ggg
ggg ggg

II Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego w Zielonce

31 marca 2017 roku na obrady II Kongresu Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego zaprosili samorządowców i przedsiębiorców: Kazimierz Rakowski – starosta wołomiński oraz Tadeusz Redy – przewodniczący FGPW.

fot1Obrady odbyły się w sali widowiskowej Miejskiego Gimnazjum w Zielonce. Forum zostało otwarte przez starostę Kazimierza Rakowskiego, który przywitał zgromadzonych gości. Szczególnie podziękował za przybycie delegacji z Bośni i Hercegowiny: ministrowi Petarowi Dokićowi, prezydentowi Izby Handlowej z Banja Luki Goranowi Racićowi oraz dyrektorowi firmy Komsos Dusanowi Vjesticy. Następnie przewodniczący Tadeusz Redyk krótko podsumował pracę Forum w minionych 12 miesiącach. Przypomniał też o potrzebie współpracy pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami, a także wskazał na konieczność budowania pozytywnego wizerunku powiatu wołomińskiego.
Kongres został podzielony na panele. Pierwszy panel rozpoczęła Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS. Przedstawiła informacje dot. europejskich funduszy dla przedsiębiorców z przeznaczonych na rozwój istniejącej działalności. Edward Tomasz Połaski, prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości podkreślał i omówił rolę rzemiosła, jako partnera społecznego w procesie legislacji.
Uczestnicy Kongresu wysłuchali wystąpienia Janusza Piechocińskiego, byłego wicepremiera, obecnie prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, który opisał nowe wyzwania handlowe stojące przed Polską. Przemówienie gościa Kongresu – Petara Dokića, ministra Przemysłu, Energetyki i Górnictwa Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, który przedstawił perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, a Bośnią i Hercegowiną zakończyło tą część obrad. Kolejne panele, to przede wszystkim: – wykład Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum im. Adama Smitha, omawiającego szansę Polski na ucieczkę z pułapki średniego rozwoju,
– szczegółowe omówienie ustawy o ustroju rolnym dokonane przez Marcina Sosińskiego geodetę powiatowego pod kątem pytania: „Gdzie jesteś przedsiębiorco w kontekście ustawy o ustroju rolnym?”,
– prezentacje terenów inwestycyjnych powiatu wołomińskiego omówione i wykazane szczegółowo w każdej gminie przez burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka przedstawiciela Zespołu ds. Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.
Pakiet postulatów FGPW dla usprawnienia przepisów omówił Jerzy Mikulski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu i przedstawiciel Zespołu ds. Regulacji Prawnych i Odbiurokratyzowania Administracji.
Na zakończenie Forum zebrani wysłuchali Adriana Migonia prezesa zarządu Youth Business Poland, jego omówienia na temat rozwoju start-upów, firm i ludzi na podstawie doświadczeń YBP.
Każda prezentacja lub wykład służył poszerzeniu wiedzy uczestników, zwróceniu uwagi na istotne sprawy dotyczące działalności przedsiębiorców, umożliwiające skorzystanie z innych rozwiązań nie tylko tu w powiecie, czy w Polsce, ale we współpracy z instytucjami, jednostkami samorządowymi i krajami spoza kraju. Forum zdecydowanie dało przedsiębiorcom materiał do przemyśleń, a wyjaśniając wiele kwestii zwróciło uwagę na ewentualne skutki wprowadzanych działań, czy nowego prawa. Ważne, więc były przygotowane oraz zaprezentowane postulaty Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego. /J. Cz./

2 158 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyróżniona w ogólnopolskim konkursie

Uczennica trzeciej klasy fryzjerskiej z I Technikum Poligraficzno-Usługowego Klaudia Jagielska zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fantazji Fryzjerskiej w Warszawie.   W...

Zamknij