ggg

Informacja w sprawie wymiany wodomierzy w miejscowościach: Kołaków, Teodorów, Sokołówek, Działy Czarnowskie, Guzowatka i Chajęty

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce uprzejmie informuje, że od dnia 19 stycznia br. do 28 lutego br. Zakład realizuje program wymiany istniejących wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową.

 

Wymiana lub montaż po raz pierwszy wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzany jest na koszt Zakładu bez konieczności pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat podczas wymiany i montażu. Wymieniane lub montowane po raz pierwszy wodomierze są własnością Zakładu i stanowią jeden z elementów systemu rozliczania zużytej wody.
Wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową umożliwia: zdalny odczyt stanu zużycia wody w dowolnym terminie, kontrolowanie wszelkich prób uszkodzenia wodomierzy takich jak: rejestracja zakłóceń magnetycznych i innych, mechaniczne uszkodzenie obudowy wodomierza i nakładki czy też wszelkich prób ingerencji w wodomierz i nakładkę.
W celu usprawnienia wymiany i montażu wodomierzy prosimy użytkowników lokali o:
• przygotowanie miejsca wymiany poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do wodomierzy w lokalu,
• sprawdzenie, czy osoby wymieniające wodomierze są do tego uprawnione (sprawdzenie upoważniania poświadczonego pieczątką Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce),
• sprawdzenie, czy zostały założone plomby na wodomierzach,
• sprawdzenie, czy dodatkowo dokonano wymiany zaworów kulowych odcinających zasilanie wody i potwierdzenie na protokole ich ilości (montaż zaworu jest konieczny tylko w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia lub jego braku),
• sprawdzenie, czy zostały odnotowane i spisane przez wykonawcę odczyty stanu zużycia wody na zdemontowanych wodomierzach,
• czytelne potwierdzenie wykonania zlecenia.

Powodzenie całego programuj wymiany i montażu wodomierzy uzależnione jest od zainstalowania wodomierzy z nakładką do zdalnego odczytu, wskazania zużycia wody we wszystkich nieruchomościach wskazanych na wykazie. Dlatego prosimy użytkowników o obecność w dniu wymiany lub szybki kontakt z wykonawcą w razie nieobecności w celu umówienia terminu wymiany.

842 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
PONAD 5,3 MLN ZŁ DLA 13 OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA MAZOWSZU

W 2016 r. strażacy z mazowieckich OSP wyjeżdżali ok. 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu...

Zamknij