ggg ggg

I Bieg Patrolowy Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej pseudonim „Mała”

W ubiegły piątek, 28 września odbył się I Bieg Patrolowy Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej, ps. „Mała”. Organizatorem sportowo-patriotycznego wydarzenia była społeczność I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie wraz z najbliższą rodziną poległej sanitariuszki.

Głównym pragnieniem organizatorów biegu było uczczenie pamięci szesnastoletniej bohaterskiej wołominianki a zarazem przybliżenie jej postaci współczesnemu pokoleniu młodzieży.
Halina Maria Brzuszczyńska ps. „Mała”, urodziła się 31 I 1928 r. w Wołominie i właśnie z tym miastem związana była przez całe swoje krótkie życie. W domu przy ul. Piaskowej przeżyła cudowne dzieciństwo, tu uczyła się patriotyzmu od rodziców i pedagogów, w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przyjęła chrzest i I Komunię Świętą. W Wołominie rodziły się jej marzenia o karierze lekarza, a podczas wojny stawiała pierwsze kroki, jako pielęgniarka w Izbie Chorych przy ul. Powstańców. Szesnastoletnia sanitariuszka i jej trzej towarzysze zginęli 20 lipca 1944r. w Majdanie, rozstrzelani przez niemieckich żandarmów podczas próby niesienia pomocy rannemu koledze. Swoje młode życie poświęcili w imię wielkich ideałów: patriotyzmu, koleżeństwa i miłości bliźniego.
Ubiegłopiątkowy bieg pamięci, zainaugurowała uroczystość przy Pomniku Bohaterów AK i NSZ poległych pod Majdanem na wołomińskim cmentarzu parafialnym. Swoją obecnością uświetnili ją znamienici goście: wicestarosta wołomiński p. Adam Łossan, burmistrz Wołomina – p. Elżbieta Radwan, brat „Małej”– p. Jacek Brzuszczyński z rodziną, Prezes Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ p. Lesław Gierczuk, Prezes LOK – płk(r) Jerzy Salamucha, p. Anna Wojtkowska – autorka biografii „Małej”, ppłk Dariusz Nowak z Akademii Sztuki Wojennej, kpt. Marcin Sochoń z CSŁiI w Zegrzu, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Andrzej Wysocki, delegacje Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, Fundacji Historii i Kultury Polskiej na Białorusi, Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego oraz p. Magdalena Ziółkowska – właściciel Parku „Torstar”. Obecne były również liczne poczty sztandarowe: Związku Inwalidów Wojennych RP Wołomin, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, NFZ Wołomin, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Mazowieckiego oraz oczywiście I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała dyrektor I LO PUL p. Agnieszka Kaczyńska. Następnie, rys biograficzny „Małej” oraz rodzinne wspomnienia przedstawili zebranym p. Anna Wojtkowska i brat Halinki – p. Jacek Brzuszczyński. Kolejnym punktem programu był Apel Poległych, odczytany przez ucznia liceum – Pawła Noseckiego. Oficjalną część uroczystości zakończyła ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Bohaterów AK i NSZ przez burmistrz Wołomina p. Elżbietę Radwan oraz delegacje: Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi oraz I LO PUL w Wołominie. Silencium Pamięci Poległych odegrał mistrzowsko na trąbce Piotr Przybyła.
Drugą część obchodów stanowiły zmaganie sportowe. Czteroosobowe patrole miały do pokonania pięciokilometrowy dystans leśnym traktem – od Pomnika Pamięci Bohaterskiej Śmierci 20 lipca 1944 roku w Majdanie do Strzelnicy „Torstar” w Wołominie. (Patrole na trasie wykonywały zadania specjalistyczne: strzelanie do biatlonu i do tarczy z broni pneumatycznej, rzut granatem, tor przeszkód i zadanie z zakresu pomocy sanitarnej na polu walki). W zawodach wzięło udział 12 zespołów reprezentujących: Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Fundację Historii i Kultury Polskiej na Białorusi, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Combat Alert, Ligę Obrony Kraju oraz I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.
Podsumowanie uroczystości odbyło się na terenie Parku „Torstar” w Wołominie, gdzie nagrodzono zwycięzców w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej. Jako pierwsza na metę dotarła drużyna Żołnierzy CSŁiI w Zegrzu, (zawodnicy Centrum podjęli jednak decyzję w duchu fair play i poinformowali, że wystąpili poza kwalifikacją). Najlepszymi strzelcami I Biegu Patrolowego zostali uczniowie I LO PUL w Wołominie: I miejsce – Magdalena Winiarska; II miejsce – Natalia Rosłon; III miejsce – Cezary Stępień. W kategorii drużynowej szkół mundurowych również najlepsze okazały się patrole uczniowskie wołomińskiego liceum: I miejsce – kl. 3A, II miejsce – kl. 3B i III miejsce – kl.2A. W klasyfikacji open na podium stanęły grupy reprezentujące: LOK Wołomin – I miejsce, Fundację Historii i Kultury Polskiej na Białorusi – II miejsce oraz drużyna klasy 1B. Gratulując zdobywcom miejsc na podium i wszystkim uczestnikom pierwszej edycji biegu dodajmy, iż nagrody i puchary dla zwycięzców ufundowały następujące instytucje: Polska Zbrojna, Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe, Ossów 1920 – Samorządowa Instytucja Kultury, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK oraz firma „Torstar”. Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymali pamiątkowe medale z podobizną „Małej”, których fundatorką była Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Dodatkowo, każda drużyna otrzymała od Prezesa LOK pamiątkowy medal, ufundowany z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Na zakończenie imprezy, wszystkich uczestników poczęstowano pyszną grochówką, ufundowaną przez Starostwo Wołomińskie.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: „Wieści Podwarszawskie”, „Kurier W”, „Życie Powiatu na Mazowszu”, „Polska Zbrojna” oraz Radio Fama. Zabezpieczenie imprezy zapewniły patrole Straży Miejskiej w Wołominie.
Organizatorzy I Biegu Patrolowego Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej ps. „Mała”, dziękują wszystkim uczestnikom i gościom za udział w obchodach. Jednocześnie wyrażają nadzieję, że bieg wejdzie na stałe do kalendarza uroczystości powiatu wołomińskiego.

/opr. I LO PUL, rl/

3 181 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Łochów z parkingiem „Parkuj i Jedź” przy dworcu PKP i 2 km ścieżki rowerowej

1 października 2018 r. gmina Łochów podpisała umowę z dofinansowaniem 3 mln 182 tys. 719 zł 99 groszy do projektu...

Zamknij