggg
ggg ggg

Jubileusz OSP Grabówiec

1 lipca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia OSP Grabówiec. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. sprawowaną w Kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku. Po Eucharystii uczestnicy udali się na teren Domu Polonii w Pułtusku.

Zebranych powitała prezes OSP Grabówiec dh Beata Bielińska. Rys historyczny 70-letniej OSP w Grabówcu przedstawił wiceprezes tej jednostki dh Edward Łaszczych.
Podczas uroczystości druhowie OSP Grabówiec odnowili ślubowanie. Wręczone zostały odznaczenia wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali odznaczeni: dh Katarzyna Prusinowska, dh Monika Rejtner, dh Monika Urbaniak, dh Mariusz Rejtner.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pułtusku odznaką „Strażak Wzorowy” zostali odznaczeni: dh Marcin Dziewulski i dh Paweł Bieliński.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pułtusku srebrną odznaką MDP została odznaczona dh Julia Bielińska.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pułtusku brązową odznaką MDP zostali odznaczeniu: dh Kamil Prusinowski i dh Wiktor Laskowski.
Na zakończenie uroczystości z życzeniami dla 70-letniej OSP Grabówiec wystąpili: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Tadeusz Nalewajk, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Andrzej Popowicz oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Robert Czyżewski.
Zastępca Burmistrza Andrzej Popowicz w imieniu wyznaczonej do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk Doroty Subdy podziękował OSP Grabówiec za 70 lat ciężkiej, codziennej pracy dla społeczeństwa, za wielki dar pomocy drugiemu człowiekowi, jaki zawsze niosła jednostka i jej członkowie. Złożył również wszystkim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówcu życzenia satysfakcji z wypełniania pięknej służby na rzecz bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i budowania wzajemnych więzi pomiędzy ludźmi.
Dowódcą uroczystości był dh Paweł Bieliński Naczelnik OSP Grabówiec.

/Info/

307 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Od 5 lipca nowe rondo na ul. Wołomińskiej częściowo otwarte!

Jak informuje GDDKiA w czwartek, 5 lipca nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg DK8 i DW 635, czyli...

Zamknij