ggg ggg ggg

Jednomyślne wotum i absolutorium dla Wójta Gminy Wieliszew

Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok Wójtowi Gminy Wieliszew. W czwartek, 22 czerwca w sali im. Krzysztofa Klenczona odbyła się najważniejsza w roku sesja Rady Gminy Wieliszew.
O tyle istotna, że podsumowująca miniony, trudny finansowo rok pracy władzy wykonawczej – Wójta Gminy Wieliszew wraz z podległymi mu pracownikami.

W trakcie obrad wójt Paweł Kownacki przedstawił Raport o stanie Gminy, po którym wszyscy radni jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Wieliszew.
Następnie podjęto debatę nad realizacją trudnego finansowo budżetu gminy w roku 2022.
Tu decyzję o akceptacji sprawozdania z realizacji budżetu w roku 2022 przyjęto 14 głosami poparcia. Przewodniczący Rady Marcin Fabisiak przedstawił także stanowisko Regionalnej
Izby Obrachunkowej odnośnie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wieliszew. Wszyscy radni opowiedzieli się za. Ta jednomyślność stała się
wyrazem uznania dla pracy Wójta Pawła Kownackiego i jego współpracowników w 2022 roku.
Wręczając kwiaty Wójtowi Pawłowi Kownackiemu i Skarbnik Gminy Magdalenie Sobczak, Przewodniczący Rady Marcin Fabisiak wyraził serdeczne gratulacje i życzenia dalszego powodzenia w realizacji ambitnych celów. Wójt zaś, podziękował za owocną współpracę zarówno radnym, sołtysom, jak i pracownikom urzędu i jednostek podległych.

/opr. KW; źródło: UG Wieliszew/

442 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock udzielone jednomyślnie!

W trakcie LXIX Sesji Rady Miejskiej w Serocku, Radni pozytywnie ocenili pracę Burmistrza Miasta i Gminy Serock Artura Borkowskiego w...

Zamknij