ggg

Łochów z parkingiem „Parkuj i Jedź” przy dworcu PKP i 2 km ścieżki rowerowej

1 października 2018 r. gmina Łochów podpisała umowę z dofinansowaniem 3 mln 182 tys. 719 zł 99 groszy do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Centrum Przesiadkowe w Łochowie niebawem stanie się faktem!

W miniony poniedziałek w sali konferencyjnej nowego dworca PKP w Łochowie została podpisana umowa w ramach RPO na projekt pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie. Całość projektu to koszt – 3.978.399,99 zł, z czego gmina Łochów otrzymuje dofinansowanie w wysokości 3.182.719,99 zł. Umowę podpisały z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, a ze strony gminy Robert Mirosław Gołaszewski – burmistrz Łochowa. Jak podkreślała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska – dbają o mieszkańców, aby podróżowało się im lepiej, szybciej i bezpieczniej, a jednocześnie dzięki takim projektom wszyscy dbamy o środowisko. „Jesteśmy zadowolone i cieszymy się, że te środki pozostają w samorządach Mazowsza” – mówiła w imieniu swoim i Elżbiety Lanc. Zwróciła uwagę, że podziękować należy również osobom przygotowującym te wnioski, co wywołało oklaski zebranych osób. Z kolei członek Zarządu Elżbieta Lanc, która związana jest z Łochowem i była dyrektorem jednej ze szkół przypominała jak bardzo zmienił się Łochów, a szczególnie dworzec, obecnie piękne miejsce. Zdarza się też największy cud – zjawiają się młodzi ludzie mający wizję i umiejętności wprowadzania w paragrafy i budżet wnioski, bo przecież środków własnych gmina musiała dołożyć jedynie 400 tysięcy złotych. Obecny projekt to wielka sprawa dla mieszkańców – mówiła zapewniając, że jak trzeba będzie to się go rozbuduje. „Dla nas podpisanie tej umowy to wielkie święto”. Wszystkim zaś, przedstawicielkom Samorządu Wojewódzkiego, pracownikom, radnym miejskim, dziękował burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, a szczególnie Zarządowi PKP PLK i członkowi Zarządu dyrektorowi Dariuszowi Grajdzie za współpracę przy dopięciu tej umowy.
Projekt gminy Łochów realizowany będzie w partnerstwie z Kolejami Mazowieckimi oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W rejonie budynku kolejowego i zatoki autobusowej, powstanie parking P&R dla 139 samochodów osobowych, parking B&R dla 30 rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Gmina wybuduje również ścieżkę rowerową o długości 1,8 km, która będzie przebiegać wzdłuż ul. Dolnej, pełniąc funkcję korytarza komunikacyjnego dla mieszkańców północnej i północno – wschodniej części Łochowa. Kolejnym elementem będzie budowa zatoki autobusowej, zagospodarowanie terenu wokół dworca wraz z budową B&R – 20 miejsc postojowych dla rowerów. Na parkingu zostanie zamontowany energooszczędny, inteligentny system oświetlenia parkingu. Po zakończeniu projektu, podróżni w jednym miejscu będą mogli korzystać z transportu kolejowego i autobusowego. Wpłynie to na większą mobilność mieszkańców, a także ograniczy zanieczyszczenie powietrza.
Parking będzie budowany w latach 2019 – 2020 na terenie pomiędzy Al. Łochowską, a linią kolejową.
Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
/Janina Czerwińska/

1 825 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ponad 1,5 mln dotacji dla jednostek służb ratowniczych w powiecie pułtuskim ze środków Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 24 września br. w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku w obecności Pana Ministra Henryka Kowalczyka zostały podpisane...

Zamknij