ggg ggg ggg

I Ostrowskie Forum Rozwoju początkiem zmian na lepsze

28 kwietnia 2015 r. odbyło się I Ostrowskie Forum Rozwoju, którego głównym przesłaniem stała się wymiana myśli i doświadczeń ludzi oraz środowisk na temat znalezienia metody na uatrakcyjnienie Ostrowi Mazowieckiej dla potencjalnych inwestorów.

Z inicjatywy burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera i przy współpracy z Fabryki Mebli „FORTE” S.A. oraz Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej została zorganizowana wyjątkowa w historii miasta dyskusja. Forum ma dać przesłanki do podejmowania kolejnych działań ze strony samorządu, aby w perspektywie stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorczości w regionie. „Dla naszego miasta ma to szczególne znaczenie gdyż stoimy u progu stworzenia nowej strategii rozwoju Ostrowi Mazowieckiej.” – zwracał się do zebranych burmistrz podczas otwarcia obrad.
„Forum jest projektem długofalowym. Wierzę, że kontakty i rozmowy przyczynią się do rozwoju naszego regionu. Nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy odpowiednio ustawić żagle” – wyjaśniał Burmistrz.
Miejsce zorganizowania Forum zostało wybrane nieprzypadkowo. Fabryka Mebli „FORTE” S.A. i jej prezes Maciej Formanowicz, to synonim przedsiębiorczości, rozwoju, inicjatywy i ekspansji gospodarczej. Dlatego też z wielkim zainteresowaniem wysłuchano informacji na temat jej osiągnięć, drogi dojścia do obecnego sukcesu. Prezes i twórca przedsiębiorstwa podzielił się z zebranymi informacjami na temat działania fabryki, rozwiązań biznesowych stosowanych w jej rozwoju. Fabryka Mebli „Forte” to największy producent mebli do samodzielnego montażu w Polsce i jedno z przodujących przedsiębiorstw w Europie. Poznaliśmy dzięki wypowiedzi Prezesa jak dochodzono do obecnego etapu: od firmy rodzinnej do – już międzynarodowej firmy z oddziałami w całej Europie i świecie (4 fabryki mebli i spółki) wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami usprawniającymi pracę. Rozwój fabryki pokazany został w szerszym kontekście gospodarczym i dziejowym.

Forum zostało podzielone na dwa panele dyskusyjne:
I panel dyskusyjny – Źródła finansowania inwestycji w sektorze publicznym i prywatnym.
II panel dyskusyjny – Atrakcyjność inwestycyjna miasta – co przyciąga inwestorów?

Wzięli w nich udział:

Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu Fabryk Mebli „FORTE” S.A.,
Bartosz Kublik – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej,
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich,
Ewa Jakubczyk-Cały – Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o.,
Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki,
Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Wyszkowa,
Paweł Grzybowski – Burmistrz Miasta Rypin.
Ostrowskie Forum Rozwoju poprowadzili dwaj dziennikarze:
Piotr Chęciński – dziennikarz, publicysta, prezenter Telewizji Polskiej oraz Robert Łuchniak – redaktor, dziennikarz radia RDC.
Każda z wypowiedzi była przemyślana. Paneliści omawiając zadane pytanie, czyli jak stworzyć z Ostrowi Mazowieckiej atrakcyjne miejsce do inwestowania i doprowadzić do rozwoju przedsiębiorczości, skupiał się na dziedzinie, w której działa i przez pryzmat swoich doświadczeń starał się omówić ewentualne możliwości.
Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej podkreślił walory korzystania z lokalnych banków m.in. krótka decyzyjność i fakt, że kapitał inwestowany jest w lokalną gospodarkę. To właśnie bliskość przedsiębiorcy i znajomość potrzeb oraz szersze możliwości finansowania pomysłów i inwestycji wyróżnia Bank Spółdzielczy. Zasilają lokalną gospodarkę, a silny bank spółdzielczy jest niezwykle istotny, bo wpisuje się w rozwój lokalny. z innej perspektywy sytuację postrzega Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewcz. Zwrócił uwagę, że jedną z ważnych rzeczy jest rozeznanie jaki ma się na swoim terenie kapitał społeczny.

dscf0352
Jaki jest potencjał finansowy w regionie. Potrzeba dobrej komunikacji z małym przedsiębiorcą, ale też duża role samorządu widzi w znajdowaniu źródeł dochodów na najbliższe lata.
O swoich doświadczeniach mówił prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, który konkretnie już mówił, jakie podejmują kroki ku zachęceniu przedsiębiorców np.: tworzą klimat przez podatki (nie podnoszenie podatków) i dostępność wielu rzeczy. Niestety ubolewał nad malejącymi możliwościami samorządu w inwestowanie z braku środków oraz na często niezrozumiałe posunięcia rządzących np. malejąca subwencja oświatowa, czy w jego przypadku decyzja w jeden dzień o zamknięciu elektrowni, co ma przełożenie na zmniejszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
W kolejnym panelu dyskusyjnym o podjętych przez samorząd decyzjach prorozwojowych mówił burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorcy skłaniają go do zainwestowania. Gmina również zajęła się stworzeniem warunków dla gospodarczych np. scalając grunty i uzbrajając tern pod inwestycje. Wymagało to stworzenia stref gospodarczych, co wiązało się z wykupem gruntów, doprowadzeniem mediów i budową infrastruktury drogowej o wysokich parametrach. Burmistrz Rypin Paweł Grzybowski zwrócił uwagę na tworzenie dobrych warunków do życia dla mieszkańców, takich jak budowa centrów sportowych czy mieszkań socjalnych, które nie przynoszą zysków, ale podnoszą jakość życia. Tym skutecznie zachęcają do mieszkania i inwestowania. Potwierdza to również Ewa Jakubczyk-Cały – Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z .o.o., gdyż dla inwestora bardzo ważna jest lokalizacja jego inwestycji, drogi i czas dojazdu z innych miejscowości, czy centrów gospodarczych. Innymi działaniami SA tez poszukiwania inwestorów, prezentacje, udział w spotkaniach. Omawiano także sprawy obecnie dużo dyskutowane w kraju – szkolnictwo zawodowe i potrzeba jego rozwoju na potrzeby przedsiębiorców. To również może być zachęta do inwestowania, bo wtedy region posiada kapitał ludzki i wykwalifikowaną kadrę.
Samorząd powinien tworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorstw, powinien zapraszać do siebie jak najwięcej firm, pokazywać swoje atuty i przygotowywać odpowiednie tereny pod inwestycje – to najczęściej dyskutowane podczas paneli dyskusyjnych aspekty „atrakcyjności inwestycyjnej miasta”. Uczestnicy wskazywali również na źródła finansowania, możliwości kooperacji lokalnych firm i Partnerstwo Publiczno Prywatne.
W Forum udział wzięło około 200 uczestników, wśród nich posłowie, lokalni i regionalni samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji. Dokonując podsumowania burmistrz Jerzy Bauer stwierdził, że: „Powinniśmy dokonać raportu otwarcia, diagnozy kapitału zarówno ludzkiego jak i finansowego”. Zadeklarował również wsparcie dla przedsiębiorczości i organizację w ramach OFR Forum eksperckiego, które skupi się na konkretnej tematyce. Ma się ono odbyć już na jesieni, zaś za rok II edycja OFR w podobnym formacie. Zapowiedział, że Forum to dopiero początek. Będziemy mu w tym kibicować, gdyż jest to zmiana, a uważamy, że będzie to zmiana na lepsze dla Ostrowi Mazowieckiej.
/Janina Czerwińska/

 

Galeria zdjęć

1 755 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
PATRIOTYCZNIE I RELIGIJNIE

Doroczne obchody, tym razem 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowano w Wyszkowie z powagą, w duchu patriotyzmu i podkreślenia...

Zamknij