ggg ggg

PONAD 5,3 MLN ZŁ DLA 13 OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA MAZOWSZU

W 2016 r. strażacy z mazowieckich OSP wyjeżdżali ok. 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki, jak i poza nim. Jednak, aby mogli skutecznie prowadzić akcje ratownicze potrzebują specjalistycznego wyposażenia. Samorząd województwa mazowieckiego przeznacza na ten cel kolejne środki. 13 projektów otrzyma ponad 5,3 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020, w tym do gminy Tłuszcz trafi dofinansowanie w wysokości – 319 014,20 zł.

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,dsc_6316

 

Umowy o dofinansowanie 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na Mazowszu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci – przedstawiciele gmin i OSP.
Na Mazowszu działa ok. 2 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego blisko 500 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2016 r. mazowieckie OSP ponad 26 tys. razy wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki, jak i poza nim. W zeszłym roku strażacy z mazowieckich jednostek straży pożarnej do akcji wyjeżdżali średnio co 8 min. W akcjach ratowniczych (pożary i miejscowe zagrożenia) uczestniczyło ponad 235 tys. ratowników.
– Na co dzień strażacy pomagają nam, a dzisiaj my mamy okazję wesprzeć ich. Specjalistyczny sprzęt jest im niezbędny, by szybko i skutecznie mogli reagować na zagrożenie. A ich praca to już nie tylko pożary, ale także wypadki drogowe, czy klęski żywiołowe. A pamiętajmy, że to właśnie oni w wielu przypadkach jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia – podkreślił marszałek Adam Struzik.
Dysponując nowym, profesjonalnym sprzętem strażacy będą mogli szybciej dotrzeć do poszkodowanych, a także efektywniej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom takim jak pożary, powodzie czy katastrofy ekologiczne. Tym razem fundusze unijne otrzymają OSP: Dębe Wielkie, Nowy Dwór Mazowiecki, Mrozy, Jabłonna, Strzegowo, Liw, Sońsk, Chorzele, Górzno, Siennica, Grudusk, Strachówka i Tłuszcz.
Fundusze unijne w ramach RPO WM 2014-2020 zostaną przeznaczone na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów specjalistycznych, a także na profesjonalny sprzęt dla grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwawczo-ratowniczych i realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Dofinansowanie pozwoli na unowocześnienie i uzupełnienie wyposażenia OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wsparcie udzielone dla 13 projektów pozwoli na zakup 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Poza tym jednostki doposażone zostaną w sprzęt ratownictwa technicznego, medycznego, chemiczno-ekologicznego (gmina Tłuszcz), ratownictwa wodnego, ochrony przeciwpowodziowej (gminy Jabłonna, Strzegowo, Liw, Chorzele) oraz sprzęt dedykowany specjalistycznym grupom ratownictwa wysokościowego i grupom poszukiwawczo-ratowniczym.
Najwyższe dofinansowanie otrzymają strażacy z OSP Dębe Wielkie – ponad 890 tys. zł., ponad 440 tys. zł otrzyma OSP Nowy Dwór Mazowiecki, ponad 420 tys. zł. dofinansowania otrzymają strażacy z gminy Mrozy, co pozwoli im na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dla gmin z regionu działania naszej gazety również wpłynie pomoc przy zakupie samochodów i sprzętu:
Gmina Tłuszcz na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem (całkowita wartość projektu – 797 734,95 zł) otrzymała dofinansowanie w wysokości – 319 014,20 zł.
Gmina Strachówka 325 185,00 zł na doposażenie jednostki OSP w Równem – Gmina Strachówka (całkowita wartość projektu – 820 220,00 zł).
Gmina Liw 378 191,92 zł. otrzyma na zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie (całkowita wartość projektu – 945 716,25 zł).
Gmina Jabłonna 399 567,67 zł otrzyma na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie (całkowita wartość projektu – 999 168,98 zł,).
Gratulujemy!
Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu
/ oprac. na podst. info Urzędu Marszałkowskiego/

771 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Partycypacja w planowaniu przestrzennym – spotkanie otwarte na temat planu miejscowego części obrębu Nowy Janków

W dniu 19 stycznia 2017 r., w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciemnem, odbyło się spotkanie otwarte poświęcone zmianie...

Zamknij