ggg ggg

Gmina Radzymin pozyskała 2,8 mln zł z MSiT na budowę obiektów sportowych – nowego boiska RKS Mazur i sali gimnastycznej w Słupnie

Gmina Radzymin pozyskała 2,24 mln zł na budowę nowego boiska pomocniczego przy stadionie RKS Mazur oraz 578,1 tys. zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie. Dofinansowanie zostało przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na podstawie wniosków, złożonych przez Burmistrza Radzymina w marcu 2018 r.

„Cieszę się z pozytywnej decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki, na którą czekaliśmy od marca bieżącego roku i na którą pracowaliśmy przez ponad dwa lata przed złożeniem wniosków. W ciągu ostatnich czterech lat Gmina Radzymin zrealizowała lub rozpoczęła wiele projektów inwestycyjnych, w tym rozbudowę szkół, budowę dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia, budynków komunalnych, boisk przy szkołach i innych obiektów kubaturowych. Dofinansowanie do budowy nowego boiska na stadionie RKS Mazur Radzymin dopełnia zestaw najbardziej niezbędnych i najpilniejszych inwestycji, tak potrzebnych naszej gminnej społeczności” – powiedział Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina i dodał: „Pragnę serdecznie podziękować całemu zespołowi, który pracował nad przygotowaniem wniosków o dofinansowania do obiektów sportowych w gminie Radzymin, w szczególności Referatowi Inwestycji i Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, a także przedstawicielom klubu RKS Mazur z prezesem Tomaszem Wąsikiem i radnym Tadeuszem Jędrasikiem na czele za ich wkład i wsparcie przy przygotowaniu projektu.”

Budowa nowego boiska na terenie Radzymińskiego Klubu Sportowego „Mazur”
Gminne prace nad modernizacją terenu RKS Mazur Radzymin rozpoczęły się jeszcze w 2015 roku, kiedy przygotowano ogólną, wielobranżową koncepcję zagospodarowania otoczenia stadionu. W czerwcu 2016 roku Burmistrz Radzymina zawarł umowę z projektantem – biurem projektowym „DOM-BUD” Stanisław Sójkowski – na wykonanie projektu kompleksowej modernizacji terenu RKS Mazur. Na podstawie tego projektu gmina Radzymin w czerwcu 2017 r. uzyskała pozwolenie na budowę, które było częścią składową wniosku o dofinansowanie budowy nowego boiska, złożonego do MSiT w dn. 28 marca 2018. Pozytywna decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki z dn. 20 września br. o przyznaniu dofinansowania otwiera drogę do rozpoczęcia budowy nowego boiska treningowego na terenie RKS Mazur.

W efekcie na terenie RKS Mazur powstanie nowoczesne, bezpieczne oraz ogólnodostępne boisko piłkarskie pomocnicze, które będzie służyło klubom sportowym, dzieciom, młodzieży, a także osobom dorosłym. Będzie z niego korzystać przede wszystkim Klub Sportowy Mazur oraz inne kluby sportowe, jak również uczniowie gminnych szkół (w tym UKS), organizacje pozarządowe oraz pozostali mieszkańcy. Jego budowa wymaga w pierwszej kolejności rozbiórki istniejących budynków gospodarczych. Osobom, które obecnie w nich mieszkają, gmina Radzymin zapewni inne lokale komunalne.

Budowa nowego boiska pomocniczego stanowi pierwszy etap modernizacji terenu RKS Mazur. Kolejne etapy ujęte w projekcie, którego pełna nazwa brzmi: „Budowa Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej z Zapleczem Usługowym i Infrastrukturą Komunikacyjną”, i w pozwoleniu na budowę, obejmują budowę budynku zaplecza socjalno-usługowego oraz modernizację boiska głównego wraz z trybunami.

Nowe boisko pomocnicze będzie miało wymiary 95 m x 55 m. Pobocza wzdłuż linii bocznych będą miały szerokość 3 m, a pobocza za liniami bramkowymi, z uwagi na szerokość działki, zaprojektowano w wymiarach nieco przekraczających 4 m. Boisko wraz z poboczem będzie miało nawierzchnię ze sztucznej murawy. Obszar pola gry zostanie oddzielony od otoczenia płotem o wysokości 1,2 m, otoczą je także tzw. piłkochwyty o wysokości 6m od zachodniej strony, tj. od ul. Wołomińskiej, i 8 m od południa, północy i wschodu. Ponadto zaprojektowano dwustrefowe oświetlenie boiska, co umożliwi zmniejszenie kosztów energii elektrycznej.

Otrzymane z MSiT dofinansowanie w wysokości 2,24 mln zł stanowi 49,99% planowanych kosztów budowy boiska pomocniczego. Zgodnie z warunkami dofinansowania jego budowa powinna zostać zakończona do lutego 2020 r.

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2 Słupnie
Z kolei sala gimnastyczna w Słupnie została już zbudowana przez Gminę Radzymin w ramach kompleksowej modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie i oddana do użytku 3 września 2018 r. Decyzję o realizacji tej inwestycji władze Radzymina podjęły niezależnie od tego, czy pozyskano by dofinansowanie zewnętrzne, czy też nie, ze względu na pilne potrzeby stworzenia dla uczniów odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycznej oraz w ramach kompleksowej modernizacji szkoły.

Z sali gimnastycznej w Słupnie uczniowie korzystają już od początku bieżącego roku szkolnego. Sala jest obiektem sportowym o wymiarach 12×24 m i jest wyposażona w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, m.in. w sprzęt do różnych dyscyplin sportowych, zaplecze sanitarno-szatniowe i osobne wejście dla sportowców z poza szkoły. Jest połączona z budynkami szkolnymi nowoczesnym, przeszklonym łącznikiem. O kompleksowej przebudowie szkoły można przeczytać, m.in. w artykule nt. rozpoczęcia roku szkolnego i nt. rozpoczęcia rozbudowy szkoły.

Dofinansowanie MSiT do budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie w wysokości 578,1 tys. zł stanowi około 33% całkowitych kosztów budowy. Dzięki dofinansowaniu spadną koszty własne gminy Radzymin, a wolne środki mogą być przeznaczone na inne działania inwestycyjne lub bieżące. Gmina ma czas na rozliczenie dofinansowania do stycznia 2019 r.

100 mln zł ze środków zewnętrznych w tej kadencji samorządowej
Jeśli dodać obecnie pozyskane przez Gminę Radzymin dofinansowanie do budowy obiektów sportowych w łącznej wysokości ok. 2,8 mln zł do całej puli środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminę i jej instytucje w tej kadencji samorządowej, to osiągnięto by łączną kwotę powyżej 100 mln zł. „Pobiliśmy nasz własny rekord i osiągnęliśmy zakładany przeze mnie cel pozyskania 100 milionów złotych dofinansowań z różnych źródeł zewnętrznych na inwestycje i pozostałe działania gminne” – powiedział Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina. „To ogromna cyfra, ale przede wszystkim cieszę się, że wspólnym wysiłkiem kierownictwa i pracowników gminy Radzymin, a także radnych Rady Miejskiej w Radzyminie i wszystkich instytucji i organizacji, które nas wspierają, bardzo intensywnie realizujemy inwestycje, z których już korzystają nasi mieszkańcy.”

Informacje o dofinansowaniach do obiektów sportowych w skrócie:
1. Modernizacja gminnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska sportowego na terenie stadionu „Mazur”
– Czas przygotowań do inwestycji: od 2015 r.;
– Program dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki: „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA II – zadania modernizacyjne”;
– Termin złożenia wniosku: 28.03.2018;
– Termin uzyskania pozytywnej opinii Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 20.09.2018.

2. Budowa sali gimnastycznej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie
– Czas przygotowań do inwestycji: od 2016 r., podpisanie umowy na rozbudowę szkoły: październik 2016, decyzja Rady Miejskiej w Radzyminie o budowie sali gimnastycznej z budżetu gminy: lato 2017;
– Zakończenie budowy: wrzesień 2018 r.;
– Program dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki: „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA I – zadania przyszkolne”;
– Termin złożenia wniosku: 28.03.2018;
– Termin uzyskania pozytywnej opinii Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 20.09.2018.

3. Informacja Ministerstwa Sportu i Turystyki nt. protokołów z posiedzeń Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html – protokół nr 7 z dn. 20.09.2018.

/Dominika Krzyżanowska-Kidała/

1 641 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dożynki Powiatowo- Gminne

Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne...

Zamknij