ggg ggg ggg ggg

I Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

We wtorek 7 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatu Wołomińskiego kadencji 2024-2029. I Sesję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zwołał Komisarz Wyborczy w Warszawie III.

Posiedzenie Rady Powiatu otworzył Radny Senior Kazimierz Rakowski. Nowi radni złożyli ślubowanie i po wyborze komisji skrutacyjnej przystąpili do wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady. Przewodniczącą Rady Powiatu Wołomińskiego w Kadencji 2024-2029 została wieloletnia Radna reprezentująca gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz Pani Magdalena Suchenek, a Wiceprzewodniczącymi Rady Pani Karina Jaźwińska oraz Pani Olga Radwan.Dziękuję Państwu za zaufanie. Chciałabym, abyśmy wszyscy pracowali dla dobra naszego powiatu. Chciałabym, aby naszym nadrzędnym celem było dobro naszych mieszkańców – powiedziała bezpośrednio po wyborze nowa Przewodnicząca Magdalena Suchenek.
Następnie Rada Powiatu dokonała wyboru Starosty, Wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu. Nowym Starostą Wołomińskim wybrany został Pan Arkadiusz Werelich – wieloletni Radny Powiatu
z okręgu obejmującego Miasto Marki. Starosta zawodowo związany był z samorządem warszawskim, gdzie pracował na stanowiskach kierowniczych w obszarach obejmujących m.in. kulturę i sport. Wicestarostą została Pani Katarzyna Pazio – Radna Powiatu z Gminy Wołomin i wieloletnia pracownik Starostwa Powiatowego w Wołominie. W skład Zarządu Powiatu jako członkowie wejdą również radni Marta Rajchert, Robert Roguski i Tomasz Kalata.

Jako Starosta będę zawsze dążył do znalezienia najlepszych rozwiązań, a dialog i rozmowa będą podstawą mojej działalności. Starosta jak i Zarząd Powiatu muszą być dostępni dla mieszkańców, wójtów i burmistrzów oraz pracowników Starostwa, dlatego potrzebne jest zaangażowanie całego Zarządu, aby sprostać tym niełatwym wyzwaniom – powiedział Starosta Arkadiusz Werelich w pierwszym przemówieniu po wyborze na urząd.
Ustępujący Starosta Adam Lubiak w imieniu swoim oraz członków zarządu kadencji 2018-2024 pogratulował wyboru nowym władzom Powiatu i życzył wszelkiej pomyślności w pracy na rzecz Powiatu Wołomińskiego oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Skład Rady Powiatu
Kadencji 2024-2029

Banaszek Paweł
Bieniek Anna
Borczyński Piotr
Dąbrowski Paweł
Dec Radosław
Dziewiątkowska Izabella
Jaźwińska Karina
Kalata Tomasz
Klocek Sławomir
Lubiak Adam
Łossan Jarosław
Madziar Jolanta
Michalak Ewa
Mlonek Adrian
Pazio Katarzyna
Pietrzak Adam
Radwan Olga
Rajchert Marta
Rakowski Kazimierz
Roguski Robert
Rosa Ewa
Rypczyńska Monika
Siwek Grzegorz
Suchenek Magdalena
Szydlik Robert
Uściński Łukasz
Werelich Arkadiusz
Wnuk Cezary
Wyszyński Piotr

/Info Starostwo Powiatowe w Wołominie/

203 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
I Sesja Rady Miasta Ząbki IX Kadencji

We wtorek, 7 maja w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Skrzat”, odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2024 –...

Zamknij