ggg ggg

Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock udzielone jednomyślnie!

W trakcie LXIX Sesji Rady Miejskiej w Serocku, Radni pozytywnie ocenili pracę Burmistrza Miasta i Gminy Serock Artura Borkowskiego w wydatkowaniu publicznych pieniędzy za 2022 rok.

Podczas sesji, która odbyła się w środę, 21 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju – Jakub Szymański przedstawił raport o stanie gminy za rok 2022.
Przeprowadzono także debatę nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Serock za 2022 rok i rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwała została przyjęta jednomyślnie 15 głosami „za”.
Następnie sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Serock za rok 2022 zaprezentowała Skarbnik Miasta i Gminy Serock Monika Ordak. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zostało poprzedzone ogłoszeniem stanowiska Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2022 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu, a także przedstawieniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Serocka. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok została przyjęta jednomyślnie 15 głosami poparcia. Podobnie uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok także została przyjęta jednomyślnie, przy pełnym poparciu Radnych Miasta i Gminy Serock. Burmistrzowi Arturowi Borkowskiemu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

/opr. KW; źródło: UMiG Serock/

364 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wielkie otwarcie Parku Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

W sobotę, 1 lipca miało miejsce uroczyste otwarcie Parku Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Wydarzenie przyciągnęło mnóstwo gości. Pełen zieleni...

Zamknij