ggg
ggg ggg

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Pawła Bednarczyka!

Podczas X Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 23 czerwca 2020r. przedstawiono raport o stanie Gminy Tłuszcz, czego następstwem było jednogłośne udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Tłuszcza.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa Gajcego uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tłuszcza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2019 rok, w której Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu i uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tłuszcza absolutorium za 2019 rok oraz Uchwały Komisji Rewizyjnej, która wnosi o udzielenie absolutorium, Rada Miejska w Tłuszczu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2019 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza.
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podziękował Radnym za zaufanie oraz zapewnił o gotowości do rozmowy i współpracy. Wyrazy uznania za wykonaną pracę skierował w kierunku pracowników Urzędu Miejskiego w Tłuszczu na czele ze Skarbnik Gminy Haliną Kusak.
/Gmina Tłuszcz/

594 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Milion złotych dotacji na ul. Wołomińską w Radzyminie!

W ubiegły czwartek, 25 czerwca Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, podpisali umowę na dofinansowanie w...

Zamknij