ggg ggg

Hanna Wronka sołtyska Równego – „Sołtysem Roku 2015”

14 czerwca 2016 roku w gmachu Senatu RP w Warszawie Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i redakcją „Gazety Sołeckiej” zorganizowali konferencję pt. „Fundusz sołecki – i co jeszcze dla lokalnej aktywizacji” oraz finał konkursu „Sołtys Roku 2015”.

IMG_3967

Senackie spotkanie otworzył przewodniczący komisji samorządu terytorialnego senator Piotr Zientarski podkreślił, że w dalszym ciągu potrzebujemy aktywności lokalnej. Dzięki niej ludzie czują się bardziej u siebie i coraz lepiej zaspokajają swoje potrzeby w małych ojczyznach. Następnie wystąpił politolog i zastępca burmistrza Pleszewa Arkadiusz Ptak, który podsumował funkcjonowanie funduszu sołeckiego na podstawie badań przeprowadzonych w województwach wielkopolskim i lubelskim. O prawnym statusie sołectwa i potrzebie nadania mu osobowości prawnej mówiła dr Edyta Hadrowicz ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, która stwierdziła, że należałoby upodmiotowić sołectwa, co dałoby odciążenie gminie.
O roli funduszu sołeckiego mówił prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski opierając się na badaniach Najwyższej Izby Kontroli, co wynika, że spowodował wzrost aktywności społecznej w gminach, wzmocnił sołectwa i instytucję zebrania wiejskiego i poszerzył wiedzę o funkcjonowania samorządu terytorialnego i finansów publicznych. Głos zabrała redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej” Joanna Iwanicka, która podziękowała wszystkim laureatom – sołtysom za to, co robią dla swoich małych ojczyzn, za ich „fajną robotę”.
Do laureatów konkursu „Sołtys Roku 2015” list gratulacyjny skierowała premier Beata Szydło- podkreśliła, że kapituła konkursu honoruje lokalnych liderów, ich pasję, pracowitość i rzetelność sprawiają, że są stawiani za wzór aktywności samorządowej. „To Państwo, Drodzy Laureaci, wiecie najlepiej, że sołectwa są naturalnym miejscem tworzenia wspólnoty mieszkańców, że to w nich wyraża się w pełni troska o wspólne dobro” – napisała premier Beata Szydło.
W imieniu prezydenta laureatom konkursu najlepsze życzenia złożył minister Andrzej Dera.
Gratulując zwycięzcom, wicemarszałek Bogdan Borusewicz stwierdził, są oni „solą ziemi” i to od nich zależy aktywność i zaangażowanie lokalnych społeczności. Bez sołtysów, jego zdaniem, polska wieś byłaby martwa. „Was, sołtysów, trzeba doceniać” – podkreśli wicemarszałek. Wyraził także zadowolenie z tego, że wśród nagrodzonych sołtysów z roku na rok jest coraz więcej kobiet.
W drugiej części spotkania odbyło się podsumowanie corocznego konkursu „Sołtys roku 2015”. Jego celem jest promocja najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn. Tradycyjnie wyłoniono 13 najlepszych sołtysów w Polsce, a wśród nich znalazła się sołtyska Sołectwa Równe gminy Strachówka Hanna Wronka.
Laureatce towarzyszyli: Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, przewodnicząca Rady Gminy Strachówka Anna Ołdak, prezes Zarządu Regionalnego Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce Barbara Gałązka, członek Rady Sołeckiej w Równem Marzena Kowalska i Kamil Balcerak.
Sołtyska Hania w nagrodę otrzymała z rąk dyrektora Departamentu Produktów Agro Macieja Piskorskiego – rower, puchar i statuetkę „Sołtys Roku 2015”, list gratulacyjny od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie i Gazety Sołeckiej.
Laureatka Hania Wronka za sugestywne wystąpienie, w którym mówiła o blaskach sołtysowania i roli funduszu sołeckiego zebrała burzę oklasków.Mówiła -Nasi laureaci to liderzy wśród liderów, animatorzy Lokalnych Grup Działania, osoby, które reaktywują Koła Gospodyń Wiejskich i nie zawsze są to panie, a panowie, co też cieszy. Są to ludzie, którzy wskrzeszają ” zamarłe świetlice”, inicjatorzy wiosek internetowych, prezesi stowarzyszeń sołtysów w swoich regionach- Nie bójcie się naszej aktywności!!!. Nasza działalność społeczna, projekty inicjowane w naszych sołectwach dają wiele korzyści i zarazem podnoszą rozwój naszych gmin.
Nagrody laureatom ufundowali: Bank BGŻ BNP Paribas, firma TRAINER, firma VIESSMANN, Murator projekty.
/opr. KW, Hanna Wronka/

1 460 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Niedzielny potop

Zalane ulice, zalane garaże, zalany tunel i przejście na perony na dworcu kolejowym. W niedzielę tuż po 15 na Legionowo...

Zamknij